28.1.2011

בחשכה יתהלכו / כ"ג שבט תשע"א


העדה החרדית האשכנזית בירושלים תובב"א, אותה עדה שנוסדה תוך כדי מלחמת חורמה ב"כיבוש הקהילות" של ד"ר וויצמאן שר"י וה"וועד הלאומי", אותה "עדה החרדית" אשר רבה הגה"צ ר' יוסף חיים זאננפעלד זצ"ל יצא להפגש עם מלך ירדן על מנת להודיע למנהיגי הערבים שהיהדות החרדית איננה חלק מהמלחמות וההתגרויות האסורות של הציונים באומות, אותה עדה שכחה כבר מזמן את כל דרכי המלחמה, שכחה שיש עליה לפרסם באופן תמידי את התנגדותה לציונים בקרב העמים, ולעשות סימן היכר ברור בינה לבין הציונים ועם הארץ הכבוש תחתם בעוה"ר, סימן היכר ברור כזה שעל פיו ידעו כל העמים כולם כי עדה קדושה זו איננה כלל וכלל חלק מסכסוך הדמים האסור בארץ הקודש, והיא מקבלת עליה את עול גלות העמים בהכנעה גמורה וממשיכה לחיות עמם בשלום וידידות כמימים ימימה. 

בעוה"ר עקב ירידת הדורות העצום לא זכינו שתלך העדה בדרכים אלו, ותמשיך את מה שהתחיל הק' דה האן הי"ד, ליצור הפרדה ברורה ומוחלטת בין היהדות החרדית לציונים עד שידעו הגויים היטב מי אויבם ומי לא, ויהודי חרדי לא יחוש כל פחד וסכנה מחמת זה בהיותו בין הערבים. 

תמורת כל זה נסחפה העדה החרדית אל תוך מערבולת הדמים האסורה, והחלה לחשוב עם הזמן שאכן הציונים הם איזה סוג של שומרים ומצילים מחמת הכרח, והרבה יותר מזה - הערביים הם רוצחים ופראי אדם שעליהם נאמרו כל הדרשות וכל האיסורים והקללות שבעולם... שכחה העדה החרדית את דרכו של לוחמה הדגול הפרופ' דה האן הי"ד, אשר הבין בתבונתו אשר רק להיות אחים לצרה לעם הערבי במלחמתם בציונים, היא דרך ההצלה האמיתית והשלמה של היהדות החרדית, וכל עוד שזה לא יקרה - גם עצמאות מלאה מהציונים לא יהיה, לא בגוף, ולא ברוח. 

את התוצאות המרות אנו רואים לאורך כל השנים, איך שמשגיחי הכשרות של העדה החרדית למשל חוששים לחייהם במקומות "סכנה", וכעת אירע אשר רכבו של ה"ראב"ד" נרגם באבנים בעת נסיעתו להר הזיתים, שם נסע עם עוד קאר של "מאבטחים" עמלקיים ימ"ש, אשר ישמרו עליו מפני כעס הערביים שנעשה בסיבת התגרויות הציונים והמתנחלים ימ"ש. 

טוב יהיה לעדה החרדית אם תלך למחות ברבבותיה על ההתגרויות הקשות שנעשים לערבים בסילוואן, שייח דזשארח ושאר מקומות, תניף את דגל הפאלסטינען על מבניה ומוסדותיה, תצהיר ותפרסם בקרב הערביים שהיא נכנעת אליהם ומקבלת את עול גלותם, תפסיק כבר מלילך באפלה, ואז תדע כי שלום באהלה, ועצמאותה אינה באיזה עניינים של רבנות ואי קבלת תקציבים, אלא גם דבר גלוי ומפורסם לעיני כל העמים, כפי שרצה דה האן לעשות. 

17.1.2011

והגס ליבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח (אבות ד') / י"ג שבט תשע"א

בס"ד

תנן באבות (פרק ד' משנה ט') "והגס ליבו בהוראה, שוטה רשע וגס רוח", משנה זו נאמרה אף על דברים קלים שיש להזהר מלהורות בהם במחי יד, ומי שמורה בהם בקלות ראש הרי זה "שוטה רשע וגס רוח", אך כמה גסות רוח צריך כדי להורות היתרים מוזרים וגורפים בדברים החמורים ביותר כהלכות גרות, כמה גסות רוח צריך כדי להכשיר גיור אחד בודד כאשר לא בטוחים כלל וכלל שלא נעשה כדבעי, כ"ש וק"ו כמה גסות רוח נדרשת כדי להתיר כמה וכמה "גיורים" באופן גורף ללא בדיקה כלל, וכ"ש ואלף אלפי אלפים ק"ו כמה גסות רוח נדרשת כאשר מדובר בלא פחות מאשר בכמה אלפי גיורים, כאן כבר נדמה שאין יראת השם כלל ועיקר רח"ל.   

יזדעזע כל לב יהודי, שוב מחריב והורס הראש-ל"ץ הציוני השוטה הידוע לכל ציבור היראים בפחזותו ועזותו - עובדיה יוסף שר"י , כאשר הפעם מגדיש את הסאה בהכשירו במחי יד כבור ועם הארץ מן השוק לא פחות מארבעת אלפים (!!!) גיורים שנעשו ע"י צבא הכפירה לבקשת אותם גויים ומדינתם הרשעית, וממיט בכך אסון התבוללות נוראי ה"י על עם ישראל אשר מי יודע מה יהיו תוצאותיו חלילה וחס.

פרשת "גיורי צח"ל" המזוייפים הגיעה ככל הנראה אל סיומה המר, אנשי הרבנות הרשעית, פקידיהם ועושי דברם של אדוניהם הציונים עוקרי היהדות כולה, אשר בראשם הפקיד עוטה הגלימה הרשע עמר ימ"ש, "החליטו" אשר ניתן לאשר את גיורי צח"ל, "גיורים" אשר כל מעגלי היהדות החרדית כולה הן הקרובים והן הרחוקים, הביעו דעתם שאין להם תוקף כלל ועיקר, משום שנעשו אך ורק לשם אינטערעס וטובות הנאה גרידא, והם לא יותר מאשר חוכא ואיטלולא, ומהווים סכנת התבוללות חמורה, ופגיעה בכרם בית ישראל ה"י.

אך לאלו השפלים, עושי דברם של הציונים, פקידיהם הנאמנים, להם לא איכפת לא מהתורה ולא מהיהדות, אלא אך ורק מכסאם ומכבודם, וידע השפל עמר שר"י היטב בנפשו,  אשר אם לא יכשיר את אלו הגיורים המזויפים כפי רצון אדוניו מחללי השבת אוכלי השקץ והעכבר, ימצא את עצמו ללא כסא, ובמשך תקופה ארוכה הראה פנים צבועות שהוא "נגד" הגיורים הללו, כאשר כעת יצא המרצע מן השק, התגלה לעין כל אשר עד כמה באמת איכפת לו לעמר השפל הזה הדת והיהדות, והלך לו אצל קודמו ב"תפקיד" הלא הוא אותו חמור נושא ספרים ידוע, מנהיג מפלגת הספרדים הבזויה, האיש אשר אוהב את האפיקורסים והכופרים בילבו ובנפשו ומוקירם כל ימיו מימים ימימה, האיש אשר בעתיו ובגין "פסיקותיו" הגסות העלו הציונים ימ"ש למדינתם כמה עשרות אלפי כושים גויים גמורים ממדינת אתיופיה, הוא האיש הטמא הגס ליבו תמיד בהוראה,  אשר ממילא מובן ונראה לעין כל איך שיראת השם טהורה מעולם נגד פניו של ה"רב מטעם" הזה כי אם רק נבערות וכסילות ועזות פנים, הוא דיין הרבנות הרשעית לשעבר עובדיה יוסף שם רשעים ירקב, אשר כמה טוב היה לו, אם היה ממשיך לעבוד בחנות הירקות של אביו כל ימיו ולא פונה אל לימוד התורה אשר בגסות ליבו ובמוחו המגושם הפכה לקרדום לחפור בה, תוך שהוא מבעט בכל דעת חכמי בבל הצדיקים זיע"א שצווחו ככרוכיא נגד התחברות לרשעים והנאה כלשהי מהם, ואין להכביר במילים על איש זה "עובדיה יוסף" הידוע ומפורסם בכל העולם כפוחז שפל וריק, בן בליעל אשר רץ ככלב להתעטר בתואר "רב ראשי ליסראעל", ורוח הטומאה נדבק בו עוד בימי חורפו ה"י.

פנה כאמור הרב הראשי הציוני הנוכחי אל קודמו, כאשר יודע הוא היטב בלבבו שאת אותו קל וריק קל מאוד יהיה "לשכנע" להכיר בגיורים המזוייפים הללו כ"כשרים", ואכן עשו שותפות הראש-ל"ץ הטמא דהאידנא, והראש-ל"ץ הטמא דקמא, ויחדיו חברו להחריב היהדות כולה לעשות שוב רצון אדוניהם נותני לחמם ומימיהם, להכשיר בקהל אלפי גויים גמורים אשר כל גיורם לא היה מעולם יותר מאשר מס שפתיים מגוחך, ולהחריב קודשי היהדות ה"י.

אך זאת ידע כעת עובדיה יוסף שר"י, יחד עם כל השפלים והמוני העם התמימים הנוהים אחריו בבלי דעת, שאם עד עכשיו עוד היה רצוי בקרב מחנה ישראל באיזה צורה, עוד היה מקובל מעט באי אלו חוגים מסויימים, הרי שכעת יצא הוא לגמרי מן מחנה ישראל ומחוץ למחנה מושבו, גילה הוא את מהותו לעין שמש שאין הוא יותר מאשר "שוטה רשע וגס רוח" כדברי המשנה באבות, ועתה יסורו הכל ממנו וטמא טמא יקרא, ויחרט לדראון עולם כמכשיר גויים ללא בדיקה כהרפורמים  ימ"ש אויבי היהדות, ואיש לא יסמוך עליו יתר בשום עניין כלשהו לעולמים. 

ואל אחינו הספרדים נקרא מכאן להתבדל מאיש רשע זה, מכתביו ומפסקיו אשר הם ככתבי חספא בעלמא, לפקוח עיניים ולראות לאיזה תהום של חורבן הדת והאמונה מוביל איש זה את עדות הספרדים יחד עם נערי ש"ס אשר שמוהו עליהם לראש ולקצין לצורך מפלגתם הבזויה, יתעוררו בני ספרד להבדל מאיש זה ומכנופייתו הפוליטית ולשוב אל דרך אבותם הטהורה, "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים", ולהחזיר עטרה ליושנה באמת ובטהרה, בב"א: 
        

14.1.2011

הודעה לכל קוראי ומבקרי ה"בלאג" הנכבדים

בס"ד

הננו להעיר שלא כל מה שאנו שולחים על האימייל מתפרסם תמיד בבלאג, ובד"כ מתפרסם יותר מאוחר וכד'.

ע"כ מי שרוצה לקבל תמיד את כל מה שאנו שולחים בזמן, אנא להצטרף אל ה"אימייל ליסט" שלנו באימייל הרשום למעלה. 

ויהי רצון שלא תצא תקלה ושגגה תחת ידנו לעולם, ויהי כל מעשינו לרצון, אכי"ר:   

12.1.2011

בשורה טובה ליראי השם: תעודת פליט מה"יו.ען" לנרדפי צבא הכפירה - ח' שבט תשע"א

בס"ד

בשורה טובה ועצה טובה קא משמע לן הגיעה אלינו מרחוק, אחד מיראי השם שליט"א בארה"ב עיין היטב ובדק ומצא ע"פ חוקי היוען ("האומות המאוחדות"), שכל מי שנרדף ע"י צבא הכפירה הציוני המעוניינים לגייסו בכח אל צבאם הטמא ולהחטיאו בג' חמורות ה"י, והצליח להשמט מהם ולברוח אל חוצה לארץ, הנה יכול הוא במקומו בחוצה לארץ לגשת אל אפיס של היוען ולבקש "תעודת פליט" בגין רדיפת צבא הציונים אותו, וע"י תעודת הפליט הזאת יהיה מוגן שם בחוצה לארץ בכל מדינה ומדינה לבל יגרשוהו מחמת חוסר וויזה וכד'. 

נא להפיץ זאת לזיכוי הרבים, וישר כח לרב מזכה הרבים הנ"ל שמצא זאת כאמור בחוקי ארגון היוען הנכבד, יח"ל: 

והיה רצון שתבטל מדינת המינים במהרה, וכל המינים כרגע יאבדו בב"א: 

ח"כ המינים מ. גפני נגד התחברות לרשעים! / ז' שבט תשע"א

בס"ד

הבוקר מפרסם גיליון חיל התורא הבני ברקי את דבריו של נציג התורא בכנסת המינים הנלחם על קודשי 'ישראל' לבל יתחלל שם המדינה הטמאה אלא תהיה מדינת כפירה על פי ההלכה כמובן, כחזונו של הרשכבה"ג ראש גבעת הישיבה מייסד מפלגת התורא והקטטות לשם שמים ולשם התקציבים, שאמר לא מכבר בריתחא דאורייתא עצומה לראש הכופרים שר"י כיאה וכיאות לנציג חיל התורא המגן על קודשי הדאט והשלמונים אשר "עצם ההידברות עם התנועות הכפרניות שתוקעות סכין בגבה של היהדות חמורה ומסוכנת מאוד" ע"כ תוכן דבריו של הח"כ ה"קנאי" משה גפני אשר כרמו שלו לא נטע, ח"כ זה אשר מתרברב תמיד בדיבורים "קנאיים" הרי הוא כחזיר אגודאי טמא הפושט טלפיו ואומר "ראו כי קנאי אני", אך אין אתה משה גפני לא קנאי ולא חצי קנאי, אלא מתחבר גמור ל"תנועת" הכפירה הציונית התוקעת סכין בגבה של היהדות כבר קרוב למאה שנים של דם ושמד רוחני וגשמי ה"י, שותף אתה מר גפני בכל פשעיה המחרידים והמזעזעים בעקירת כל קודשי היהדות יום ולילה לא ישבותו רח"ל, שותף מלא וטמא אתה להכרזת הכפירה והפריקת עול הנשמעת בכל העולם כולו בשם ישראל הקדוש המזוייף על ידך וע"י ראש הכופרים ימ"ש אשר אתה וגדוליך שולחיך נביאי הבעל והאשרה "מכבדים ומוקירים" עפ"ל, ועד שבא אתה לזעוק וליילל בפני אדוניך הציונים נותני לחמך מימך ופישתך על שהם מדברים עם תנועות כפרניות, טול קורה מבין עיניך וראה איפה אתה יושב, עם מי אתה מדבר, ואת מי אתה וחבריך השפלים מצהירי הנאמנות לחוקי הכפירה מכבדים וממליכים לראשים על בני ישראל היל"ת. 

וכידוע לא יכל הברזל מעולם לגדוע שום אילן אלמלא נכנס בו העץ בתור קת, כך הני אגודאים שפלים המעניקים איצלטא לקדושה למדינת השמד והכפירה, הם הם הקת של גרזן השמד והכפירה והשפיכות דמים רח"ל, הם הם הקת של ה"תנועה" הציונית כבר למעלה מ60 שנים, הם השותפים המלאים בכל הפשעים והתועבות הנעשים ע"י הציונים ימ"ש, ובגלל רשעים אלו סובל עם ישראל תחת גלותא דשלטון הערב רב ועדיין לא נושענו.

תצא הכת האגודאית מן תנועת הכפירה הציונית ושלו' על ישראל: 


    

7.1.2011

חברת אגד המרשעת שוב נהדפה ממא"ש / עש"ק בא תשע"א

בס"ד

לאחר תקופה ארוכה בה לא העזו הבאסעס הטמאים של חברת אגד המרשעת מחללת השבת ומפיצת התועבה ה"י, להיכנס אל תוככי שכונת פינת יקרת מאה שערים יצ"ו מחשש פן יבולע להם ע"י מגיני העיר הלא הם בני ירושלם הטהורים שומרי משמרת הדת, ניסו שוב בחברת אגד "לגשש" בשבוע החולף, ולהכניס לאט לאט באסעס אל תוך רחוב מא"ש מכיוון גאולה, על מנת שקל יהיה יותר להגיע ל"כוטעל הלאומי" דרך שער שכם, ועל מנת לטמא את שכונת מאה שערים ברוחניות, וגם לגרום לסכנת נפשות רח"ל בגשמיות, שכן כידוע מא"ש הינו רחוב צר וארוך מאוד והבאסעס נכנסים בו בדוחק גדול, ועשרות ומאות מקרים בלי גוזמא אירעו כבר בעבר בהם סיכנו הבאסעס הללו את חיי התושבים ממש ובנס לא נגמר הדבר באסון ל"ע.

אם היכנס הבאסעס הראשונים אל השכונה, מיד השגיחו בדבר יראי השם הטהורים נטורי קרתא דשופריא אשר בעמל ובדם ובמלחמות גדולות הצליחו בשעתו לסלק את חברה מרשעת זו מתחומי השכונה תה"ל, ובראותם שמנסים לחזור, לא רפו ידיהם ברפידים ח"ו, אלא מיד חגרו איש חרבו על ירכו ובעזות גדולה דקדושה הלכו לגרש את סימבאל הסט"א מרחוב מא"ש, והלכו לעמוד כחומה בצורה בפני הבאסעס של אותה חברה ציונית ארורה. 

פעולת המחאה המהירה עשתה בס"ד את פעולתה ולא שבה ריקם, ואחרי פעם ופעמיים נאלצה "אגד" לזוז אחורה ושבה ריקם, וקוץ אחד מתורתינו הק' לא יזוז לעולמים. 

לסיום, הנה אף שמובא ש"מפרסמין עושי מצווה", נראה שכאן בעניין הזה מוטב לנו שנחריש, אך מכאן נודה להני גיבורי כח האברכים והבחורים היקרים שליט"א שעמדו בעוז על משמר האמונה ולא הניחו את "אגד" לדרוס את רגשות הקדושה והטהרה שאין כמותם לשם ולתפארת בשום מקום אחר כידוע וכמפורסם, ומי יתן שגם במקומות אחרים ורחוקים ילמדו ככה למרוד במלכות הרשעה הציונית השולטת בעוה"ר על אה"ק, ולא יראו מהם ומהמונם. 

ואליכם מגיני ירושלם הטהורים יאמר: 
אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!!  

    

הצבא הציונאצי ממשיך לשפוך דם חפים מפשע רח"ל

בס"ד

טרם יבש דמה של הנרצחת הערביה תושבת הכפר ביליען בשבוע שעבר, והנה כבר ממשיכים חיילי צחל שפלי האנוש והאכזריים כגרועים שבאומות ה"י במלאכת הרציחה להבעיר הישוב ולסכן הכלל כולו ל"ע, כאשר הפעם הם רוצחים בשרירות ליבם ערבי זקן שישן על מיטתו, וזאת במסגרת רדיפה אחר "מבוקשים" בעיר חברון. 

לא שומרים ומצילים הם הציונים ימ"ש על עם ישראל מעולם, כי אם רודפים גמורים המבעירים שוב ושוב ופעם אחר פעם שנאה נוראה ועצומה רח"ל כנגד עם השם, פעם בבילעין ופעם בחברון, פעם בעזה ופעם בסילוואן, ולא נחים ולא שוקטים הללו מתאוות הרציחה כנגד אוכלוסיית הערביים החלשים אשר אין לאל ידם להתגונן כראוי, ותוצאות השנאה המרים הלא רואות עיננו עד היום, בכעס גדול וזריקת באמבעס, אבנים והתנכלויות ליהודים ל"ע בכל מקום ומקום, ודם ישראל מידם נדרש, ואנו אנה באים מפני גלי הדם וההתגרות שמעוררים הציונים ימש"ו, ממש שעה בשעה יום ולילה לא ישבותו, ובאו מים עד נפש. 

אין בכוחנו לצאת למלחמה נגד הציונים ולבערם מהעולם, אך לו היה זאת בידנו בוודאי שכך היינו עושים תכף ומיד בלי להתמהמה, לבער ולאבד כל ממשלת הציונים להשקיט האש וחילול השם הנורא ה"י אחת ולתמיד, ותשקוט הארץ ארבעים שנה. 

אך זאת כאמור אין בדורות הללו בכוחנו, אך מה שכן ביכולתנו לעשות ולפעול בעז"ה, הוא לצאת וללכת אל כל מקומות ההתגרויות השונים, לצאת אל הגויים כר' יוחנן בן זכאי אל אספניינוס בשעתו, ולפייסם ולהוציא מליבם השנאה ותאוות הנקם הבוער ה"י כדרך יעקב אבינו ע"ה שנהג עם עשו הכבושה לנו בכל הדורות, "אדוני עשו עבדך יעקב", להציל ולהינצל, והניסיון הוכיח בכל הפעמים ובכל המקומות שהלכו יראי השם עד היום שהפעולות הללו היוו הצלת נפשות ממש פשוטו כמשמעו בלי שום צד ספק קל, ופעלו גדולות ונצורות להסיר הכעס והחמה, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא רק התורה הזאת. 

בעזהשי"ת גם הפעם ילכו יראי השם לפייס הגויים על כאבם ולהסיר השנאה מליבם כדת של תורה, ולקדש שם שמים, עד ישקיף השם ממרום וירחם על עלינו ויבער ממשלת הערב רב מן העולם להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם בב"א: 

  
      

 

5.1.2011

הזעזעי ארץ הקודש! פרשיית מכשלת הכשרות בבשר רח"ל ממשיכה / כ"ט טבת תשע"א

בס"ד

כפי שהודענו כאן לא מכבר, התגלתה מכשלת כשרות גדולה ונוראה מאוד רח"ל בסופר מרקט גדול בשכונת הר נוף בירושלים, שמכרו שם בשר טרי טרף רח"ל תחת שם כשרות העדה החרדית. 

"העדה החרדית" מצדה יצאה אחרי זה תכף בהודעות מחאה גדולות שכל מה שנמכר תחת העדה החרדית עם חותמת וכו' זה כשר למהדרין מן המהדרין, על המודעות היו חתומים הגאב"ד והבד"ץ, והזהירו שאין להוציא לעז על וועד השחיטה, אך בשום מודעה לא התייחסו לעניין טענת "הבשר הטרי" שנמכר פתוח כבשר בהכשר הבד"ץ, רק כתבו בכלליות שכל מה שנמכר עם הולוגרמה וסגור זהו כשר למהדרין מן המהדרין... ממש טענו בחיטים והודה לו בשעורים". 

לא נכנס לכל העניין אם נכונות הטענות או לא, אך נעיר בזאת שאנו רואים איך הדור מתדרדר מטה מטה רח"ל באין רבנים תקיפי ארעה וגודרי פירצות, ובתחילה לא נשמעים מחאות על עניינים קלים, ושותקים ומתירים במישרין ובעקיפין כל מיני פרצות הדור רח"ל, כמו פרצות החנויות השונות בגאולה ששותקים על זה וממלאים פיהם מים כבר הרבה שנים, פרצות קווי הנייעס והעיתונים המזוהמים ששותקים ומחרישים על זה ונותנים לכמה נערים מנוערים לעשות ככל העולה על רוחם, ומשהתרגלו הרבנים לשתוק על פרצות הדור הן מטעם אימת ציבור והן משאר טעמים שונים, ממילא אין גם סיעתא דשמיא בשאר עניינים והכל הולך ומתדרדר רח"ל, כל עז פנים וכל דאלים גבר בא ולוקח בעלות בכח הזרוע על עיניינים המקודשים לישראל ואין לו מורא מהרבנים שהרי אינם מוחים אף פעם ויראים גם למחות, עד שבסוף מתגלגל שבאים למכשולות כשרות ואיסורים חמורים רח"ל. 

השי"ת ישלח לנו במהרה מנהיגי אמת אנשי אמונה וגיבורים לעמוד בפרץ, השיבה שופטיך כבראשונה ויועציך בתחילה בב"א:    

מצ"ב מודעה בנושא

תמונות ממחאת יפו המתחדשת שוב בעז"ה / כ"ט טבת תשע"א

בס"ד


מצ"ב תמונות ממחאת העדה החרדית המתחדשת שוב תה"ל בעיר יפו.
התמונות נעשו ע"י מר שבתי גרברציק -  "חדשות 24 עדזשענסי"

המערכה ביפו מתחדשת! / כ"ט טבת תשע"א

בס"ד

גם אחרי חודשים רבים שהרשעים אוטמים ליבם ועושים ככל העולה על רוחם בחילול בית העלמין העתיק ביפו רח"ל, לא נשקט קול מחאת היהדות החרדית לגמרי, ועכשיו התעוררו בס"ד שוב לצאת ולמחות נגד מקום החילול הגדול, ולהשם הישועה.

מצ"ב מודעה

  

3.1.2011

מצ"ב מודעה בעניין פרשת גיורי צח"ל / כ"ז טבת תשע"א

בס"ד

מצ"ב מודעת מחאה הן מטעם ה'עדה החרדית' והן מטעם אלו הדתיים השותפים לשלטון השמד וכפירה ל"ע, נגד גיורי הרב הרשעי הציוני עמאר שר"י, הבא להתיר בקהל גויים גמורים אף ללא קבלת שום עול תומו"צ כלל רח"ל, אוי לו ואוי לנפשו של הרב הראשי עמאר שכל מגמתו היא אך ורק לשרת את אדוניו הציונים, בלתי שום ספק אשר רב כזה בוודאי נעקר כבר מהקדושה לגמרי רח"ל, אלה פניהם של משרתי הציונים אשר לא יצא מהם טוב, רק חורבן הדת ל"ע, ומכאן נלמד אנו לפרוש כליל מכל דרכם ושייכות עמם עוד יותר ויותר, ובזכות זה נחליש כל כוחם וממשלתם הרעה של הרשעים, ויוגבר כח מחנה היראה:

2.1.2011

רצח בבילעין! / כ"ו טבת תשע"א

בס"ד

שוב רוצחים מזוהמי צבא הכפירה אזרחים חפים מפשע במהלך הפגנה, כשהפעם רצחו ע"י גאז מדמיע חריף ל"ע אשה תושבת הכפר בילעין שהפגינה שם נגד 'גדר ההפרדה' הידועה לשמצה, גדר שהוקמה כידוע במקום ע"י משטר הרשע הציוני תוך כדי גזל אדמות הכפר, עד שאפילו הבג"ץ העכומ"י הורה כבר מזמן ל'צבא' להורסה ולהעביר למקום רחוק יותר, אך המשטר וה'צבא' מתמהמהים ואינם נחפזים להקל על סבלם של התושבים הערביים, מה שבעיניהם הוא לתענוג גדול ואינטערעס להבעיר השנאה כסדר רח"ל.

מהומה וזעקה גדולה פרצה ה"י בקרב תושבי הכפר בעקבות הרצח הקשה, ולא עת לחשות על כאבם וזעקתם של הערביים אלא לצאת ולפייסם כפי חיוב התוה"ק, ואף להשתדל ולהשתתף שמה יותר במחאות (שנעשות ביום שישי מה שקשה למען האמת עבור שומתומ"צ), ולהשם הישועה.