29.6.2011

כ"ט סיוון - יום היארצייט של הקדוש ר' יעקב ישראל דה האן זצ"ל הי"ד

בס"ד

לרגל יום היארצייט ה 87 של הקדוש דה האן הי"ד, מושיעה של היהדות החרדית, אנו מביאים בזאת את מאמרו של ידידנו הסופר הרב אליהו קויפמאן שליט"א, עם מעט שינויים משלנו. 

ומי יתן ויפקחו כבר הציבור והמנהיגים עיניהם ללכת בדרכיו הישרים והברורים של הקד' דה האן, דרך השלום העצמאית עם הערבים, והיפרדות מוחלטת מהאפוטרופסות וה"שמירה" הציונית הבלתי קרואה. כי הקדוש דה האן זי"ע הבין בחוכמתו כדיפלומט אשר אין די להיבדל מהציונים רק באיזה עניינים של דת כשחיטה, רבנות, וכד', אלא יש להעמיד את היהדות החרדית העצמאית אל מחוץ לסכסוך הציונים עם הערבים, הבין הקדוש דה האן הי"ד שאם לא תפתח היהדות החרדית את פיה בפני עמי תבל ובפרט בפני מנהיגי הערביים ותכריז בפניהם ניטראליות וכניעה, ח"ו תסבול היהדות החרדית רבות מהמלחמות שבין הציונים והערביים, וישפך דמה לחינם, ועל זה חרקו הציונים שיניו עליו וביקשו להורגו יותר מכל היהודים החרדים והרבנים המופלגים שהיו אז באותה העת, רק את דה האן בחר השטן הציוני לרצוח נפש, כי ידע אשר כל עוד שפרופ' דה האן חי - לא תיכון מלכותו הרשעה.     

זכותו הגדולה של הפרופ' הקדוש ר' יעקב ישראל דה האן הי"ד תעמוד לנו לנצח את אויבינו ולהושיענו במהרה אמן: 

- - - - - - - - - 

ביום שישי הקרוב, יתאחד שוב התאריך העברי כ"ט סיוון תשע"א עם התאריך הלועזי 30 ביוני 2011 באופן היסטורי, ויחזור לאותה נקודה שלפני 87 שנה בדיוק. אז, באותו תאריך מאוחד, התבצע הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל ע"י אנשי התנועה הציונית והזרוע הטרוריסטית הצבאית שלהם - "ההגנה".

למעלה משישים ואחת שנה שיקרו הציונים וטענו כי הנרצח מצא את מותו על רקע אחר, אך בשנת 1985 הופיע בטלוויזיה הציונית זקן קרוב לגיל 90 וסיפר את האמת. האיש היה אברהם תהומי, מאנשי ה"הגנה" דאז ולימים מפקד "ההגנה ב" (האצ"ל). תהומי, ציוני דגול, שיחזר ממקום גלותו בהונג קונג שבסין, את הרגעים בהם הוא וחברו ירו בפרופ' יעקב ישראל דה האן את הכדורים שהביאו למותו, דקות מספר לאחר תפילת "מעריב" בבית החולים "שערי צדק" שאז שכן ברח' יפו בירושלים. הרוצחים נמלטו אל ביתה של ינאית בן צבי, בשכונת "העורפלים" הסמוכה.

לא לחינם רצחו הציונים האימפריאליסטים את הפרופ' דה האן. האיש היה אבן נגף פוליטית שעמד למחרת היום ממש לשנות את המהלכים החדשים של הציונים וגם את ההיסטוריה. משנת 1918 ואילך הפכו הציונים על גבי המנדט הבריטי, לגורם המרכזי בחיי היהודים מתוך כפיה, דבר שעד 1917 נימנע מהם ע"י הטורקים. הכיוון היה הרצליאני ברור - הבאת מהגרים יהודים ומתבוללים פוקרים מאירופה לא"י והפיכתה לקולוניה אימפריאליסטית ולבנה במזה"ת. גם "רבנות" מטעם נבנתה לשם כך ובראשה הועמד הרב יצחק קוק ואילו ראשי הציבור החרדי והספרדי הוזזו לצל. הצהרת בלפור נתנה לכך גושפנקא ומנגד החלו הערבים להתקומם.

 בשנת 1919 הגיע לא"י פר' דה האן ונחת כאיש "המזרחי" – ציוני לאומני. עד מהרה הבין כי דת יהודית ולאומנות אינן הולכות יחד ואז הפך לחרדי. דה האן - סופר, משורר ומדינאי בהולנד מולדתו, החל בשינוי המצב הפוליטי והנחה את החרדים התמימים והנאיבים לדיפלומטיה עם האומה הבריטית ועם כוחות שלום יהודים אחרים (לא דתיים) כה-פ.ק.פ. הקומוניסטית ו"ברית שלום". דה האן בנה אז את מחנה השלום הרחב ביותר מבחינה רעיונית שעד היום לא קם כמותו שוב פעם בישראל. ב-23 ליוני 1923 הובילו המגעים לפגישה היסטורית ראשונה בין הנציגות הערבית ל"עדה החרדית" (אז גם אגו"י הירושלמית נכללה בה) בירדן. מהצד הערבי השתתפו האמיר חוסיין - מלך חיגאז' ובניו האמיר עבדאללה (לימים מלך ירדן) והשריף פייסל (מלך עיראק). כמו כן נכח בפגישה המופתי הירושלמי - חאג' אמין אל חוסייני. מהצד החרדי נכחו הרב יוסף חיים זוננפלד – רבם של החרדים בא"י, דה האן בעצמו והרבנים שלמה יונגרייז ואברהם יפה. בסיום הפגישה הוסכם על כך שהצדדים יפעלו לבטל את הצהרת בלפור, הערבים לא יתנגדו להתיישבות חרדית בעבר הירדן ושני הצדדים יחסמו את ההשפעה התרבותית המערבית. לציונים נודע מההסכם לאחר שחיים ויצמן רצה להגיע להסדר עם הערבים והאחרונים טענו שהם מחויבים להסכם עם החרדים ושאר כוחות השלום היהודים שלא היו ציונים. או - אז החלה ההסתה הציונית לצאת במלוא כוחה ודה האן כונה "בוגד" ודמו הותר. הגדיל לעשות זאת בן ישי - עורך ה"משמר", שטען כי "דה האן הוא בוגד שדינו מוות". באותה תקופה התחלף השלטון הבריטי והשלטון החדש הודיע כי אינו מחויב להצהרת בלפור. המידע זרם ברגע האחרון לציונים וכך נודע להם כי ב-1 ליולי 1924 ימריא דה האן ללונדון ובשם החרדים וכוחות השלום הלא דתיים יבטל את הצהרת בלפור. יום קודם לכן - ב-30 ביוני 1924, רצחו הללו את דה האן ונתנו אור ירוק לתחילת מרחץ הדמים שממנו אנחנו סובלים עד היום.

 אילו הרצח היה נימנע לא היינו היום צריכים לשמוע את הקלישאות של "איש הגומי" על "מזרח תיכון חדש", אלא היינו נהנים ממזרח תיכון קדום וישן ללא מאורעות דמים, ללא "נכבות" למיניהן וללא התנחלויות של 1948, 1967 ומה שאח"כ.

הגיע הזמן שמי מספיד את קורבנות הטרור יספיד גם את קורבן הטרור הזה – ראש וראשון לגיבורי השלום שבני עוולה רצחוהו.

 לצערי הרב לא רק שבציבור החרדי לא קם כדה האן, אלא שכל שנה חלק גדול מהעיתונות החרדית אמנם חושף את ההיסטוריה המרה שבה נירצח ומקונן עליו אך במקום לאמץ את מורשת השלום העצמאית והאנטי ציונית שלו חוזרים אותם עיתונים בדיוק למורשת של אלה שרצחו את דה האן – ל"מורשת" הלאומנות, המלחמה, הכיבוש ולמחיר הדמים שבעטיים. בטוחני שאם דה האן היה חי היום ומטיף לחצי בלבד מפועלו דאז אותם לבלרים "חרדים" דהיום היו מסיתים גם הם נגדו ומתירים את דמו.

 יהי זכרו של דה האן ברוך ונשמתו צרורה בצרור החיים. 
  

28.6.2011

ברוך שפטרנו / כ"ה סיוון תשע"א

בס"ד

בני ברק עיר התורא והצביעות איבדה היום את אחד מכלביה ה"גדולים" מיכל יהודה לעפקאוויטש שר"י, טיפש ושוטה שכל ימיו היה לא יותר מאשר חותם עלוב לבחירות הטמאות, חנפן מסית ומדיח שהטעה את בנ"י אחרי העבודה זרה הציונית התורתית, והירבה החנף הזה כל השנים את חורבן הדת וחורבן האמונה ה"י, הירבה בקרב המוני העם טיפשות וצביעות וסילוף הדעת.

אותו "מצטלם" שוטה צבוע ושקרן אשר היה מעמיד בהפכפכותו מעת לעת פני "קנאי", הטעה עי"ז עוד יותר ויותר את עם בנ"י, אותו "גדול" אשר מקהלת הכלבים הידועה של עיתונאים ופוליטקאים 'חרדים' עלובים, עסקנים חסרי דעת שרמתם נמוכה יותר מהקרקע, פירסמו אותו בנאמנות תמיד, אותו "ראש ישיבה" שהיה חותם כאחרון הפחדנים למפלגת חיל התורא הבני ברקי, לא לחינם כל אותם כלבלבים ייללו ונבחו, עמדו על רגליהם האחוריות, קישקשו בזנבם, ליקקו בלשונם ושיבחוהו והכתירוהו בהתלהבות ל"מנהיג הדור" "גדול ביסראעל" וכו' וכו', הצמידו הם ל"גדול" הזה את כל אותם תארים הנדושים ושחוקים מרוב שימוש, בהם מכנים בזמננו כל מיני אנשים פשוטים עם קאפעל שחור ומרובע הנקראים ע"י ערב רב היחצני"ם והעסקנים הזולים "גדולי הדור". 

למרבה הבושה גם אלו הנקראים "בד"ץ עדה החרדית" איבדו כל טיפה של כבוד עצמי ובושה ויצאו ליילל על מנת "לקיים בנו חכמי ישראל" (שמסיתים ומדיחים לבחירות הטמאות), ופסחו "כדרכם בקודש" על שתי הסעיפים.


עכ"פ טוב שהתפגר כבר אותו מסית ומדיח עלוב, טיפש פחדן אשר לא לחם מלחמת השם בעמלק, אחד שהיה תמיד בשלום עם כולם, לא נשמע ממנו מעולם שום קול מחאה אמיתי, דגל הכפירה שהיה תלוי מידי שנה בשנה על ה"ישיבה" שעמד בראשה לא עניין אותו ולא מחה נגד זה, ובמותו הקל העול מעל היהדות החרדית שלא זזה מקוצו של יו"ד ולא שינתה דבר ממסורת אבותינו, ולא נשכחה תורה מישראל ח"ו להתאבל על שוטים ומנהיגי שקר צבועים ועלובים, גם אם אחרי מיטתם ילכו כל עם בני ישראל כולם. 

דבר פלא מעניין הוא שבדיוק ביום הזה, כ"ה בסיוון, נפגר השקרן הספרדי ה"ראשי" מרדכי אליהו רבם של אנשי הגבעות והישובים, אכן יום כ"ה סיוון הוא יום המסוגל לישועות.

סוף דבר, תורה אחת היא לנו לא השתנתה ולא תשתנה לעולמים ח"ו, שילכו כל אותם עלובים נפש המכונים "גדולים" ו"רבנים" לכל הרוחות שבעולם, ובזכות זה יש עוד באמת תקווה שבני ישראל יפקחו סוף כל סוף את עיניהם ויראו האמת אשר הינה אחת ואיננה משתנת בשום אופן לעולמים ח"ו, גם אם בצד של השקר יהיו ישיבות, גם אם בצד של השקר יהיו מוסדות, קהילות, רבנים, גדולים, אדמורי"ם צדיקים ובעלי רוח הקודש, עיתונים שבועונים ומפלגות, את כולם תשא הרוח והאמת לא תתחלף בשום פנים ואופן.

וכבר כתב שלמה המלך ע"ה במשלי "שפת אמת תיכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר", השקר הוא רק רגעי וחולף, אך האמת תתקיים ותיכון לעד בעז"ה:

השי"ת ישלח לנו מנהיגי אמת ממרום, ויבער כבר כל מנהיגי השקר והחנפים אשר התרבו בעוה"ר כחול הים בדור החשוך הזה דור עקבתא דמשיחא, ותרבה הדעת והבינה בעולם כמים לים מכסים, במהרה בימינו אמן: 


19.6.2011

לבער מאיתנו מסיתים ומדיחים

בס"ד

בשעות אלו (יום א' לסדר קרח ועדתו תשע"א) עובר הזקן המזרוחניק הידוע, ה"מרן" מהיכל שלמה ניתוח על ליבו הרע, וכלבלבי האגודאים יצאו בהמוניהם המון רשעים להתפלל וליילל על רפואתו של זה, ואף הלכו לקיים עצרת יללה בקוטל הציוני, תוך כדי שהם מכריזים "לקיים בנו חכמי ישראל" (יסראעל)...

היהדות החרדית לעומתם מתפללת לבער מאיתנו מסיתים ומדיחים, והתפגרותו של מסית ומדיח זקן טמא זה המלא אפיקורסות ומזרחיות ודעות כוזבות הרץ ככלב כל כמה שנים להעמיד הבעל והאשרה הציונית לבל תיפול, היא היא הצלת התורה, והיא היא הצלת הדור, וקירוב הגאולה וביאת משיח צדקנו וישועת ישראל, והרבה גופי תורה תלויים בהתפגרותו של זה....

יהי רצון שנתבשר בקרוב ע"י האגודאים ש"ניצחו..." ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר: