1.12.2008

קונטרס "ביאור על העצמאות" / ד' כסלו תשס"ט

בס"ד

מצ"ב קונטרס נפלא שנכתב בשעתו ע"י הרה"צ ר' משה דב הלוי בעק שליט"א, בו מסביר הדק היטב את עומק טומאת הכפירה שיש בציונות, והיא "מחשבת ההתקוממות מהגלות".

PDF