17.5.2011

קידוש השם עצום ונורא בעיר לאנדאן יצ"ו / י"ג אייר תשע"א

בס"ד

קידוש השם עצום ונורא אשר קשה לתארו במילים היה ביום שני החולף י"ב אייר תשע"א בעיר תורה לאנדאן יצ"ו, אשר באמצע הפגנה גדולה של גויים למען הפאלסטינען הגיעו הני נטורי קרתא קדישא שומרי משמרת הגלות דעיר לאנדאן יצ"ו עם דגלי פאלסטין ושילדן גדולים בהם נכתב דבר האמונה שהיהדות מתנגדת אל כל עניין הציונים ומדינתם, עם הגעת אותם מקדשי השם למקום התחוללה סערה בקרב הגויים אשר במשך כמה וכמה רגעים בלי גוזמא הריעו להם בהתרגשות רבה וממש עמדו דמעות בעיניהם לראות יהודים כאלה אשר מתנגדים אל כל מעשי הרציחה והאכזריות הנעשה בשם עם ישראל רח"ל, ומי יכול לשער איזה הצלת ישראל נגרם מזה בפועל ולמעשה, מלבד עצם קידוש השם אשר שכרו אין אנו יודעים כמה. דבר זה מלמד אותנו אשר דרך הכניעה בגלות היא היא ההצלה והיא היא הקידוש השם, ויסכר פי דוברי שקר המתנגדים אל פעולות נשגבות אלו בטעמי שווא והבל.

גם בשבת קודש החולף פרשת בהר סיני הלכו יראי השם וכיתתו רגליהם כמה שעות רצופות לפרסם האמונה ולקדש שם שמים עד ל"דאונינג סטריט" שם התקיימה הפגנה, כאשר השילדן מובאים ע"י שבת גוי.   

קידוש השם נורא ונשגב התקיים גם בטהרן שבאיראן בשבת החולף, כאשר שתי עסקנים יקרים מארה"ב נסעו להשתתף שם בכנס מיוחד אליו הוזמנו ע"י הממשלה האיראנית, ונשאו דרשות במהלך הכנס על ההבדל שבין יהדות לציונות, ועשו דבריהם רושם גדול על הגויים, כה יעזור השם וכה יוסיף לתת כח לעוד ועוד פעולות נשגבות של פרסום האמונה והצלת ישראל, ואשרי גיבורי החיל העומדים על המשמר ומוסרים נפשם בכל מיני מסירות נפש לקדש שמו יתברך בעמים, ברוך המקדש שמו ברבים אמן: