23.2.2009

ופרצו חומות מגדלי... / כ"ט שבט תשס"ט

בס"ד

ביום שני החולף התמוטט קיר גדול בבניין התלמוד תורה הגדול והמפורסם במאה שערים ת"ת "מאה שערים", ובסיעתא דשמיא גדולה לא היו נפגעים בנפש.

מאורע זה, אף שאפשר לתלותו בסיבות הטבע משום שבניין התלמוד תורה הנ"ל הינו בניין ישן נושן בן למעלה ממאה שנים, עכ"פ כידוע שכשבא איזה אסון מן השמים רוצים לעוררנו, אולי נפקח מעט את עיניינו ונזכה להקיץ משנתנו, ולא נהיה מהכסילים ההולכים בחושך ואינם שמים על לב, לראות על מה ולמה עשה לנו השם ככה.

לא נגלה איזה סוד כמוס, אם נאמר שהנהלת ת"ת זה פרצו פרצות בחומת ההתבדלות והנם לוקחים כסף בגלוי ממשרד השמד הציוני.

ואם כן, כל החפץ באמת וכל מי שיש מעט בינה בקדקודו יראה ויתבונן, שלא בניין ישן ואבנים עתיקות הם אלה שגרמו להתמוטטות קיר התלמוד תורה (וגם לא קיר פנימי קטן קרס, אלא קיר חיצוני גדול המבדיל בין הכיתות אל הרחוב...), אלא חשבון פשוט יש כאן, מידה כנגד מידה ברורה ומאירה יש כאן, שכן הם המנהלים, פרצו חומות רוחניים, והקב"ה פרץ להם, חומות גשמיים...

העיוורים הביטו לראות!


מצ"ב תמונה מהתמוטטות הקיר