21.3.2012

אכן נודע הדבר! הרצח בטולוז ה"י - רק בגלל התגרות הציונים באומות ל"ע

בס"ד

אתמול עוד חשבו הכל שהרצח הקשה בטולוז ה"י אירע ע"י איזה "ניאו נאצים" שעשו זאת מחמת שנאתם ליהודים (וכך גם אנו כתבנו), אך כעת לאחר חקירה גדולה של הפאליס בצרפת התברר לעין כל שהרצח הזה אירע אך ורק בגלל התגרות הציונים הכופרים השפלים ימ"ש בערבים הפאלסטינים, ואילו הרוצח - ערבי מוסלמי מר נפש ה"י - הודיע קבל עם ועדה שעשה זאת נקמה על רצח ילדי הפאלסטינים ברצועת עזה רח"ל ע"י הציונים. ומה נוכל להשיבו דבר, ואיזה תירוץ נגיד, בשעה שידי אלו הנקראים בשם "יסראעל" דמים מלאו.   

הנה שוב אנו קוטפים את פירות הביאושים של ההתגרות באומות העולם שהציונים ימ"ש מתגרים כסדר עשרות עשרות בשנים, ערב ובוקר וצהריים, ומסכנים בזה את בני ישראל הן אלה שתחת שלטונם האכזר בארץ ישראל, והן אלה הגרים בשלווה בחו"ל, על כולם הביאו ומביאים תמיד הציונים ימ"ש מרחץ דמים גדול ובלתי פוסק, ואינם מוכנים להרפות ולוותר על מלכותם השפלה בכהוא זה, רק עוד ועוד מכריזים שימשיכו במלאכתם לסכן להשמיד להרוג ולאבד רח"ל את בנ"י בשביל קיומם הטמא, ואין מי שיאמר למשחית הרף.

בעת הזאת אשר התגלה המרצע מן השק, אשר כל הרצח בטולוז אינו "אנטיסמיזעם" ואינו "פשע שנאה", אל הכל מההתחלה ועד הסוף היה חלק ומקשה אחת ממלחמותיהם של הציונים בערבים, וזו חטאת וזו פריה, חובה עלינו לצאת שוב ושוב ולהכריז לאומות העולם שאין יד היהודים במעל הציונים, ולמחות על רציחות הציונים בערבים, רק זו הדרך ורק זו העיר אשר בה נלך לבטח ונשכון בשלום, זהו חיוב התורה גמור ד"לא תעמוד על דם רעך", להציל את עצמנו ולהינצל, עד שנזכה לחזות באבדן הרשעים וחורבן מדינתם, או אז ירווח לנו מעול ממשלתם של אלו הביריונים השפלים אשר נטלו ממשלה לעצמם שלא כדין, ושלום על ישראל, במהרה בימינו אמן: 

מנהיגי השקר הולכים ומסתלקים תה"ל / כ"ז אדר תשע"ב

בס"ד

שוב שוד ושבר במחנה האגודאים הסוגדים לעבודה זרה הציונית, לאחר ששתיים מה"צדיקים" מחלקי השיריים מתו בתוך פחות מחודש ימים, כעת גם אחד מזקניהם המכונה "פנחס שיינבערג" אשר היה חבר מועצת זקני הדגל, נפח נשמתו ב"שפיטאל הגדולים" החדש - "שערי צדק", בדיוק קומה אחת מתחת ל"פוסק הדור"... 

בעת הזאת אשר כח השקר הולך ומסתלק, מי יתן ויתחילו הציבור לפקוח מעט את עינייהם העיוורות לראות את אמת התורה בטהרתה, ולא מבעד ל"דעתי תורא" ו"השקפה" מזוייפים של רע-בנים ומנהיגי הבל, רועי אליל אשר אין בהם תבונה, ולהבין לא ידעו. 

השי"ת ישלח לעמו מנהיג אמת ורועה נאמן אשר יאיר עיניהם של ישראל בתורה, במהרה בימנו אמן: 


 

20.3.2012

הון דמים פוליטי, תמורת תשובה ומעש"ט / כ' אדר תשע"ב

בס"ד


היום (כ' אדר תשע"ב) אירע רצח מזעזע בעיר "טולוז" שבמדינת צרפת יצ"ו, כאשר גוי רשע אנטיסמיסט "ניאו נאצי" רצח ביריות מלמד בתלמוד תורה עם שתי ילדיו, ועוד ילדה אחת הי"ד. 


בעת צרה כזאת היו בכל הדורות מתעוררים לתשובה ומעשים טובים ותיקון המידות בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אבל הנה כאן היום כאשר הציונים העמלקים הרימו ראשם מיד קפצו בשמחה ובששון על הרצח הזה, להגדיל שם מדינתם, והנרצח אשר הינו מאזרחי מדינתם מיד הוכרז על ידם כ"קרבן טעראר לאומי וקדוש", שכן דם ישראל בכל מקומות מושבותם שייך הרי בלעדית רק להם, כמו שאמרו בזמן השואה "כי רק בדם תהיה לנו הארץ"... כעת מתכננים הרשעים הללו לעשות מכל העניין עסק שלם, לעטוף את ארונות הנרצחים האומללים בדגלם הטמא, ולעשות להם הלוויה לאומית צורמנית וכו' כשם שעשו לנרצחי מומבאי. 


יש לדעת אשר בגלות שרינן, ואין עצה ואין תבונה אלא להמשיך לקבל עול הגלות תמיד, ואם כי כאן נראה שהרצח מחמת אנטיסמיזם בלבד ולא מחמת התגרות הציונים באומות וכו', מי יודע אבל אם גם כאן לא היה מעורב איזה ענייני התגרות באומות, חילולי השם וכיו"ב, אשר הם הם גרמא בנזיקין, ומי נתן יעקב למשיסה וישראל לבוזזים, הלו השם זו חטאנו לו, ורק תשובה ומעשים טובים הם תריס בפני הפורענות מאז ומעולם, ולא דרכי המוות של הציונים ח"ו. 


גם מדינות החסד של אירופא יצאו וגינו את הרצח הנתעב, וה"פארייען מיניסטער" ("שרת החוץ" בלשון ציוני) של האיחוד האירופי, יצאה חוצץ נגד הרצח הנתעב, אך לא שכחה גם לכרוך בדבריה גם את רציחות הציונים בעזה, ושאר רציחות של גויים זה בזה. כמובן שהדבר עורר את חמת הציונים וזעמם, אשר רתחו מכעס אשר כורכים אותם במעשי רצח של ילדים ומשווים את הריגת ילדים פאלסטינים בעזה ע"י צבא הכפירה "בטעות ובשגגה", לרצח מכוון... אך הנה יצאה אותה שרת חוץ והסירה את מסווה הצביעות מעל פניהם של הציונים, והודיעה בריש גלי אשר תירוצי הציונים לרציחותיהם אינם מקובלים עליה כלל וכלל, והבאמבעס שזורקים בעזה על שכונות מגורים זה רצח אכזרי גמור לילדים ונשים ל"ע, ואין יכולים לטעון בצביעות שסה"כ נלחמים ב"טעראר"... 


מי יתן וגם רבני סאטמאר, העדה החרדית, וכו', ילמדו מעט מהגברת "פורייען מיניסטער" של האיחוד האירופאי, וגם הם יתחילו לגנות קצת את הציונים ימ"ש על רציחותיהם והתגרותם בפאלסטינען, ואז יתקדש שם שמים על ידם.      
  
השי"ת ישלח לנו גואל הצדק במהרה אמן: 

15.3.2012

האמת לגבי השתלטות הציונים באומן (מצ"ב מכתב חדש) / כ"א אדר תשע"ב


בס"ד
לכבוד אנ"ש היקרים בכל מקום שהוא!
הואיל ויצאו מכתבים שונים ומשונים בנושא אומן והטענות נוטות לכאן ולכאן, ראינו לנכון לברר את הדברים על אמיתותם, למען ידעו חסידי ברסלב את הדברים אשר קורים בימים אלה, ולכן החלנו בברור הדברים אחד לאחד.
תחילה, נגיד שכוונתנו אך ורק לכבוד רבינו, למען 'אשר לא ישב על כסאו זר. הדברים הנ"ל נכתבו בעקבות בדיקה מקיפה, בשל חומרות האשמות שנגיב עליהם בהמשך.
נפתח במסמך הנקרא: "מכתב לרבנים", ששם, כביכול נשלח לרבנים מסמך פנימי בנוגע לאומן, המדבר על מינוי אלכס ויזניצר כאחראי מקצועי לא תלוי לעניין אומן.
לפני שנדון מה הסיבות לתמיכה התמוהה בפורק עול זה, נדון בנושא הראשון החשוב:
1.האם וועדת הרבנים מינתה את הרב נהרי, הרב כלפא, הרב הרוש והרב קיוואק או לא?
תשובה: בתמוז תשע"א נפגשו רובם ככולם של רבני ברסלב לכינוס שאמור היה להיות היסטורי, על מנת להתחיל לטפל בבעיות באומן בפרט ובברסלב בכלל. במהלך פגישה זו שהתקיימה במכוון בנוכחות נוטריון, סוכם על תחילת העבודה באומן לטובת אנ"ש מכל גווני הציבור.
לאחר מכן, סוכם כי יתקיימו בחירות וכי לא תינתן האפשרות לאחר הבחירות לשנות ולהסיר חתימות של המחליטים, אלא אם כן אותו משפיע יודיע על כך באופן רשמי. במקרה זה, לפי ההסכם, אותו משפיע לעולם לא יוכל להשתתף באסיפות  ולהשפיע שנית. הסיבה לסעיף זה בהסכם היתה מניעת אינטרסים ויצירת מחלוקות בעתיד, כך שטובת כלל אנ"ש תשמר תמיד על ידי כלל הרבנים. ובכן כל הרבנים חתמו ולאחר מכן התקיימו בחירות.
בבחירות נבחרו כאמור הרבנים  הרוש , קיוואק, כלפא ונהרי וכן נבחר כמנכ"ל ר' חיים רובינפלד, כך שבאופן חד משמעי נבחרו הרבנים הנ"ל על ידי רוב הרבנים.
2. הואיל ובמסמך הנ"ל של "המכתב לרבנים" הוזכר זיוף של המסמך באופן ברור שכביכול הוספו שמות הרבנים, וכן נשלח באופן "תמים" מסמכים המראים את השינוי, האם אם כן נעשה כאן זיוף?
תשובה: לאור הסעיף הקודם ברור שלא! הואיל והבחירות שנעשו משקפות את רצון הרבנים שהשתתפו בפגישה ועל דעתם ורצונם נבחרו אותם רבנים. כל השינוי שנעשה הוא טכני גרידא ולמעשה משקף בלבד את המסמך הקודם ואת רצון המשפיעים בוועדה זו. כל המטרה בטענת הזיוף צריכה בדיקה מדוע בכלל נטענה, ואת זה נברר בסעיפים הבאים.
3.מדוע אם כן נטענות טענות כלפי הוועדה הנ"ל ומה היא אפוא התמונה לאשורה?
תשובה: להקדמת העניין נודיע, כי בעז"ה עוד יתגלו דברים רבים על אופן ההתנהלות של גופים המתנגדים לוועדת הרבנים, הזו ולעת עתה נתאר את השתלשלות הענינים:
וראה זה פלא, למחרת האסיפה ולאחר הבחירות, היה משפיע ידוע שפרש מאיחוד הרבנים.
למעשה הוא ציפה שייבחר ובכך יוכל לחדש את שלטון האימים (בעז"ה נזכיר כמה וכמה סיפורים ידועים מאותה תקופה אפלה וכואבת) שבו שלט הוא ובנו  על אנ"ש ביד רמה, אך כמובן הרבנים לא שכחו לגמרי ולא בחרו באותו זקן ידוע (שעל מעלליו והצער שגרם לרוב משפיעי ברסלב אם נאלץ, נדון בהמשך.)
ובראותו כי אין העם בוחר בו, חמתו בערה בו היאך נבחרו 4 רבנים העוסקים בקרוב  ולא הוא ואז הודיע על ביטול חתימתו.
4.מדוע אם כן לא הודיע על פרישתו בריש גלי ובכתב?
תשובה: היות וההסכם היה שהרב שיפרוש לעולם לא יוכל לחדש את חברותו בוועד הרבנים הרי הוא כביכול פרש ולא פרש. אם יפרוש לגמרי לעולם לא יוכל להשפיע, ואם יודה בסמכות הרבנים שנבחרו הרי כוחו נחלש.
5.מהי הסיבה שבשלה תומכים אנשים מהשול של מאה שערים באלכס ויזניצ'ר?
תשובה: אכן שאלה קשה מאד מה יגרום לקנאים כמו נחמן אנשין וחבריו אפילו לגשת לפגישה עם אלכס הנ"ל.
מאז ומעולם, שול מאה שערים היה מעוז היהדות הקנאית. כידוע זלמן שז"ר גורש משם ביום כיפור בבושת פנים למרות רצונו להתפלל שם. מה אם כן, יכול לגרום לכזה מהפך?
ובכן בראות אותו זקן ובניו כי נשתה גבורתם ואין הם מצליחים במשך שנים להשתלט מחדש על הציון והקלויז, מצאו להם חבר יקר הרי הוא אלכס ויזניצר דנן והחסיד 'הידוע במצוות ' יהודה משי זהב שלבו חם בקרבו לכבוד רבינו,  אשר לסברתם ישיב להם את השליטה באומן, בבחינת תן לי ואשמור לך.  
החלוקה ברורה השליטה במקום תהיה של אותה משפחה ותמורת זה, אלכס וחבריו יקבלו את האפשרות להפוך את אומן למרכז תיירותי כהכותל ומירון עפ"ל, ואם נעיין בדברי המכתב לרבנים ישנם כמה נקודות שיש לשים לב בדבריהם  :
א.שימו לב למאמר המשבח בתשבוחות את אלכס ויזניצ'ר שהוא ספק יהודי?
המחלל שבת בשאט נפש ורחוק מהיהדות הרבה יותר מחילוני מצוי בארץ ישראל ורואים בחוש את מעשיו הרעים. ששם שומרים דרוזים במירון וכביכול שיפץ בתוך הציון, אך מסביב השאיר את הכל מוזנח כבתחילה. וכל כך אין לו לאותו רשע פחד ויראת שמיים מינימלית, ששלח את ידיו המטונפות באמת בציונו הקדוש של אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, וכעת נצטט את דברי המכתב המהולל המשבח את אותו רשע ,שבנה למעלה  מ900 גשרים וכו.. :
שמתם לב איך משבחים כזה רשע שכל מה שרבי שמעון היה צריך לברוח למערה היה בגלל שדיבר נגד הגשרים והבנייה של הרומאים,ואותו רשע שכל מה שבנה - לכבודו בנה. על מנת להשתלט על ציון הרשב"י,עד ש"קבליסטים עלייך מרון", ועוד ידם נטויה ורעה זו מי יודע לאן תגיע.
ב.'במכתב לרבנים מובא שההסכם בין ויזניצ'ר לברסלב תלוי בהסכמת הרבנים.
והרי הרבנים שללו מכל וכל התקשרות עם אותו רשע.
איך ייתכן אפוא שנעשתה התעלמות מוחלטת  מהסכמת כל הרבנים ופתע פתאום צצו לאחר אותה פגישה רבנים אחרים שסוגרים עסקאות על גב חסידי ברסלב עם הממשלה ובאי כוחה?
ג.בהמשך המכתב הם משבחים את אלכס הנ"ל ביושרו הגדול ורגישותו לקדושה???!
האם אנו נחשבים כשוטים שנאמין שאותו מחלל שבת הוא רגיש? לקדושה.
ד.לדעתנו זה הגרוע מכל. זה מה שהם אומרים בשם הרב שמידל 'כי מוטב להתנהג עמו בפתיחות ולא במלחמה  כי אין איש שיוכל לעמוד בדרכו'.
אתם שומעים? אנחנו צריכים לוותר מראש על ציון רבינו ולתת אחיזה לבתי קפה, בריכות (בהמשך נתרגם ישיבה של מועצת אומן לגבי התוכניות שכמעט סגורות בינם לבין הציונים) ושאר טינופת, וכל זה אך ורק בגלל שאדון ויזניצר הוא  אדם שאי אפשר לעמוד בדרכו?

בהמשך נפרסם את כל האינטרסים שיש כאן בדיוק, הן בממון, הן בכבוד של כל אלה שנותנים את ידם לפשע הנ"ל.

14.3.2012

היהדות החרדית נושמת לרווחה / כ' אדר תשע"ב

בס"ד


הלילה (כ' אדר תשע"ב) נפטר תהילה לאל זקן המסיתית האגודאים מבני ברק, אשר עשרות שנים הסית והדיח את בני ישראל לציונות ולאגודאיות "חסידית" שפלה - המסית משה יהושע הגר שר"י המכונה "האדמור מוויזניץ", שהיה אחד ממועצת המסיתים של כנופיית אגודת ישראל. יום גדול הוא ליהדות החרדית ולבני ישראל, כאשר מסית רע וטמא זה התפגר ושבק חיים, וכעת בניו המתקוטטים יתגודדו איש בחצרו ויוחלש כח הרשעה הוויז'נצאי הבני ברקי, אשר ממנו סבלה היהדות החרדית עשרות שנים של "היימישע חסידישע ציונות", אשר המתפגר הנוכחי היה אחד מראשיה. 


לאט לאט יוחלש בעזרת השם כח הרשעה, יאבדו להם ה"גדולים והצדיקים" של שקר מ"גדול" ועד "קטון", ואמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף, במהרה בימינו אמן:   

13.3.2012

העיר אומאן בסכנה / י"ט אדר תשע"ב

בס"ד

לאחר ספקות לכאן ולכאן בעניין השתלטות הציונים בעיר אומן, הרי כעת נדמה שאין יותר מקום לספקות שונות, וחייבים לצאת למערכה אדירה להצלת ציון רבנו הקדוש מידיהם של המשתלטים הציונים הארורים ימ"ש.

לא מכבר התקיימה אסיפה פנימית בעיריית אומן, בה מציג ראש העיר לעמיתיו את התוכניות לפיתוח אומן ביחד עם משרד התיירות הציוני. בין התוכניות הם מונים את תשתיות המים, הקמת מערך לינה, שדה תעופה, חברות אוטובוסים, בתי מלון, בתי קפה, בריכה, ומועדון ספורט.

צדקו איפה המתנגדים, ואין עצה ואין תבונה אלא להמשיך את המערכה שכבר התחילה תה"ל. 

ולא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים אמן: 


11.3.2012

המודיע לא מסוגל / י"ז אדר תשע"ב

בס"ד


בשבוע שעבר הופיעה בעיתון הביבים "המודיח" כתבה גדולה על יהדות איראן, וכמובן, לא מסוגלים כתבי המודיח שטופי הציונות והיסראעלים הנלהבים לתמוך ביהדות איראן היקרה, חייבים לכתוב "אנטישמיות" "התבוללות" כי בדיוק כמו אדוניהם הציונים - גם ללבלרי המודיע כואב לראות קהילה יהודית מפוארת החיה בשלום ובשלווה בלב "מדינת אוייב"...


מצ"ב מחאת דברים  


עלילות דברים!