5.7.2011

חברת "דרכי שלום ד'לאנדאן" שוב מקדשת שם שמים!

בס"ד

לאחרונה הגיע למדינת ענגלאנד כב' השייח ראהד סאלח, במטרה לבקר את הציבור המוסלמי והערבי הגדול הקיים במדינה זו.

כב' השייח' ראהד סאלח הוא כידוע אחד ממנהיגי הפאלסטינען באה"ק, ומעורר חמתם של הציונים תמיד באשר אינו מוכן להשלים עם כיבושם והשתלטותם הטמאה, במיוחד מזהיר כב' השייח' שלא יפגעו הציונים במקומות הקדושים למוסלמים וכו', והפגין הרבה בעניין הזה, ועל כן ישב כבר כמה פעמים בתפיסה אצל הציונים, שלא מצא חן בעיניהם השייח' הסורר שאינו נכנע למרותם והשתלטותם...  

עם הגיע כב' השייח' לנמל האוויר בלאנדאן יצ"ו, נעצר ע"י הפאליציי, וזאת "הודות" ללחץ הציונים הגדול על ממשלת ענגלאנד שיעצרו את השייח' שמהווה "סכנה" למדינתם הארורה, ואכן עד מהרה נעצר השייח' והושם בתפיסה, וההתגרות באומות וחילול השם שנגרם מהלחץ הציוני הזה מי ישורנו.

הציבור המוסלמי בלאנדאן שזעם כמובן על הדבר, יצא בהפגנת מחאה נגד המעצר של השייח', ולא עברו על הדבר בשתיקה. עם היוודע דבר ההפגנה (ביום שני ב' תמוז תשע"א) ,יצאו גם יראי השם חברי "חברת דרכי שלום ד'לאנדאן" אל המקום והצטרפו אל המפגינים הערביים, מחאו נגד ההתגרות באומות ופרסמו קבל עם ועדה שאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, ומלחמות וכל מיני התגרות באומות ה"י אסורים המה בכל מכל ע"פ דת ישראל. יראי השם התקבלו בכבוד גדול וידידות ע"י המפגינים המוסלמים, וכל זאת למורת רוחם של הציונים ושותפיהם שחרקו שן וזעמו על ה"בגידה" בהם ובמדינתם הטמאה והגוססת. 

יש לצין שבעבר נפגשו כבר כמה פעמים יראי השם כאן בארץ הקודש עם כב' השייח' ראהד סאלח באופן אישי, וקיבלם בידידות ובכבוד גדול, והתבטא שוב ושוב שאין לו דבר נגד יהודים וכל מחאתו היא אך ורק נגד הציונים ומעלליהם.

ואל יקירי לאנדאן חברי "חברת דרכי שלום" יאמר: 

אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!  

 
מצ"ב תמונות מביקור נטו"ק אצל כב' השייח בעבר.