19.6.2011

לבער מאיתנו מסיתים ומדיחים

בס"ד

בשעות אלו (יום א' לסדר קרח ועדתו תשע"א) עובר הזקן המזרוחניק הידוע, ה"מרן" מהיכל שלמה ניתוח על ליבו הרע, וכלבלבי האגודאים יצאו בהמוניהם המון רשעים להתפלל וליילל על רפואתו של זה, ואף הלכו לקיים עצרת יללה בקוטל הציוני, תוך כדי שהם מכריזים "לקיים בנו חכמי ישראל" (יסראעל)...

היהדות החרדית לעומתם מתפללת לבער מאיתנו מסיתים ומדיחים, והתפגרותו של מסית ומדיח זקן טמא זה המלא אפיקורסות ומזרחיות ודעות כוזבות הרץ ככלב כל כמה שנים להעמיד הבעל והאשרה הציונית לבל תיפול, היא היא הצלת התורה, והיא היא הצלת הדור, וקירוב הגאולה וביאת משיח צדקנו וישועת ישראל, והרבה גופי תורה תלויים בהתפגרותו של זה....

יהי רצון שנתבשר בקרוב ע"י האגודאים ש"ניצחו..." ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר: