29.12.2009

חברת "דרכי שלום" ד'לאנדאן / י"ב טבת תש"ע

בס"ד
 
ביום ראשון החולף, צום עשרה בטבת תש"ע, התקיימה בעיר לאנדאן הפגנה גדולה מטעם הפאלסטינען ועוד הרבה ארגונים ערביים - איסלאמיים שונים הפועלים בענגלאנד, לציון שנה להרג הגדול שביצעו הציונים ימ"ש בעזה, הרג שבעקבתו הקים ה"יו.ען" וועדת חקירה מיוחדת שקבעה שהציונים אכן הרגו טבחו, בזזו והרסו באכזריות רבה, אזרחים פאלסטינען, אנשים, נשים, וטף, נפש ורכוש רח"ל, בתירוץ ערמומי של "מלחמה בטעראר", וכל זאת על מנת להגדיל אש תבערת האנטיסעמיזום בעולם כולו רח"ל, ועל מנת להמשיך את שלטונם הרשעי והאכזרי על עם השם ולהביאו לאבדון גשמי ורוחני ה"י היל"ת. 
 
ההפגנה הגדולה התקיימה מול העמבאסי של הציונים בלאנדאן, ברחוב היי סטריט קענסינגטאן, בשעה שלוש בצהריים. 
 
אל המקום הגיעו גם כי"ג יהודים יקרים גבורים וצדיקים חברי "חברת דרכי שלום" ד'לאנדאן הבירה, ופרסמו לכל באי עולם, ובפרט לערביים ולמוסלמינים שמה, שהעם היהודי הוא עם רחמן ולא עם רוצח ואכזר ח"ו, עם שאין לו חפץ אלא רק בתורה ותפילה וד' אמות של הלכה, היהודים היקרים הללו התקבלו כמובן בשמחה ובאהבה רבה ע"י המפגינים הערביים, ושם ישראל ושם שמים התקדש והתאהב בין העמים. 
 
לא נותר לנו אלא להרכין ראשנו בפני אלו היקרים, שהם יהיו בלי שום ספק הראשונים להקביל פני משיח צדקנו, שיבוא בב"א, ולא נותר לנו אלא לחזק ידי אלו הצדיקים ולברכם - -   
 
אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!
 
 
 

27.12.2009

עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר / י' טבת תש"ע

בס"ד
 
בדורנו המר נעשה עוון ההתגרות באומות כדבר היתר גמור לחלוטין ה"י, כאשר בפרט אלו המכונים "רבנים" "צדיקים" "גדולי תורה" "גדולי הדור", מתגרים באומות באופנים שונים, ומכניסים כלל ציבור השתומ"צ כולו לסכנת חרב, מלבד גדול חילול השם הנורא שיש בזה. 
 
גם אלו המנהיגים הנקראים "אנטי ציונים" אם לא נפלט מפיהם עדיין איזה דיבורי התגרות באומות כאן ושם, הרי שדיבורי אמונה ופיוס לאומות וכו' זה לא נשמע מפיהם מעולם, רק שותקים ולא מתעסקים בזאת כלל, כאילו עומדים כאן כבר אחר ביאת הגוא"צ ואין פרץ ואין צווחה ברחובותינו... 
 
עיתוני המפלגות למיניהם מלאים כסדר מידי יום ביומו בדברי התגרות באומות באופן מבהיל, ומשרתים נאמנה את אדוניהם הציונים עד שנהפכו כבר להיות ולחשוב כמותם בעניינים אלו, ונעשה העוון המר של התגרות באומות כהיתר גמור לרבים רח"ל, ושם ישראל ושם שמים מתחלל בין העמים לאמר כפר ישראל באלוקיו ה"י. 
 
לאור כל זאת, אין פליאה שבשבוע החולף "לאייער" המחופש כחרדי, הגיש תביעה בחו"ל נגד לא פחות ולא יותר מאשר ראשי הפאלסטינען מנהיגי החמאס, ממש כדרך שפלי מזוהמי הציונים ימ"ש המפקירים הכלל ישראל כולו ה"י למען גאוותם, כבר למעלה ממאה שנים של דם וחילול השם.   
 
התביעה הוגשה בשם כ 15 יהודים תושבי מדינת בעלגיא, ובהם גם חסידי גור ובעלזא ש"נעשה להם כהיתר", ובה מלינים על שנפגעו מירי הבאמבעס של החמאס בזמן המלחמה האחרונה בעזה בשנה שעברה (לתבוע את מופקרי הציונים ימ"ש על כך שהכניסו בנ"י כולם במרחץ דמים זאת לא עלתה על דעתם של ה"חסידים" הללו). 
 
שומו שמים עד להיכן הגענו בדורנו החשוך. איה היא ה"דעת תורה" שתוקיע מעשי טירוף אלו?...  
     
 
    

17.12.2009

על הניסים, ועל המלחמות / כ"ח כסליו תש"ע

בס"ד
 
בעקבות ההתגרות האחרונה של רשעי המתנחלים המתייוונים המופקרים ב"כפר יאסיף" שבשומרון בשבוע העבר (אז הציתו שם מסגד ה"י), יצאו בכ"ח כסליו (נר רביעי דחנוכה, יום ג' לסדר מקץ תש"ע), כה' יהודים מיראי השם לפייס את הפאלסטינען תושבי הכפר ולהסיר השנאה מליבם, ולפרסם להם שאין הציונים הארורים באי כוחו של עם ישראל, אלא לא יותר מאשר חבורת משתלטים קרמינלים שפלי אנוש, אשר בכח הזרוע האכיפו את העם היהודי כולו תחת מרותם ושלטונם הרשעי והאכזר, ועדיין אין מושיע מידם. 
 
עם הגיע ה"וואן" של יראי השם אל הכניסה לכפר יאסיף הנ"ל, נתקלו באותם חרובי קרתא חיילי צחל אשר מנעו מהם את הכניסה למקום, בנימוק שזהו "שטח סגור" וצריך את "אישורם" המזוהם כדי להיכנס, כאשר בד בבד גם הסתובב סביבם ככלב איזה מתנחל מתייון טמא אשר כל מגמתו היה להפריע ולצער את יראי השם, לחרפם ולגדפם על אשר מסרבים לכרוע ולהשתחות למלכות יוון הרשעה הציונית, ולצלם הכפירה שהעמידו בפלטרין של מלך. 
 
וטימאו כל השמנים... לא נח ולא שקט אותו כלב מתייון טמא, עד אשר חטף מאחד מבני החבורה את ה"שאל" הפאלסטיני שהוציא מחיקו על מנת "להוציא מלבן", ולהכריז הכניעה המחוייב ע"פ תורה לפאלסטינען, תוך כדי שהוא מחרף ומגדף את יראי השם בכל הקללות והגידופים שבעולם.   
 
אך למרות שצבא אנטיוכוס לא "אישר" את כניסת היהודים אל תוך הכפר, עכ"פ יצאו ובאו אל המקום כמה מנכבדי וראשי כפר יאסיף, וקיבלו בברכה רבה והתרגשות את היהודים, ושמחו מאוד על בואם.
 
יראי השם העניקו לראש הכפר הפאלסטיני זר פרחים גדול, וכן מעט דפים כתובים בלשון ערבית המסבירים את טהרת אמונת ישראל, ושאין העם היהודי רוצח אכזרי ח"ו, רק עם של תורה ועבודת השם יתברך, ואין לנו שיור רק התורה הזאת.
 
חסדי השי"ת שמעמד יקר זה התפרסם קצת על כלי המידיע, ובפרט בין תושבי הכפר דשמה עשה רושם גדול.
 
ובזכות מתתיהו כהן גדול ובניו הראנו נפלאות ובאורך נראה אור, בביטול המדינה הציונית במהרה בימנו אמן:
 
 
מצ"ב תמונות