3.11.2009

שוד לאור היום בשייח דזשארח, ה"י - ט"ז חשוון תש"ע

בס"ד

הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו, שוב ממשיכים מטורפי המתנחלים להתגרות בערביים בשכונת "שייח דזשארח" בירושלם ת"ו בכל מילי דרק אפשר, כאשר היום יום ג' לסדר "וירא" (תש"ע) הצליחו הרשעים הללו להכנס אל עוד בית בשכונת שייח דזשארח, שם מנהלים הרשעים "מאבק משפטי" (בפני הערכאות הציוניות) על "זכותם" להיכנס ל 28 בתים בשכונה זאת, בתים בהם גרים תושבים ערבים שלווים כבר למעלה מ 60 שנים.


כמה רוע לב ואכזריות נדרש מאלו הרשעים המטורפים, שעבור "מצוות ישוב ארץ ישראל" שבדו מלבם, מוכנים הם להשליך משפחות ערביות שלמות ושקטות מביתם, מוכנים לעורר שנאה אדירה נגד יהודים רח"ל, אין זאת אלא שכפרו הם כבר בכל התורה כולה, כפרו הם בריבון כל העולמים, אכן מתפללים המה, שומרי שבת המה, אולי אף מדקדקי מצוות, אך כל רגש של תורה אמיתי נעקר כבר מזמן מליבותיהם, אין הם אלא רודפים אכזריים על הכלל ישראל, אין הם אלא כת עובדי ע"ז שפלים המפקירים למען העבודה זרה הציונית את עצמם ואת כל אשר להם, אוי לנו שכך עלתה בימינו.


(מה שטוב בינתיים שלא הצליחו המופקרים האלה להיכנס אל כל הבית, אלא רק אל תוך חלק ממנו, והשי"ת יפר זממם הרע ויגורשו משם בקרוב ממש).
על יראי השם די בכל אתר ואתר לא לחשות, אלא למהר ולטקס עצה מה לעשות באמת נגד כופרים מומרים אלו, והשי"ת יעזרנו על דבר כבוד שמו הגדול במהרה, אמן:2.11.2009

ליקוטי החזון איש זצ"ל, לרגל יום היארצייט ט"ו מרחשון (תש"ע)

בס"ד

מצ"ב הקונטרס בפי.די.עף

PDF