29.7.2011

על דאטפת אטפוך

בס"ד

בדרך כלל אין זה מעניינו לכתוב אודות עיניינים שונים אשר אינם קשורים בצורה ישירה אל נושאי המלחמה להשם בעמלק הציוני ומשמרת הדת והאמונה, אך הפעם מצאנו לנכון לחרוג ממנהגינו זה, שכן יש לנושא איזה שייכות וזיקה אל העמידה על משמר צלילות הדעת וההשקפה, שלא לטעות ולהתבלבל מרוח הרחוב המנשבת בימינו תמיד ללא הפסק.

אמש נרצח בדקירות סכין רח"ל רב אחד מקובל ידוע נין ונכד למשפחת קדושים משפחת אבוחצירא המעטירה, ותהום כל הארץ על הרצח המזעזע ועל ה"אבידה הגדולה"...

ובכן, אם כי רצח הוא דבר נפשע אשר אין לו כפרה, עכ"פ דומה שאין האבל כה גדול, ואין האבידה כה רבה. אותו רב מבאר שבע כידוע ומפורסם היה איש אשר התלבש באדרת שער למען כחש, התפאר הוא ביחוס אבות בשעה שלא הגיעו מעשיו למעשה אבותיו, ועטה על עצמו גלימה לא לו, ותחת מעטה של "מקובל וצדיק" החל לקבל המוני יהודים תמימים ושבורי לב בארץ ובחו"ל, מהם גבה הון תועפות עבור מתן ברכות והבטחות חסרות כיסוי, דברים בטלים שלא התממשו לעולם, תוך כדי שהוא מנצל את מצוקתם ואת מר ליבם. והיה כאשר לא התקיימו "ברכותיו" ו"הבטחותיו", וחלק מאותם מרי הלב העיזו לבקש בחזרה את כספם, או לשאול היכן היא ההבטחה עבורה שילמו הם סכומים אדירים, היה הלה מגרשם בעזות מצח, ואף באוטם ליבו היה דורש עוד סכומים נוספים וכד', כדרכם של נוכלים ורמאים המחליפים את דיבורם עשרות מונים. 

יהודים בחו"ל אשר נפגעו מהנוכל והתאגדו ביחד כדי להביאו לידי משפט בפני השלטונות, זכו ממנו ל"קללות" ואלות שונות ומשונות, אשר כמו ברכותיו והבטחותיו הרבות, גם הם לא התקיימו אף פעם... 

"סוף גנב לתליה" אמרו כבר חז"ל הקדושים, והרבה שלוחים לו למקום.

לא מקובל נרצח כאן איפה, לא צדיק ולא רב, רק איש קשה לב, נוכל וגנב.

   

21.7.2011

כלב רע בשכונת רמת שלמה בירושלם ת"ו

בס"ד

בליל שישי עש"ק פרשת מטות, קיימו האגודאים בשכונת "רמת שלמה" בירושלם "עצרת התעוררות ויללות לרגל המצב", וכמובן לא גילו על עוונך, לא התעוררו הללו לשוב על עוון הציונות והכפירה.

אל ה"עצרת" הזמינו כלב רע מבני ברק שינבח וישא דברי "חיזוק", ובאופן טבעי מצאו הללו את ה"מרן" יוצא הצבא המסית ומדיח לכל פרצות הדור. 

לדאבון לב, בעוונותינו הרבים לא נמצאו מעט יראי השם שיקדשו שם שמים ברבים וימחו נגד אותו כלב רע, אך כבר תה"ל שיצאו ומחו נגדו בעבר כבר כמה וכמה פעמים גיבורי החי"ל, וביזו אותו ברבים, תקוותנו שעוד ימצאו אי אלו הזדמנויות ועיתים לעשות כן בעז"ה, בטרם "ינצחו" ונשמע בשורות טובות ממנו... 

חזקו ואימצו כל הברכיים אשר לא כרעו לבעל ולא השתתפו בעצרת הכפירה. 

    

14.7.2011

'סטיקער' חדש

בס"ד

בתוך ים מבול הכפירה והבילבול השורה בעוה"ר בדור זה, יו"ל "סטיקער" חדש שבעז"ה יפרסם קצת האמונה ויאיר החושך, ובו מוסבר במילים קצרות העניין שהציונים הם באמת מסכני הישוב כולו ולא איזה מצילים, ודבר גדול הוא ע"פ התורה לקבל עול גלותם וממשלתם, לפרסם להם שהיהדות והציונות הם שתי הפכים נגדיים, ורצוננו לחיות תחתם בשלום כמימים ימימה. 

ומעט מן האור דוחה בעז"ה הרבה מן החושך.


מצ"ב תמונת הסטיקער

  

5.7.2011

חברת "דרכי שלום ד'לאנדאן" שוב מקדשת שם שמים!

בס"ד

לאחרונה הגיע למדינת ענגלאנד כב' השייח ראהד סאלח, במטרה לבקר את הציבור המוסלמי והערבי הגדול הקיים במדינה זו.

כב' השייח' ראהד סאלח הוא כידוע אחד ממנהיגי הפאלסטינען באה"ק, ומעורר חמתם של הציונים תמיד באשר אינו מוכן להשלים עם כיבושם והשתלטותם הטמאה, במיוחד מזהיר כב' השייח' שלא יפגעו הציונים במקומות הקדושים למוסלמים וכו', והפגין הרבה בעניין הזה, ועל כן ישב כבר כמה פעמים בתפיסה אצל הציונים, שלא מצא חן בעיניהם השייח' הסורר שאינו נכנע למרותם והשתלטותם...  

עם הגיע כב' השייח' לנמל האוויר בלאנדאן יצ"ו, נעצר ע"י הפאליציי, וזאת "הודות" ללחץ הציונים הגדול על ממשלת ענגלאנד שיעצרו את השייח' שמהווה "סכנה" למדינתם הארורה, ואכן עד מהרה נעצר השייח' והושם בתפיסה, וההתגרות באומות וחילול השם שנגרם מהלחץ הציוני הזה מי ישורנו.

הציבור המוסלמי בלאנדאן שזעם כמובן על הדבר, יצא בהפגנת מחאה נגד המעצר של השייח', ולא עברו על הדבר בשתיקה. עם היוודע דבר ההפגנה (ביום שני ב' תמוז תשע"א) ,יצאו גם יראי השם חברי "חברת דרכי שלום ד'לאנדאן" אל המקום והצטרפו אל המפגינים הערביים, מחאו נגד ההתגרות באומות ופרסמו קבל עם ועדה שאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, ומלחמות וכל מיני התגרות באומות ה"י אסורים המה בכל מכל ע"פ דת ישראל. יראי השם התקבלו בכבוד גדול וידידות ע"י המפגינים המוסלמים, וכל זאת למורת רוחם של הציונים ושותפיהם שחרקו שן וזעמו על ה"בגידה" בהם ובמדינתם הטמאה והגוססת. 

יש לצין שבעבר נפגשו כבר כמה פעמים יראי השם כאן בארץ הקודש עם כב' השייח' ראהד סאלח באופן אישי, וקיבלם בידידות ובכבוד גדול, והתבטא שוב ושוב שאין לו דבר נגד יהודים וכל מחאתו היא אך ורק נגד הציונים ומעלליהם.

ואל יקירי לאנדאן חברי "חברת דרכי שלום" יאמר: 

אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!  

 
מצ"ב תמונות מביקור נטו"ק אצל כב' השייח בעבר.