15.3.2012

האמת לגבי השתלטות הציונים באומן (מצ"ב מכתב חדש) / כ"א אדר תשע"ב


בס"ד
לכבוד אנ"ש היקרים בכל מקום שהוא!
הואיל ויצאו מכתבים שונים ומשונים בנושא אומן והטענות נוטות לכאן ולכאן, ראינו לנכון לברר את הדברים על אמיתותם, למען ידעו חסידי ברסלב את הדברים אשר קורים בימים אלה, ולכן החלנו בברור הדברים אחד לאחד.
תחילה, נגיד שכוונתנו אך ורק לכבוד רבינו, למען 'אשר לא ישב על כסאו זר. הדברים הנ"ל נכתבו בעקבות בדיקה מקיפה, בשל חומרות האשמות שנגיב עליהם בהמשך.
נפתח במסמך הנקרא: "מכתב לרבנים", ששם, כביכול נשלח לרבנים מסמך פנימי בנוגע לאומן, המדבר על מינוי אלכס ויזניצר כאחראי מקצועי לא תלוי לעניין אומן.
לפני שנדון מה הסיבות לתמיכה התמוהה בפורק עול זה, נדון בנושא הראשון החשוב:
1.האם וועדת הרבנים מינתה את הרב נהרי, הרב כלפא, הרב הרוש והרב קיוואק או לא?
תשובה: בתמוז תשע"א נפגשו רובם ככולם של רבני ברסלב לכינוס שאמור היה להיות היסטורי, על מנת להתחיל לטפל בבעיות באומן בפרט ובברסלב בכלל. במהלך פגישה זו שהתקיימה במכוון בנוכחות נוטריון, סוכם על תחילת העבודה באומן לטובת אנ"ש מכל גווני הציבור.
לאחר מכן, סוכם כי יתקיימו בחירות וכי לא תינתן האפשרות לאחר הבחירות לשנות ולהסיר חתימות של המחליטים, אלא אם כן אותו משפיע יודיע על כך באופן רשמי. במקרה זה, לפי ההסכם, אותו משפיע לעולם לא יוכל להשתתף באסיפות  ולהשפיע שנית. הסיבה לסעיף זה בהסכם היתה מניעת אינטרסים ויצירת מחלוקות בעתיד, כך שטובת כלל אנ"ש תשמר תמיד על ידי כלל הרבנים. ובכן כל הרבנים חתמו ולאחר מכן התקיימו בחירות.
בבחירות נבחרו כאמור הרבנים  הרוש , קיוואק, כלפא ונהרי וכן נבחר כמנכ"ל ר' חיים רובינפלד, כך שבאופן חד משמעי נבחרו הרבנים הנ"ל על ידי רוב הרבנים.
2. הואיל ובמסמך הנ"ל של "המכתב לרבנים" הוזכר זיוף של המסמך באופן ברור שכביכול הוספו שמות הרבנים, וכן נשלח באופן "תמים" מסמכים המראים את השינוי, האם אם כן נעשה כאן זיוף?
תשובה: לאור הסעיף הקודם ברור שלא! הואיל והבחירות שנעשו משקפות את רצון הרבנים שהשתתפו בפגישה ועל דעתם ורצונם נבחרו אותם רבנים. כל השינוי שנעשה הוא טכני גרידא ולמעשה משקף בלבד את המסמך הקודם ואת רצון המשפיעים בוועדה זו. כל המטרה בטענת הזיוף צריכה בדיקה מדוע בכלל נטענה, ואת זה נברר בסעיפים הבאים.
3.מדוע אם כן נטענות טענות כלפי הוועדה הנ"ל ומה היא אפוא התמונה לאשורה?
תשובה: להקדמת העניין נודיע, כי בעז"ה עוד יתגלו דברים רבים על אופן ההתנהלות של גופים המתנגדים לוועדת הרבנים, הזו ולעת עתה נתאר את השתלשלות הענינים:
וראה זה פלא, למחרת האסיפה ולאחר הבחירות, היה משפיע ידוע שפרש מאיחוד הרבנים.
למעשה הוא ציפה שייבחר ובכך יוכל לחדש את שלטון האימים (בעז"ה נזכיר כמה וכמה סיפורים ידועים מאותה תקופה אפלה וכואבת) שבו שלט הוא ובנו  על אנ"ש ביד רמה, אך כמובן הרבנים לא שכחו לגמרי ולא בחרו באותו זקן ידוע (שעל מעלליו והצער שגרם לרוב משפיעי ברסלב אם נאלץ, נדון בהמשך.)
ובראותו כי אין העם בוחר בו, חמתו בערה בו היאך נבחרו 4 רבנים העוסקים בקרוב  ולא הוא ואז הודיע על ביטול חתימתו.
4.מדוע אם כן לא הודיע על פרישתו בריש גלי ובכתב?
תשובה: היות וההסכם היה שהרב שיפרוש לעולם לא יוכל לחדש את חברותו בוועד הרבנים הרי הוא כביכול פרש ולא פרש. אם יפרוש לגמרי לעולם לא יוכל להשפיע, ואם יודה בסמכות הרבנים שנבחרו הרי כוחו נחלש.
5.מהי הסיבה שבשלה תומכים אנשים מהשול של מאה שערים באלכס ויזניצ'ר?
תשובה: אכן שאלה קשה מאד מה יגרום לקנאים כמו נחמן אנשין וחבריו אפילו לגשת לפגישה עם אלכס הנ"ל.
מאז ומעולם, שול מאה שערים היה מעוז היהדות הקנאית. כידוע זלמן שז"ר גורש משם ביום כיפור בבושת פנים למרות רצונו להתפלל שם. מה אם כן, יכול לגרום לכזה מהפך?
ובכן בראות אותו זקן ובניו כי נשתה גבורתם ואין הם מצליחים במשך שנים להשתלט מחדש על הציון והקלויז, מצאו להם חבר יקר הרי הוא אלכס ויזניצר דנן והחסיד 'הידוע במצוות ' יהודה משי זהב שלבו חם בקרבו לכבוד רבינו,  אשר לסברתם ישיב להם את השליטה באומן, בבחינת תן לי ואשמור לך.  
החלוקה ברורה השליטה במקום תהיה של אותה משפחה ותמורת זה, אלכס וחבריו יקבלו את האפשרות להפוך את אומן למרכז תיירותי כהכותל ומירון עפ"ל, ואם נעיין בדברי המכתב לרבנים ישנם כמה נקודות שיש לשים לב בדבריהם  :
א.שימו לב למאמר המשבח בתשבוחות את אלכס ויזניצ'ר שהוא ספק יהודי?
המחלל שבת בשאט נפש ורחוק מהיהדות הרבה יותר מחילוני מצוי בארץ ישראל ורואים בחוש את מעשיו הרעים. ששם שומרים דרוזים במירון וכביכול שיפץ בתוך הציון, אך מסביב השאיר את הכל מוזנח כבתחילה. וכל כך אין לו לאותו רשע פחד ויראת שמיים מינימלית, ששלח את ידיו המטונפות באמת בציונו הקדוש של אדוננו רבי שמעון בר יוחאי, וכעת נצטט את דברי המכתב המהולל המשבח את אותו רשע ,שבנה למעלה  מ900 גשרים וכו.. :
שמתם לב איך משבחים כזה רשע שכל מה שרבי שמעון היה צריך לברוח למערה היה בגלל שדיבר נגד הגשרים והבנייה של הרומאים,ואותו רשע שכל מה שבנה - לכבודו בנה. על מנת להשתלט על ציון הרשב"י,עד ש"קבליסטים עלייך מרון", ועוד ידם נטויה ורעה זו מי יודע לאן תגיע.
ב.'במכתב לרבנים מובא שההסכם בין ויזניצ'ר לברסלב תלוי בהסכמת הרבנים.
והרי הרבנים שללו מכל וכל התקשרות עם אותו רשע.
איך ייתכן אפוא שנעשתה התעלמות מוחלטת  מהסכמת כל הרבנים ופתע פתאום צצו לאחר אותה פגישה רבנים אחרים שסוגרים עסקאות על גב חסידי ברסלב עם הממשלה ובאי כוחה?
ג.בהמשך המכתב הם משבחים את אלכס הנ"ל ביושרו הגדול ורגישותו לקדושה???!
האם אנו נחשבים כשוטים שנאמין שאותו מחלל שבת הוא רגיש? לקדושה.
ד.לדעתנו זה הגרוע מכל. זה מה שהם אומרים בשם הרב שמידל 'כי מוטב להתנהג עמו בפתיחות ולא במלחמה  כי אין איש שיוכל לעמוד בדרכו'.
אתם שומעים? אנחנו צריכים לוותר מראש על ציון רבינו ולתת אחיזה לבתי קפה, בריכות (בהמשך נתרגם ישיבה של מועצת אומן לגבי התוכניות שכמעט סגורות בינם לבין הציונים) ושאר טינופת, וכל זה אך ורק בגלל שאדון ויזניצר הוא  אדם שאי אפשר לעמוד בדרכו?

בהמשך נפרסם את כל האינטרסים שיש כאן בדיוק, הן בממון, הן בכבוד של כל אלה שנותנים את ידם לפשע הנ"ל.