17.5.2011

קידוש השם עצום ונורא בעיר לאנדאן יצ"ו / י"ג אייר תשע"א

בס"ד

קידוש השם עצום ונורא אשר קשה לתארו במילים היה ביום שני החולף י"ב אייר תשע"א בעיר תורה לאנדאן יצ"ו, אשר באמצע הפגנה גדולה של גויים למען הפאלסטינען הגיעו הני נטורי קרתא קדישא שומרי משמרת הגלות דעיר לאנדאן יצ"ו עם דגלי פאלסטין ושילדן גדולים בהם נכתב דבר האמונה שהיהדות מתנגדת אל כל עניין הציונים ומדינתם, עם הגעת אותם מקדשי השם למקום התחוללה סערה בקרב הגויים אשר במשך כמה וכמה רגעים בלי גוזמא הריעו להם בהתרגשות רבה וממש עמדו דמעות בעיניהם לראות יהודים כאלה אשר מתנגדים אל כל מעשי הרציחה והאכזריות הנעשה בשם עם ישראל רח"ל, ומי יכול לשער איזה הצלת ישראל נגרם מזה בפועל ולמעשה, מלבד עצם קידוש השם אשר שכרו אין אנו יודעים כמה. דבר זה מלמד אותנו אשר דרך הכניעה בגלות היא היא ההצלה והיא היא הקידוש השם, ויסכר פי דוברי שקר המתנגדים אל פעולות נשגבות אלו בטעמי שווא והבל.

גם בשבת קודש החולף פרשת בהר סיני הלכו יראי השם וכיתתו רגליהם כמה שעות רצופות לפרסם האמונה ולקדש שם שמים עד ל"דאונינג סטריט" שם התקיימה הפגנה, כאשר השילדן מובאים ע"י שבת גוי.   

קידוש השם נורא ונשגב התקיים גם בטהרן שבאיראן בשבת החולף, כאשר שתי עסקנים יקרים מארה"ב נסעו להשתתף שם בכנס מיוחד אליו הוזמנו ע"י הממשלה האיראנית, ונשאו דרשות במהלך הכנס על ההבדל שבין יהדות לציונות, ועשו דבריהם רושם גדול על הגויים, כה יעזור השם וכה יוסיף לתת כח לעוד ועוד פעולות נשגבות של פרסום האמונה והצלת ישראל, ואשרי גיבורי החיל העומדים על המשמר ומוסרים נפשם בכל מיני מסירות נפש לקדש שמו יתברך בעמים, ברוך המקדש שמו ברבים אמן: 


  

16.5.2011

מוסדות על "טהרת הקודש" לא בונים על שטח ציוני / י"ב אייר תשע"א

בס"ד

בד"ץ העדה הפשרנית אשר הולך תמיד ומתדרדר מטה מטה בפשרות והיתרים חדשים לבקרים, הוציא כידוע פסק המתיר לבית הספר "בנות ירושלים" בעיר בית שמש לבנות בניין חדש על שטח אשר כל כולו נלקח מהעירייה הציונית, הלא היא ה"ידא אריכתא" של מדינת השמד והכפירה, וזאת ב"תנאי" מוזר אשר מנהלי המוסד "ישתדלו לקנות בעתיד את השטח מהעירייה", דבר שכלל לא ברור אם הוא אפשרי בכלל, אבל מה שכן ברור בינתים ללא ספק הוא, שמוסד המתיימר להקרא "על טהרת הקודש" ללא קבלת תקציבים אסורים - הולך להבנות על שטח שכל כולו תקציב אסור אחד גדול... 

תה"ל אשר לא אלמן ישראל, ויראי השם שומרי משמרת החומות בארץ ישראל מזה ימים ימימה יצאו נגד פסק בי"ד מוזר ותמוה זה, אשר הינו לא יותר מאשר היתר דחוק וחסר קרקע, ומהווה תקדים מסוכן לפרוץ חומות ההתבדלות והטהרה משלטון הכופרים ימ"ש בארה"ק.

לכן היום יום שני י"ב אייר תשע"א יצאו יראי השם אל עבר מקום שטח הבניין בבית שמש יצ"ו, ומחאו שם כדת של תורה על קבלת "תקציב השטח" ממדינת השמד, אין ספק שהמחאות הללו עושות רעש גדול ומראות לכל אשר עדיין ישנם ליבות פועמים בחזקה אשר לא מוכנים לקבל פשרות ווויתורים כלשהם יהיו אשר יהיו בחומות הדת וההנזרות מכספי הרשעים, ומי יתן וילמדו טועים בינה ולא יבנו את בניין הקדושה על אדמה שניתנה ע"י הרשעים, ולה' הישועה: 


מצ"ב תמונות מהמחאה


15.5.2011

מכתב מאת הרב שטרן שליט"א רבה של מירון בנוגע ל"דרך הכהנים" החדש במירון

בס"ד

בשנתיים האחרונות החלו ע"י חוגים מסויימים כל מיני חששות חדשות וחומרות בנוגע לעליית הכהנים בהר מירון, מה שלא שיערום אבותינו. סוף דבר שהוציאו ממון הרבה לעשות דרכים חדשות לחלוטין לכהנים הבאים בחומרות גדולות, וגם פנו לבד"ץ העדה החרדית בנידון, ואחרי דיונים בעניין החליטו הבד"ץ שאין בכוחם לקבוע מסורת חדשה ולפסול כל מה שהיה מקובל עד עתה מקדמת דנא, אך מי שרוצה להחמיר שיחמיר וילך בדרכים החדשות שבונים כעת.

אנו מצ"ב מכתב מאת הרה"ג מאיר שטערן שליט"א רבה הוותיק של אתרא קדישא מירון, בו כותב על הדרך הישנה שהייתה מקובלת עד עתה שזהו מנהג ישראל ותורה היא, ויש לדרך זו חזקת טהרה מהראשונים.

מצ"ב המכתב, והלואי וחוגים אלו יחמירו בעניינים אחרים שאינם מחמירים כל כך, ועד שמקפידים על טהרת כהנים ומוציאים על כך ממון הרבה שיקפידו גם על טהרת ההתבדלות מרשעים, ואגודאים וכו', ואז ידעו כי שלו' באהליהם. 


   


11.5.2011

כי לא לנצח ישכח אביון / ו' אייר תשע"א

בס"ד

כבר 63 שנים ששעתם של רשעים משחקת, בנ"י נאנחים ונאנקים תחת שלטון הערב רב, ואין מושיע. חילול השם הולך וגדל, חורבן הדת והאמונה הנעשה בעטיים של רשעים הולך וגדל אף הוא, ואיש אינו יודע כיצד יפול ויסתיים כבר שלטון רשע זה, המנאץ ומגדף כלפי מעלה, נותן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים.

תה"ל נותרו אמנם רבבות יהודים אשר אינם כורעים ומשתחווים לעבודה זרה הציונית, ועבורם יום זה הוא יום אבל גדול, ומתפללים ומייחלים לביטולו של משטר הכפירה במהרה.

עלינו לדעת שעניין הציונות הוא עניין ניסיון וברור שטרם ביאת המשיח, לראות מי יילך אחרי הרשעים והצלחתם, ומי לא יכנע להם גם אחרי שעלה בידם להקים מלכות רשעה עם צבא חזק טנקים ומטוסים וכו' וכו', ולהעביר מיליונים מבני ישראל על דתם ואמונתם, ולעשותם מחללי שבת ואוכלי טרפות ונבלות ה"י. 

מובא בזוהר הקדוש אשר טרם ביאת משיח צדקנו יהיה שלטון וכח לערב רב על בני ישראל, ועינינו רואות כהיום הזה איך שנתקיימו להם כל דברי הזוהר הקדוש ל"ע במלואם, איך שבאמת עלה בידי הערב רב והרשעים להקים להם מלוכה ומדינה משל עצמם ולכבוש תחתה את כל בנ"י, ואילו המאמינים בשם אשר לא כרעו להם ברך הם כאביונים ודלים.

אך "לא לנצח ישכח אביון", ובמהרה ינחלו הרשעים ימ"ש יחד עם כל שותפיהם והמתחברים אליהם מפלה גדולה ונצחית ויאבדו מן העולם, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם, אין לנו אלא להתחזק בזמנים הללו, לפרסם התנגדותנו לציונות, לקבל עול גלות העמים ללא כחל ושרק וללא תירוצים ומענות, להתפלל לביטולה של המדינה הציונית במהרה מן השמים, וכשם שהשם הושיע את בנ"י בכל הדורות מיד צורריהם ומיד מבקשי נפשם, כן יושיענו השם יתברך במהרה משלטון הערב רב ויבערו מן העולם.

לצערנו בזמנים האחרונים עם הכבדת השיעבוד דשלטון הכפירה, נוטים כאלה לחשוב שכאילו השלטון דהאידנא אינו כהשלטון הציוני ה"אשכנזי" דקמא, אין בימינו כבר קיצוץ פאות לילדים מתימן, אין כבר כפיה דתית, אין מעברות עולים המובלים לשמד רוחני, אין חילולי שבת והעברה אכזרית על הדת כפי שהיה בעבר וכו'. וממילא, חושבים הללו שמדינת ישראל הינה איזה דבר ש"לא כל כך גרוע", הציונים הם כבר לא כל כך "רשעים", כולם כבר תינוקות שנישבו, ושאר הבלים ודמיונות שבאים מחוסר התבוננות כראוי, וסמיות עיניים, ועוברים על "ולא תתורו אחרי לבככם - זו מינות", כפי שפירשו חז"ל.

לאותם אנשים יש לידע שמחשבות אלו הם לא יותר מאשר טמטום הלב ל"ע, ועמלק נשאר עמלק, העמלקים הציונים המוכנים "תינוקות שנישבו" ממשיכים להעביר על הדת, ממשיכים להשכיח את התורה, ממשיכים להחריב את האמונה, ממשיכים עם חילולי שבת פריצות וזוהמה, ומובילים את עם ישראל אל עבר פי פחת, והכל בשם הקדוש "ישראל" ל"ע. דווקא תפיסה זאת ש"תינוקות שנישבו" אינם כל כך גרועים היא היא החורבן והאסון היותר גדול, שכן מחמת זה לא מתבדלים מהם כראוי, מניחים להללו להנהיג את העם היהודי, וכך נהרסת ונחרבת היהדות כולה ל"ע. 

וזהו בעצם טומאת עמלק "אשר קרך", אותם העושים כל התועבות והאיסורים וחילול התורה, תחת השם "ישראל", מזייפים הללו שעה שעה את שם ישראל המקודש, מכריזים כפירה בבורא כל עולמים, ומקררים כל קדשי היהדות וכל ההרגשים הטהורים.

לכן לכל המתפתים באיזה אופן אחרי הציונים וממשלתם, אות וסימן הוא להם שהתקררו מקדושתם, וה"אשר קרך" הציוני העמלקי פגע גם בהם, אם נוטים באמת לחשוב ש"השד לא כל כך גרוע", ו"אין להיות כל כך קיצונים".... אך ככל שנתבדל יותר מהציונים, נדבק בתורה וביראת השם הטהורה, כך נשנא אותם עוד יותר ויותר, ולא נוכל לסבול כלל רגע אחד ממשלתם ומדינתם, כך יפקחו עינינו לראות יותר ויותר גודל רשעתם וטומאתם של אלו, אשר הובילו ומובילים את ספינת ישראל כולה אל עבר פי פחת בגשמיות ורוחניות, ומי יודע עוד מה יהיה בעוון המדינה המזוהמת שהקימו, מי יודע עוד איזה צרות וחורבן יביאו הללו על בנ"י, היל"ת.

בשעה ששעתם של רשעים משחקת, הבה לא נשכח את אשר עשו לנו העמלקים הציונים במשך מאה שנים של גיהנום, החל מחורבן אירופה הנורא אשר הביאו על בנ"י, העברת הדת האכזרית של עולי ארצות המזרח האומללים בשנות החמישים, ונהרות הדם אסונות ורציחות שגרמו לעם היהודי בארץ ישראל כתוצאה מההתגרות בעמי הערביים, אנטיסמיזם קשה בכל העולם, וחילול השם באופן נורא ה"י, לאמר: כפר ישראל באלוקיו רח"ל.

את כל זאת שכחו ומשכיחים תמיד, מציגים הם לראווה את הישיגים הגשמיים, משל לזאת ציפינו ופיללנו אלפיים שנות גלות, משל זאת היא תקוותנו ועתידנו, אך לא! אנו לא נשכח לעמלקים הציוניים ימח שמם וזכרם את אשר עוללו לעם היהודי, לא נלך כסומים ועיוורים אחר הצלחתם הרגעית של הרשעים, ונזכור היטב דברי חז"ל אשר "כל טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים".

לסיום, הננו לברך ולהודות כאן כמו בכל שנה ושנה, לחבורת "בני לוי" היקרה, האברכים, הבחורים, ואף הילדים הטהורים מקדשי שמים ברבים, אותם בני חיל אשר יצאו בימים האחרונים ובפרט היום, לשאת את דגל האמונה בים החושך והכפירה, אותם אלה שהילכו בפרהסיא בשעת הצפירות הציוניות, ואותם אלה ששרפו את דגלי עמלק, אותם שצמו והתענו ביום חגם של הציונים, ויצאו להפגין ולפרסם בעולם שעוד ישראל רד עם ק-ל, ולא שכח ולא המיר אמונתנו במדינה לאומית וגשמית ככל הגויים, אלא חפץ להמשיך ולגור בגלות תחת העמים כמימים ימימה, ומחכה אך ורק על ביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו אמן, כל נאמני המלך מלכו של עולם שכרם הרבה מאוד מאוד, ואשריהם ואשרי חלקם בזה ובבא:

וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, בפרוח רשעים כמו עשב - להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם במהרה בימנו אמן:10.5.2011

זה היום קיוונו לו - מודעה מטעם הבד"ץ נגד 'קווי הנייעס' / ו' אייר תשע"א

בס"ד

מזה כבר כמה וכמה שנים אשר קומץ נערים ריקים ומנוערים מכל זיק ושמץ של יראת שמים פתחו להם תחנות רדיו טלפוניות הידועות בתור "קווי הנייעס", שם מבלבלים ומקרקרים כל היום מהבוקר ועד הלילה על כל תזוזה המתרחשת בעולם, בשגעון וטירוף, לבטל הזמן ב"נייעס" ריקני וטיפשי אשר לא יועיל ולא יציל, רק סוף דבר מטפש הלב ומוביל לבאר שחת. 

בתחילה, לפני כמה שנים, הייתה תופעה זו לא ברורה כל צרכה, אך אט אט עם הזמן החלו להבין שקווי טלפון ריקניים אלו תופסים בעוה"ר את דעת המוני העם, וכל הולך בטל למינהו ואנשים גלמודים וזקנים וכד' החלו להיטפל אל קווי טלפון אלו ומצאו בהם איזה פורקן ומשענת כאשר בד בבד הם מכלים ממונם וממון בני ביתם, וכמו כן כל מיני כלבים עזי מצח חפצי כבוד ופרסום וכן כל שונאי היהדות החרדית מצאו בקווים הללו "במה מכובדת" להתהדר בה והחלו לצוץ בקווי הנייעס חדשים לבקרים ולמלא פיהם בדברי נבלה על כל קודשי הדת, כאשר הנערים הצרחניים בעלי הקווים מעודדים אותם ועושים עמהם "ביזנעס" שונים כידוע בשיטת "שמור לי ואשמור לך", משראו כך העסקנים היקרים אשר קווי הנייעס הללו אין בהם דבר טוב רק הרס וחורבן ליהדות כולה, חיבול במערכות היהדות החרדית ושאר מרעין בישין, החלו להרעיש נגד זה אך בעוה"ר עדיין לא יצאו נגד זה הרבנים, שכן כידוע בדורנו היתום מחכים הרבנים לראות מה אומר הרחוב ל"ע, אך ב"ה שבחודשים האחרונים התחזקה לה המערכה הן בארץ והן בחו"ל (אשר גם שם ישנם קווי נייעס כאלו בלשון יידיש), עד שתה"ל זכה דורנו ויצאה מודעה מסודרת מטעם בד"ץ העדה החרדית להחרים קווי נייעס אלו מכל וכל.

אנו תקווה שבזמן הקרוב נראה עוד ועוד מודעות כאלו גם אצל חוגים אחרים, ולה' הישועה.

מצ"ב המודעה "קול ענות" 

   

9.5.2011

יום הזיכרון לחללי מערכות יסראעל / ה' אייר תשע"א

בס"ד

היום חל יום הזיכרון לחללי מערכות משטר הרשע הציוני הנקרא בזיוף "ישראל", מדן ועד באר שבע משמיע משטר הרשע את צפירת האימים הידועה שלו לדכא הלבבות והמוחות ולהחיל את הרגשת ה"עצבות" ביום ה"אבל" הלאומי מה שלא נזכר בשו"ע ש"ס ופוסקים, וכל "העם" שומעים את הצפירות ועומדים נבוכים עמידת "דום" מוזרה ללא הסבר כלשהו, ו"מתאבלים" על "חללי מערכות יסראעל" הלא הם קציני וחיילי צה"ל מחללי השבת אוכלי השקץ והעכבר, המה וכמובן שאר המוני העם הנטבחים ברציחות שונות ה"י מזה מאה שנים על מזבח ה"מולדת" שעד עתה לא תמה לגבות קורבנותיה וחלליה, ומשנה לשנה מתרבה מספר ה"חללים" הללו מה שאין מפריע כמובן לאף אחד מההמונים להרהר אולי כדאי לסגור כל ה"ביזנעס" הזה של המולדת והחללים והמערכות וימי הזכרון, אך בעוה"ר עיניים להם ולא יראו אף להם ולא יריחון וכו', רק כולם עומדים דום כפתאים ומהרהרים עד דכדוכה של נפש ב"זכרם" של אלו החללים והמערכות כשגם ה"בני תורה" מעיר התורה והקטטות לשם שמים, נזהרים שלא להרגיזם ועומדים יחד עמם בפהרסיא את עמידת ה"דום" וממלמלים "פרק תהילים" שכן ככה "זוכרים" אותם כראוי ע"פ הלכות "קידוש השם" החדשים אשר לא שיערום אבותינו, ובעוד הללו ממלמלים "פרק תהילים" הללו מתרברבים ב"כוחי ועוצם ידי" ופניהם חתומות כפני הפסל, ולא ברור על מה חושבים בשעת הצפירה רק "מתייחדים" ככל הנראה עם זכר ההרוגים אשר נמצאים כבר בעולם האמת ורואים שנהרגו בחינם על עוון ההתגרות והמרידה באומות, וכל עמדיתם וצפירותיהם וייללותיהם רק צער להם וכאב גדול ל"ע.

כך שנה אחר שנה מגיע אותו יום "מקודש", יום חללי ה"מערכות" (ההתגרות), כשלאחריו מיד בערב יבוא יום האיד הציוני לזבוח זבחים לבעל בהר הרצל, להדליק משואות ולחולל מחולות לעגל, ונשכח מיד כל זכר החללים וכל המערכות, כי חג מחר לעבודה זרה הציונית, לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו, ואתה השם עד מתי. 

ואשרי גיבורי החיל השרידים אשר השם קורא, אשר בעת השמע צפירת "חללי המערכות" יוצאים לרחובה של עיר גם בלילה וגם ביום לבזות היום ה"נשגב", להכריז כי השם הוא מלך לבדו, ואין לנו תורה אחרת מבלעדי הבורא יתברך שמו:

חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה':

6.5.2011

קידוש השם אדיר ונורא בתימן / ב' אייר תשע"א

בס"ד

על רקע המהומות והמהפכות למיניהם בארצות הערביים בחודשים האחרונים, הגיעו כידוע גם המהפכות וההפגנות לארץ תימן יצ"ו, אשר שם מושב אחינו בנ"י עדת בני תימן הטהורים מימים ימימה.

השבוע יצא קהל גדול של ערבים לתמוך בנשיא דשם, כאשר אליהם מצטרפים הרבה מאוד יהודים מבני תימן אנשים נשים וטף, והכריזו שאין רצונם למרוד בנשיא ח"ו, אלא רק תומכים בו ומחזקים את ידיו, ושומרים נאמנות למלכות. 

יהודי תימן הניפו בידיהם את דגלי תימן, שילדן בלה"ק ולון ערבי של תמיכה בנשיא, וכן החזיקו תמונות הנשיא יר"ה. 

ההפגנה עשתה קידוש השם אדיר אשר לא יאומן כי יסופר, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליהם, ממש אין מילים לתאר הקידוש השם שקידשו בנ"י תימן שהצליחו תה"ל להימלט מידם של הציונים ימ"ש ולשמור על יהדותם בקדושה ובטהרה ללא שום שינוי, ובזכות קבלת עול גלות וקידוש השם יזכו הם לגאולה הקרובה, ומתימן יבוא במהרה בימנו אמן! 


  

תולדות ההתחברות / ב' אייר תשע"א

בס"ד

השבוע נשמע שהני פורצי גדר דמתקראים "חסידי תולדות אברהם יצחק" הולכי הקאפטענ'ס הירושלמים, ממשיכים להדרדר עוד ועוד מטה מטה, כאשר יושבים הללו בניחותא אצל חבריהם האגודאים באפיס הציוני שלהם בצל דגל עמלק בהשקט ובשלווה ומבקשים מהם כספים אסורים, וכן באו להשתתף יחד עם משרד הדטוט הידוע לסלול "דרך מהדרין" לכהנים במירון, ואכן דרכם היא באמת "דרך מהדרין מן המהדרין" לפרוץ כל הגדרות ולקרר כל ההרגשים ל"ע, מי יתן ויפקחו מעט את עיניהם לראות, ומי יתן ורבני "העדה" אליה הם משתייכים יפסיקו למלא פיהם מים ויתחילו להוכיחם על כל פשעיהם ותועבותיהם, ולא יעצמו עיניים מראות גודל החורבן והקרירות שמביאים הללו על ה"עדה" כולה.
יום הביזנעס הציוני באושוויץ בדם ישראל רח"ל / ב' אייר תשע"א


בס"ד
בשבוע החולף שוב קיימו הציונים ימ"ש את טכסי "יום הביזנעס" השנתי שלהם מדמם של נרצחי שואת אירופא הנוראה ה"י, הן במקום הנקרא "יד ושעם", והן במחנה ההשמדה "אושוויץ", והן בכל רחבי מדינתם נשמעו הצרמניות הידועות שתכליתם "לשכוח ולא לזכור" את אשר הביאו הציונים ימ"ש על עם בני ישראל במעשי התגרותיהם הנוראות והתססת האנטישמיות שנים רבות וארוכות עד אשר עלה בידם להכריז מלחמה על גרמניה ולהעמיד צוררים ושונאים לבני ישראל ה"י, כמו כן השמיעו הציונים ברחבי שלטונם את צפירת האימה והפחד כדי "לזכור ולא לשכוח" שהם הם הבעלי בתים האמיתיים על בני ישראל, על החיים ועל המתים, על שרופי הכבשנים, ועל צאצאיהם, ואין חוץ מהם רשות לאף אחד להכריז את התנגדותו נגדם עפ"ל.


יראי השם בארה"ק יצאו לעומת זאת להכריז קול האמונה שלא תשכח, "לזכור ולא לשכוח" את אשר עשו העמלקים הציונים לעם ישראל במשך שנות הזעם, והלכו בפרהסיא בעת צפירתם הטמאה, כפרו בע"ז הציונית וקידשו שם שמים, אשריכם גיבורי החיל כה לחי!