19.11.2012

עמוד עשן / ה' כסליו תשע"ג

בס"ד

לאחר שהבאמבעס השונים מרצועת עזה שוב חזרו להטריד ולפגוע בתושבי הגיהנום הציוני, החליטו הציונים הנזעמים לערוך שוב קאמפיין גדול בגאזא סטריפ ולהראות גבורתם על הערבים המחבלים אשר מעיזים להתקומם נגד מדינתם ולא לקבל את עול הגלות הציוני עליהם באהבה גמורה וביראה, ולפעם הזאת בחרו שם חדש לקמפיין וקראוהו בשם "עמוד ענן" עפ"ל. 

אך מה לעשות ו"עמוד הענן" הציוני אינו מצליח להיות כמו להבדיל אלפי רבבות הבדלות עמוד הענן האלוקי שהיה במדבר סיני, ולכל הפחות מדובר בלא יותר מאשר "עמוד עשן" עלוב, שכן גם אחרי שהתחילו עם עמוד העשן שלהם המשיכו ליפול עוד המון באמבעס בתחומי מדינתם. 

המלחמה שהכריזו כעת הציונים בעזה ועשרות ההרוגים שכבר נהרגו שם בינתיים, הביאו להפגנות זעם של הפאלסטינען בכל רחבי העולם, ואכן ב"ה יראי השם זכו להשתתף בהפגנות כאלו בארה"ב וקאנאדא, לאנדאן ועוד מקומות, הכריזו שהציונים אינם באי כח העם היהודי, מלחמותיהם והתגרותיהם וכל עצם מדינתם מנוגדים המה ליהדות, וקידשו שם שמים. 

יבשו כל עובדי פסל המתהללים באלילים, עמר הכלב הציוני הראשי וחנפים עלובים משולי המחנה, כל אותם מתפללים ואומרי תהילים בעצרות תיפלה למען הצלת מדינת הכפירה המזוהמת לבל תגסוס ותאבד, אך יראי השם ישמחו באבוד מדינתם הטמאה והרשעית במהרה בימינו אמן: