22.2.2010

אזהרה מפארשטעלונג ("תחפושת") עמלקית

בס"ד
 
מצ"ב מודעה יקרה המתפרסמת בימים אלו באר"י, אודות זהירות מליקח לילדים פארשטעלונג ("תחפושת") ציונית עמלקית. ובכללות יש להרחיק כל מיני פארשטעלונגען חדשים הזרים לרוח היהדות אשר לא כדת, על כן יזהר כל איש להיות שורר בביתו, ולא להכניס טומאת המן עמלק הציוני בביתו ביום פורים הקדוש, מחה תמחה את זכר עמלק הציוני מתחת השמים לא תשכח:     

כן יאבדו כל אויבך השם! / ח' אדר תש"ע

בס"ד

בחודש אדר המסוגל לישועות והצלת ישראל ומחיית עמלק, זכה דורנו זה השפל בזכות חינם, ונעקר מן העולם העמלק הציוני הישיש מנחם פרוש שם רשעים ירקב, ימש"ו.

זד אשמאי ציוני זה היה מראשי ראשי האגודה הציונית המסואבת, ראש וראשון ורשע לכל דבר התגרות באומות העולם ה"י, לכל חיזוק הכפירה והתחברות לרשעים וכו' וכו', עד יומו האחרון היה דבוק בכל ליבו ונפשו רח"ל בכל טומאת הציונית על כל פרטיה ודיקדוקיה באופן מבהיל ונורא מאוד מאוד ה"י, וכל ימיו הסית והדיח יהודים למינות וכפירה ואחר מנהיגי שקר רח"ל, שוב ושוב ושוב הסית והדיח ופער פיו בדברי בלע וכפירה והתגרות בעמים ה"י, עד יום זה, עת נשמה היהודת החרדית כולה לרווחה, על שבא בעל הכרם וכילה קוציו.

ידיו של הרשע האגודאי הזה היו מלוכלכות עוד במכירת יהודי תימן, בשמד הילד יוסל'ה, בכל מיני שמדות, בכל מיני שותפות וחיבור אל הכופרים הציונים הרשעים חבריו אותם אהב תמיד כל הימים וחיפה על כל מעשיהם, וכמו שהתבטא עליו רבינו הק' מסאטמאר זי"ע שהוא לעולם לא יצא מהגיהנום, על כך שמסר את יוסל'ה לציונים והאבידו משני העולמות ל"ע.

ואין שום ספק שבאבדתו ישמחו היהודים יראי השם בכל העולם כולו, הוקל עולם מעליהם ונשאו, שם שמים התייקר היום והתעלה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר:

19.2.2010

כשר' משה בער נוקש בדלת...

בס"ד

השורות הבאו, נכתבו ע"י אחד מהמיוחדים שבין אברכי דורנו, ה"ה הרב החבי"ב שליט"א מעי"ת לאנדאן יצ"ו, ואותן כתבם לאחר שזכה ל"ביקור" מיוחד במינו בביתו, וקיים מצוות הכנסת אורחים בהרה"צ רמ"ב בעק שליט"א, מעמודי האמונה והמסורה שבדורנו, לבררם ולנקותם בכל עת מכל סיג ופגם ככסף מזוקק שבעתיים ע"י מאמריו ודרשותיו וחיבוריו היקרים, מה שבעוה"ר נשכח ונפגם עם הזמן מחמת גודל שפלות הדור וגלי הים הסוערים המחשיכים טהרת מסורת האמונה.

אנו מצ"ב הדברים שכתב האברך היקיר הנ"ל בלשון יודיש, אם תרגום שלנו אח"כ ללה"ק.

"....געלויבט השי״ת אז איך האב געהאט די זכיה נעכטן אז איך הער א איידעלן קלאפ אין מיין טיר און איך עפן אויף די טיר זעה איך נישט מער און נישט ווייניגער דעם צדיק דורינו וואס געפונט זיך יעצט אין לאנדאן הרה״צ רבי משה בער בעק שליט״א, ער איז געקומען אליין אן קיין שום באגלייטונג פון קיינעם, איך האב געכאפט א הייליגער שאק פון איבעראשונג און באגייסטערונג און גרויס שמחה, איך האב עם אריין געפירט מיט גרויס יראת הכבוד און נאכן זיך גריסן געפרעגט מיט א הייליגן ציטער, מיט וואס קען איך העלפן? האט ער זיך אנגערופן מיט גרויס פשטות ״איך גיי נאך געלט״ מיט גרויס שמחה האב איך געהאט די זכיה עם צו געבן וואס איך האב געקענט און געדאנקט די רבוש״ע וואס האט מיר געגעבן די גאלדענער זכיה צו קענען האבן דעם צדיק בא מיר אין שטוב פאר א פאר לעכטיגער מינוטן און מתפלל געוועהן אז זיינער השפעות זאל לייכטן אין מיין שטוב אמן:

ווען איך האב עם ארויס באגלייט האב איך עם געפרעגט צו איך זאל אפשר מיט גיין מיט עם צו מיינער שכנים און עם צוהעלפן קלייבן פאר עם? האט ער געזאגט, ״ניין ניין ס׳איז מיר גוט צו גיין אליין״!!!!!!!!!!

אשרינו מה טוב חלקינו

תרגום:

"...חסדי השי"ת שהייתה לי את הזכיה אתמול, ששמעתי דפיקה עדינה בדלת ביתי, וכשפתחתי את הדלת ראיתי לפני לא פחות ולא יותר מאשר את צדיק דורנו שנמצא כעת בלאנדאן הלא הוא הרה"צ ר' משה בער בעק שליט"א, הוא בא לבדו בלי שום מלווים כלל, קיבלתי הלם נעים מההפתעה, וההתרגשות, והשמחה הרבה, הכנסתי אותו הביתה בכבוד גדול, ולאחר ברכת שלום שאלתי בפחד גדול מה אני יכול לעזור?... ענה רמ"ב בפשטות גדולה "אני אוסף כסף לצדקה...", כמובן שבשמחה רבה זכיתי לתת לו מה שיבכולתי לתת, והודתי להשי"ת על שנתן לי את הזכות הנפלאה והאפשרות לארח את הצדיק אצלי בית, לכמה רגעים מאירים, והתפללתי שההשפעות שלו יאירו בבית שלי, אמן:

מתי שליוויתי אותו החוצה שאלתי אותו אולי אני אלווה אותו לשכנים שלי ויעזור לו לאסוף? ענה הוא ואמר:"לא לא, זה טוב בשבילי ללכת לבד!!!!"

אשרינו מה טוב חלקנו

9.2.2010

ציונים רוצחים!!! / כ"ה שבט תש"ע

בס"ד

מצ"ב מעט תמונות שקבלנו על האימייל, מ"גראפיטי" שנעשה ב"ככר השבת" ירושת"ו, ע"י יראי השם לוחמי מלחמת השם בעמלק נגד המשתלטים הציונים הארורים ימש"ו. וישר כח גדול לאברכים היקירים שטרחו וטורחים תמיד כפי כוחם להחליש מלכות עמלק הציונית ולפגום בכבודם, אשריהם בעוה"ז, ואשריהם לעוה"ב!