20.3.2012

הון דמים פוליטי, תמורת תשובה ומעש"ט / כ' אדר תשע"ב

בס"ד


היום (כ' אדר תשע"ב) אירע רצח מזעזע בעיר "טולוז" שבמדינת צרפת יצ"ו, כאשר גוי רשע אנטיסמיסט "ניאו נאצי" רצח ביריות מלמד בתלמוד תורה עם שתי ילדיו, ועוד ילדה אחת הי"ד. 


בעת צרה כזאת היו בכל הדורות מתעוררים לתשובה ומעשים טובים ותיקון המידות בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אבל הנה כאן היום כאשר הציונים העמלקים הרימו ראשם מיד קפצו בשמחה ובששון על הרצח הזה, להגדיל שם מדינתם, והנרצח אשר הינו מאזרחי מדינתם מיד הוכרז על ידם כ"קרבן טעראר לאומי וקדוש", שכן דם ישראל בכל מקומות מושבותם שייך הרי בלעדית רק להם, כמו שאמרו בזמן השואה "כי רק בדם תהיה לנו הארץ"... כעת מתכננים הרשעים הללו לעשות מכל העניין עסק שלם, לעטוף את ארונות הנרצחים האומללים בדגלם הטמא, ולעשות להם הלוויה לאומית צורמנית וכו' כשם שעשו לנרצחי מומבאי. 


יש לדעת אשר בגלות שרינן, ואין עצה ואין תבונה אלא להמשיך לקבל עול הגלות תמיד, ואם כי כאן נראה שהרצח מחמת אנטיסמיזם בלבד ולא מחמת התגרות הציונים באומות וכו', מי יודע אבל אם גם כאן לא היה מעורב איזה ענייני התגרות באומות, חילולי השם וכיו"ב, אשר הם הם גרמא בנזיקין, ומי נתן יעקב למשיסה וישראל לבוזזים, הלו השם זו חטאנו לו, ורק תשובה ומעשים טובים הם תריס בפני הפורענות מאז ומעולם, ולא דרכי המוות של הציונים ח"ו. 


גם מדינות החסד של אירופא יצאו וגינו את הרצח הנתעב, וה"פארייען מיניסטער" ("שרת החוץ" בלשון ציוני) של האיחוד האירופי, יצאה חוצץ נגד הרצח הנתעב, אך לא שכחה גם לכרוך בדבריה גם את רציחות הציונים בעזה, ושאר רציחות של גויים זה בזה. כמובן שהדבר עורר את חמת הציונים וזעמם, אשר רתחו מכעס אשר כורכים אותם במעשי רצח של ילדים ומשווים את הריגת ילדים פאלסטינים בעזה ע"י צבא הכפירה "בטעות ובשגגה", לרצח מכוון... אך הנה יצאה אותה שרת חוץ והסירה את מסווה הצביעות מעל פניהם של הציונים, והודיעה בריש גלי אשר תירוצי הציונים לרציחותיהם אינם מקובלים עליה כלל וכלל, והבאמבעס שזורקים בעזה על שכונות מגורים זה רצח אכזרי גמור לילדים ונשים ל"ע, ואין יכולים לטעון בצביעות שסה"כ נלחמים ב"טעראר"... 


מי יתן וגם רבני סאטמאר, העדה החרדית, וכו', ילמדו מעט מהגברת "פורייען מיניסטער" של האיחוד האירופאי, וגם הם יתחילו לגנות קצת את הציונים ימ"ש על רציחותיהם והתגרותם בפאלסטינען, ואז יתקדש שם שמים על ידם.      
  
השי"ת ישלח לנו גואל הצדק במהרה אמן: