6.1.2009

קידוש השם אדיר בעיר מאנטשעסטער / י"א טבת תשס"ט

בס"ד

שם ישראל מתחלל רח"ל מסוף העולם ועד סופו ע"י מלחמות הציונים הרשעים ימ"ש בערבים, ושנאת ישראל גובר רח"ל בכל העולם כולו, ואין מושיע. כפי שדיווחנו כבר כאן בליסט, בשבוע האחרון השתתפו תה"ל גיבורי החיל אנשי נטורי קרתא בחו"ל בהרבה מאוד הפגנות ענקיות יחד עם הערבים, לפרסם את האמונה לעמים שמאמין ישראל באלוקיו, ואין ליהודים מאמנים שום שייכות חלילה וחס עם מעשי הציונים המופקרים, שאין ליהודים מאמינים שום שמחה וששון ח"ו ממעשי הרציחה והמרידה באומות ה"י, ודרך ישראל סבא מתנגדת לכל עצם קיומה של מדינת השמד והכפירה, ויהודים מאמינים בכל אתר ואתר מתפללים ומייחלים הם לביטולה הסופי והמוחלט של מדינת הציונים במהרה!

מטבע הדברים ההפגנות הגדולות של הערבים בחו"ל נגד המדינה הציונית מתקיימים ביום שבת קודש, שכן יום שב"ק הוא יום פנוי בחו"ל, ויכולים להגיע אל ההפגנות הרבה יותר אנשים מאשר ביום רגיל. הדבר כמובן מצריך מסירות נפש לא קל מצד אלו היהודים היקירים גיבורי החיל שכדי להשתתף באלו ההפגנות ולקיים מצוות "ונקדשתי" (הנדיר כל כך בימים אלו), נצרכים הרבה פעמים לשבות שבתם בעיר אחרת, וכן לכתת את רגליהם שעות ארוכות הלוך וחזור עד הגיעם אל מקום הפגנה, וכן לסדר "שבת גוי" שיקח השילטען מערב שבת, ויביאם בש"ק אל ההפגנה.

בשב"ק החולף פרשת "ויגש" השתתפו יראי השם בארה"ב בהפגנות שהתקיימו בערים באסטאן, וואשינגטאן די סי, וכן בעיר נו יארק צעדו יראי השם 2 שעות רגלי משכונת וויליאמסבורג עד למאנהעטן, להשתתף בהפגנה גדולה שהתקיימה שם.

בעיר לאנדאן צדעו יראי השם 3 שעות רגלי עד למקום ההפגנה.

קידוש השם אדיר ונשגב היה בעיר מאנטשעסטער יצ"ו, שם בהפגנה דרש את דבר אמונת העם היהודי הרה"ג ר' אהרן לייב הכהן שליט"א, ומכיוון שהיה זה יום שב"ק, דיבר הוא את דרשתו חלקים חלקים אל איזה אינו יהודי שם, והאינו יהודי חזר ואמר בכל פעם את הדרשה על המגביר קול.

מעניין לציין, שבעת שבא לדרוש באופן הזה, הסביר קודם הגוי שניהל את הדרשות שם ש"זה היהודי הוא יהודי אמיתי שומר שבת קודש ואינו יכול לדבר על המגביר קול, ואינו כמו הציונים הזייפנים מחללי השבת שזרקו באמבעס בעזה תוך כדי חילולי שבת...", ושם ישראל וכבוד השבת התעלה והתקדש בעיני העמים מעלה מעלה.

ביום ראשון פר' ויחי התקיימה הפגנה בבנייני היוען במאנהעטן מצד יראי השם שבאו לשם למחות נגד איזה הפגנה של הציונים המופקרים ימ"ש שהפגינו כדרכם בהפקרות נגד אומות העולם רח"ל, וכן התקיימה הפגנה בלאנדאן.

כהנה וכהנה מתפרסם בחסדי שמים בימים אלו ובזמנים האלו ממש - עת עומד הבעל הציוני בכל תוקפו וגבורתו - האמונה בקרב העמים, ואם כי מטר של גידופים וחירופים ושנאה תהומית לא חדל כלפי אלו היקירים מצד ההמון האגודאי וכל תומכי הציונים למיניהם בסתר ובגלוי הרוצים להשמיד להרוג ולאבד כפשוטו את אלו היקירים כטבע השקר שאינו יכול לסבול האמת, עכ"פ ככה הלא היה בכל הדורות, ואליכם יראי השם היקרים חזקו ואמצו! שכן מלחמה להשם בעמלק הציוני מדור לדור, עד יתגלה כבוד שמים בעולם ומלאה הארץ דעה כים לים מכסים במהרה בימנו אמן:

4.1.2009

דאגת ה"גדולים" / ח' טבת תשס"ט

בס"ד
בחודש האחרון סוער ורוגש העולם האגודאי העלוב, יחד עם "גדוליו" ו"פוסקיו" זקני האשמאי הטמאים שר"י מבני ברק וירושלים, וכמובן לא סביב חילול שם שמים מסוף העולם ועד סופו שנגרם ע"י המופקרים הציונים ימ"ש ובפרט בקרב העולם המוסלמי האדיר ה"י, כמובן גם שלא סביב איזה פריצות בחומת הדת, או חיטוטי שכבי ל"ע, התבהלו האגודאים כעת ומוטרדים עד מאוד סביב עניין הבחירות לכנסת המינים המתקרבות ובאות, ולאחר ההתקוטטות הגדולה שהייתה ביניהם עד לא מזמן בנושא "עיריית ירושאלאים" שם הכו ופצעו זה את זה עד זוב דם בטירוף, נלחמו הם כרגע סביב השעון בדאגה ובבהלה על מעט משרות ותפקידים וכיבודים אצל אדוניהם הציונים נותני לחמם ומימהם, על זאת רעשו הם וגעשו.

כמובן שה"גדולים" וה"פוסקי דור" השפלים לא החרישו, ויצאו מגדרם ומשתיקתם הקבועה לפסוק ולהכריע איזה כלב מכלביהם יזכה להכנס אל בית הכלבים הגדול שם ינבח ויתרוצץ ויאכל את מנת הבשר שיקבל מאדוניו בארבעת השנים הבאים, זאת היא דאגתם של אלו זקני האשמאי השפלים בעת הזאת, כאשר שם שמים מתחלל רח"ל באופן האיום והנורא ביותר ע"י הציונים ימ"ש ברצועת עזה, והמרידה באומות בוערת עד לב השמים,עד שאפילו חלק מהציונים החופשים מתקוממים ויוצאים מגדרם ומפגינים נגד המעשים הקשים והאכזריים שנעשים כעת לערבים תושבי עזה, שכל תכלית המעשיים השחצניים הללו מביא לא יותר מאשר להגדלת שנאת ישראל באופן אדיר בעולם כולו ה"י, אבל זאת כמובן לא מעניין את הגדולים והפוסקי דור הטמאים אין הם מרגישים כאן לא חילול השם ולא סכנת ישראל, רק כמה תפקידים ומשרות טיפשיים בכנסת המינים הציונית זה מה שמוציא אותם מגמרותיהם ומשלוותם, ואנו בדור יתום זה אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים שילח לנו גואל צדק במהרה בקרוב אכי"ר: