12.1.2009

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום / ט"ז טבת תשס"ט