22.4.2011

מתאבדי שכם / כ' ניסן תשע"א

בס"ד


שוב למרבה הצער נשפך דם בעוון ההתגרות והמרידה באומות ה"י, כאשר הפעם שוטרים פאלסטינים פתחו באש על וואן של כאלה המכונים "חסידי ברסלב" שנכנסו לעיר שכם "להתפלל" על קבר יוסף הצדיק זי"ע, פצעו כמה והרגו אחד ל"ע. 


ועם כל הכאב שבדבר, את האמת עלינו להגיד ולהוכיח, כי אין זו הפעם הראשונה שהללו יחד עם חבריהם ה"מתנחלים" נכנסים לעיר שכם שתחת שליטת הרשות הפלסטינית בטירוף ובשיגעון על אף שיודעים שזהו מקום סכנה גדולה עבור שכמותם ל"ע, שלא שנו ולא למדו הלכות גלות וכניעה אל האומות וכו', ובאמת סכנה גדולה לכאלה להיכנס אל שטחי הרשות הפאלסטינית, שכן בשבילם הערביים הם "רוצחים", ואילו הציונים הם "שומרים", אך בעוד שמופקרי המתנחלים באים לשמה בעיקר לצורך התגרות, הרי שאותם חדשים מקרוב באו "חסידי ברסלב" תלמידי ה"רב" התמהוני הידוע שמועדדם אף למעשים כאלו (ודמם מידו נדרש), נוסעים לשם מחמת השיגעון והטירוף שבדבר, כדי "להיכנס לציון בכל מחיר", כאילו שאין כבר שום קברי צדיקים אחרים בארץ ישראל, כאילו שאין שום מצוות אחרות וכל היהדות תלוי באם יגיעו אל המקום המסוכן או לא, ו"ישברו את המניעות" ושאר דימיונות והבלים, כשהסכנה שבדבר היא היא הנותנת להם טעם וחשק גדולים להגיע אל קבר יוסף הצדיק שבשכם.


למרות שכבר בעבר ניכוו הללו כשהסתבכו בדרכם, נורו ונפצעו מאש הפאלסטינים ה"י, לא למדו הם את הלקח והמשיכו שוב ושוב לנסוע אל מקום הסכנה בטירוף ובשיגעון, כאשר הם מדמים שמצווה גדולה הם עושים, וככל שיותר מסוכן ומטורף - כך גם גדולה היא ה"מצווה"... 


מי ייתן ואולי כעת יבינו ויפקחו עיניהם אותם מתאבדי שכם ויראו שאין כאן לא מצווה ולא קדושה והתעלות, רק סכנה ושפך דם, מילא רחוקים הם מלהבין שאם הם היו יודעים קצת הלכות כניעה וקבלת עול גלות הפאלסטיני היו נכנסים ויוצאים משכם בכבוד גדול כבני מלכים, אין פרץ ואין צווחה, ואם היו פוחדים להיכנס אל שכם הרי שהיה זה רק מחמת חיילי הציונים שלא ימנועם מזה, אבל במצב הנוכחי שהם יודעים שזאת סכנה עבורם להסתובב בין הערבים, על מה ראו לסמוך?


השי"ת ירחם על עמו ישראל במהרה אמן:    21.4.2011

"שלח חושך ויחשיך, ולא מרו את דברו" / ניסן תשע"א

בס"ד

הנה כידוע מכת חושך נמשכה ג' ימים רצופים, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו, "וימש חושך" אמרו חז"ל שהייתה בחושך כמין ממשות, ולכאורה בזמן הזה של מכת חושך יכלו בנ"י לצאת ממצרים בקלות ולא היה מי שיעכבם, שכן המצרים כולם היו כעיוורים וסומים, אך בנ"י נזהרו שלא לצאת ממצרים בטרם הזמן ולפרוק גזרת הגלות מבלתי רצון השם יתברך, וזה מה שכתוב בתהילים (ק"ה) "שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו", דהיינו שלמרות שהייתה מכת חושך שעת הכושר לצאת ולברוח ממצרים בנ"י לא ברחו טרם העת ולא מרו את דברו, ודפח"ח, ודבר בעיתו מה טוב:


ישר כח גדול לבה"ח ר' א. צ"ש נ"י שחידש חידוש נאה זה, יח"ל בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ויזכה להקים בית נאמן בישראל במהרה אמן: