20.7.2008

גיליון "מלחמה להשם בעמלק" / י"ז תמוז תשס"ח

בס"ד

והוא גיליון נצרך בפרט לצעירי הצאן, עובדות וסיפורים מחייו הטהורים של מורנו הרה"צ ר' עמרם בלויא זצ"ל, זכותו יגן עלינו אמן:

PDF

2.7.2008

כ"ט סיוון - יום היארצייט של הק' דיהאן הי"ד / תשס"ח

בס"ד
אנו מצ"ב את נוסח הכרוז שיוצא מידי שנה בשנה ע"י אנשי נטו"ק ביום היארצייט. נוסח הכרוז נעשה ע"י הרה"צ ר' עמרם בלוי זצ"ל.

PDF