27.12.2009

עבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר / י' טבת תש"ע

בס"ד
 
בדורנו המר נעשה עוון ההתגרות באומות כדבר היתר גמור לחלוטין ה"י, כאשר בפרט אלו המכונים "רבנים" "צדיקים" "גדולי תורה" "גדולי הדור", מתגרים באומות באופנים שונים, ומכניסים כלל ציבור השתומ"צ כולו לסכנת חרב, מלבד גדול חילול השם הנורא שיש בזה. 
 
גם אלו המנהיגים הנקראים "אנטי ציונים" אם לא נפלט מפיהם עדיין איזה דיבורי התגרות באומות כאן ושם, הרי שדיבורי אמונה ופיוס לאומות וכו' זה לא נשמע מפיהם מעולם, רק שותקים ולא מתעסקים בזאת כלל, כאילו עומדים כאן כבר אחר ביאת הגוא"צ ואין פרץ ואין צווחה ברחובותינו... 
 
עיתוני המפלגות למיניהם מלאים כסדר מידי יום ביומו בדברי התגרות באומות באופן מבהיל, ומשרתים נאמנה את אדוניהם הציונים עד שנהפכו כבר להיות ולחשוב כמותם בעניינים אלו, ונעשה העוון המר של התגרות באומות כהיתר גמור לרבים רח"ל, ושם ישראל ושם שמים מתחלל בין העמים לאמר כפר ישראל באלוקיו ה"י. 
 
לאור כל זאת, אין פליאה שבשבוע החולף "לאייער" המחופש כחרדי, הגיש תביעה בחו"ל נגד לא פחות ולא יותר מאשר ראשי הפאלסטינען מנהיגי החמאס, ממש כדרך שפלי מזוהמי הציונים ימ"ש המפקירים הכלל ישראל כולו ה"י למען גאוותם, כבר למעלה ממאה שנים של דם וחילול השם.   
 
התביעה הוגשה בשם כ 15 יהודים תושבי מדינת בעלגיא, ובהם גם חסידי גור ובעלזא ש"נעשה להם כהיתר", ובה מלינים על שנפגעו מירי הבאמבעס של החמאס בזמן המלחמה האחרונה בעזה בשנה שעברה (לתבוע את מופקרי הציונים ימ"ש על כך שהכניסו בנ"י כולם במרחץ דמים זאת לא עלתה על דעתם של ה"חסידים" הללו). 
 
שומו שמים עד להיכן הגענו בדורנו החשוך. איה היא ה"דעת תורה" שתוקיע מעשי טירוף אלו?...