7.2.2012

מתגודדים כמשפטם / י"ד שבט תשע"ב

בס"ד

בעת כתיבת שורות אלה, עוד לא ניצחו מצוקים את אראלים, ו"פוסק הדור" של עיתון הדעת תורא הנקנה בכספי מעשר, עדיין במצב קריטי, וזקוק לרחמי שמים מרובים שיסתלק כבר, ולא יוסיף להסית ולהדיח את בני ישראל אל עבר ציונות תורנית נלהבת, והשתתפות בחוב הציוני הקדוש מידי כמה שנים. 

כבר משעות הצהריים של יום ב' פרשת יתרו תשע"ב, עם היוודע לבני התורא על ה"התדרדרות" במצבו של "פוסק הדור", החלו להתגודד בני התורא כמשפטם ולזעוק פרקי תהילים למען רפאותו, בבני ברק עיר התורא הידועה, בגבעת הישיבה המסוכסת מבוקר ועד ליל במחלוקות וקטטות למען כבוד התורא, התגודדו אנשי חיל התלמוד הלאומי כשספרי תהילים בידם, וייללו למען הצלת דעת התורא שלא תאבד ח"ו, גם בקרב קברו של המרן הידוע רבן של כל בני התורא אשר ייסד את מפלגת הדעת תורא ועיתון הדעת תורא, התפללו והתגודדו כמשפטם, כאשר גם בקברו הטרי של מרן פאר הדור אשר הסתלק לא מכבר לשמחת חלק מהמתקוטטים בגבעת הישיבה, זעקו וייללו פרקי תהילים למען הצלת התורא.

גם בשאר מקומותיהם ו"ישיבותיהם" ביטלו את לימוד התורא למען יללה וזעקה על כבוד החותם למען הגדלת כבוד התורא בכנסת המינים, וגם חבורת החותמים הידועים מבני ברק הזדרזו וחתמו על מכתב הקורא ליילל ולזעוק לרפואת פוסק הדור שאם עד עכשיו היה מוקף כל הימים בגבאים ומשמשים, עתה מוקף ברופאים, ומן הצד עומדים הגבאים והמשמשים וקוראים תהילים למען לא יאבד מעמדם וגבאותם שממנו התפרנסו כל הימים.

ואם לא היה די בעצרות והזעקות בבני ברק, הרי שגם בכוטל המערבי אליו היה נוהג להגיע מיסטר "פוסק הדור" שפסק את הדור מדעת תורה ואמונה, התגודדו בני התורא כמשפטם וייללו פרקי תהילים למען לא יפסוק הדור מלסבול מפוסק הדור. 

אך התהילים והייללות כבר לא עוזרים והפוסק הולך ופוסק, ועיתון הדעת תורא מחפש כבר בהחבא פוסק דור חדש אשר ישרת כראוי את צרכי העיתון ומפלגת התורא.