18.12.2008

3.12.2008

אוי לאותה בושה, אוי לאותה חרפה / ו' כסלו תשס"ט

בס"ד

הרשעים כים נרגש השקט לא יוכלו, לאחר מתקפת הטעראר בהודו שבה נהרג אחד מבני היהדות החרדית המתבדלת מהציונים ומדינתם הטמאה, וכן הרוג נוסף שחוגו אינו נמנה בדיוק על הדוגלים ב"שלמות הארץ", החל מסע מטורף של הציונים יחד עם שותפיהם הדתיים הרשעים בהחלת האפוטרופסות וה"בעל בתיות" הבלעדית של שלטון השמד והכפירה על גופות הנרצחים.

לא שקטו הציונים הרשעים ימח שמם ושם זכרם, עד שעוד בהודו "בדקו" את הנרצחים כולם חבורת מצורעים מהמכון המשפטי באבו כביר הנודע לשמצה.

לא שקטו הציונים ימח שמם ושם זכרם, עד שהנרצחים כולם ללא יוצא מן הכלל הובאו לאר"י בערפלאן טמא של חייל האוויר הציוני.

לא שקטו הציונים ימח שם ושם זכרם, עד שארונות הנרצחים כולם נעטפו בדגל הכפירה והשמד, למרות מחאתם והתנגדותם של בני המשפחות.

ולא שקטו הציונים ימח שמם ושם זכרם, עד שקיימו בשדה התעופה על שם אותו האיש שר"י "טקס" ממלכתי בזוי ומניפולטיבי, צרמניה ציונית שלא נועדה יותר מאשר לגריפת הון פוליטי מכוער על חשבון דמם של הנרצחים האומללים.

ואם לא די בכך, המשיכו כמו מטורפים חולי רוח אחוזי תזזית במלאכת "זיהוי הגופות" גם כאן באר"י, ומיד לאחר הצרמניה הציונית בשדה התעופה (שם למרבה הבושה והכלימה נאמו שותפיהם החנפים ה"חרדים" השפלים בדברי כפירה וניאוץ נוראיים להגדלת כבוד מדינת עמלק) הבהילו את הנרצחים לאותו מכון חילול כבוד המתים "אבו כביר", תוך כדי התעללות בכל רגשות המשפחות.

אך מעשיים ציונים אכזריים אלו, שנועדו להשליט את מרותם והשתלטותם על כל בני עם ישראל ברשעות ואכזריות שפלה, הלא ידועים הם מאז ומעולם, ואין כאן בהתעללות האחרונה כל חדש עבורנו.

אך אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה, שבטקס הצרמני שהתקיים שם בשדה התעופה עם הגעת הגופות, השתתפו גם מבני היהדות החרדית במהלך המתנתם לקבלת גופת הנרצח האומלל (כפי שניתן לראות בתמונה המצ"ב), ובכל מהלך הטקס מילאו הם את פיהם מים, לא קמה בהם הרוח לזעוק ולמחות על חילול השם ועל ההשתלטות הציונית הצבועה והאכזרית על שארית עם קדוש, איש מהם לא זע להסיר את חרפת דגל הכפירה מעל ארונו של הנרצח האומלל, שהיה מובדל בכל מכל ממדינת השמד הציונית.

עיניים להם ולא יראו אזניים להם ולא ישמעו, אף אין יש רוח בפיהם.

ועל זאת דווה ליבנו, על הדרדרות הדור והדרדרות החוגים המובדלים מהציונות, שההתבדלות נעשית מיום ליום בעוה"ר כמין איזה "מסורת" מוזרה, וכבר לא בוער אש הקודש נגד הציונים ושותפיהם הבזויים כפי שבער בשנים קודמות.

ובשעת המפזרים כנס, אין לנו אלה להתחזק בדרך הראשונים ולשננה היטב, מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי.

1.12.2008

קונטרס "ביאור על העצמאות" / ד' כסלו תשס"ט

בס"ד

מצ"ב קונטרס נפלא שנכתב בשעתו ע"י הרה"צ ר' משה דב הלוי בעק שליט"א, בו מסביר הדק היטב את עומק טומאת הכפירה שיש בציונות, והיא "מחשבת ההתקוממות מהגלות".

PDF