31.8.2010

דם ישראל מידו נדרש / כ"ב אלול תש"ע

בס"ד
 
טרם חלפו להם ימים בודדים מאז פער פיו הראש ל"ץ הציוני עובדיה יוסף שר"י נגד הפאלסטינען ומנהיגם, דבר שעורר אצלם צער גדול וסערת נפש ל"ע, והנה כבר אוכלים אנו את פירות הביאושים של ה"רב" שהבאיש את ריחנו בעיני העמים.
 
כאבעה יהודים נרצחו היום (יום ג' לסדר נצו"י תש"ע) באש חיה ה"י באזור הר חברון, ומי יודע עוד מה ילד יום ל"ע. 
 
אך התמיה הגדולה היא לא על אותו מלך זקן וכסיל המדבר מפעם לפעם דברי שטות והתגרות נגד העמים כולם, אלא התמיהה הגדולה היא על רבני היהדות החרדית כולה, היכן הם? מדוע לא נשמע קולם במחאה כלשהי על חילול השם הגדול? לא מכבר התפרסם שאפילו מנהיגי הרעפארמען בארה"ב יצאו במחאה גדולה על דברי הבלע של הראש ל"ץ הציוני (ודבריהם אכן פעלו את פעולתם בקרב הערביים להרגעת הרוחות), הם הרעפארמען הארורים מוחים על ההתגרות, ורבני היהדות החרדית שותקים, ולא תהא כהנת כפונדקית?
 
רואים אנו אמנם עצרות וכנסים גדולים תה"ל על עניינים של תורה ויהדות, גיזרות חיטוטי שכבי, חינוך, שבת וכד', אך למה כאשר הדברים מגיעים לפגיעה באומות העולם שותקת היהדות החרדית מתעלמת כליל מהעולם הסובב אותה ומחרישה?
 
אין זאת אלא שהכל התרגלו כבר לחשוב לעצמם שהם חיים באיזה כוכב אחר, והם נמצאים לבד בעולם... לא מיבעיא חוגי האגודאים המחוברים לשלטון השמד והכפירה, מהם אנו לא מצפים ולא דורשים שום דבר, אך אפילו חוגי היהדות החרדית המובדלת משלטון השמד הציוני שותקים ומחרישים בכל פעם שמתרחש חילול השם גדול ע"י הציונים או המחוברים להם כמותם... (ונזכיר לאחרונה את פרשת אוניית ה"מרמרה" מטורקיא למשל).
 
התרגלה לה העדה החרדית לחשוב שהיא חיה לה לבד בעולם, אין כאן מסביבה באר"י מיליוני שכנים פאלסטינען, אין גויים, ואין שום דבר, יש רק "מאה שערים" ו"בית שמש" וחוץ מדברים שפוגעים בקודשי הדת וסדרי החיים, הכל שקט ושלווה... מחרישים ודוממים ראשי ומנהיגי העדה"ח ולא משמיעים את קולם בשום עניין הקשור לענייני התגרות באומות, והפקרת דם ישראל ה"י.
 
מי יתן וכבר תבין לה העדה החרדית ששתיקתה הרועמת ושתיקת רבניה בכל הנושאים העומדים על הפרק בענייני ציעור הגויים וההתגרות באומות שנעשה ע"י הציונים ימ"ש היא שתיקה המנוגדת להלכה לתורה וליהדות, והלוואי ויקומו להם בעדה החרדית העסקנים הנכונים שידעו ללכת ולו במעט בדרכי המלחמה הישנים מ"תור הזהב" של העדה"ח כשבראשה עמדו הגרי"ח זוננפלד זי"ע והפרופ' הק' דה האן הי"ד, ויקימו כבר עכשיו אופיס מיוחד לעניינים הללו, "משרד חוץ" קטן בו יעמדו על המשמר ובכל פרשיה המתעוררת עקב התגרויות הציונים ימ"ש יצאו מיד אל המידיע העולמית והערבית בפרט, וישמיעו להם בשם העדה"ח כולה ומנהיגיה את דעת היהדות הצרופה שאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, ואין הציונים ושותפיהם איזה דוברים או אפוטרופסים של העם היהודי. 
 
אם יעשו כן, אז יראו איך שבכמה פעולות קטנות ופעוטות מאוד אפשר לחולל גדולות ונצורות מה שלא יאומן כי יסופר, הלא די רק באיזה משפט קטן של גנאי שיושמע נגד דברי ההתגרות של אותו ראש ל"ץ מפי רב גדול ונכבד, בכדי להחזיר את הגלגל אחורה ולתקן את הנזק הגדול שנגרם ל"ע.
 
לא נותר לנו אלא לקוות מאוד שמצב השתיקה וההתעלמות הנוכחית מצד העדה החרדית מכל המלחמות וההתגרויות בעמים מה שמתרחש סביב יפסק כבר, ותחדש ימיה כקדם בעזה"י גם במערכות מסוג אחר, במהרה בקרוב אמן:   
 
 
 

29.8.2010

בזוי אתה עד מאוד / י"ט אלול תש"ע

בס"ד

בימים אלו שוב מתגלה לעין כל מהו מהותם ופרצופם האמיתי של רבני הערב - רב, כהני הבעל והאשרה הציונית, שוב מתגלה מה שווה כל תורתם ולמדנותם, ושאין כל ה"רבנים" הרשעים הללו יותר מאשר נבלים שפלים, ואפילו לא ברשות התורה.

ב"דרשתו" השבועית האחרונה במוצאש"ק האחרון פרשת כי תבא, פער פיו הראש ל"ץ הציוני עובדיה יוסף שר"י והודיע קבל עם ועולם את כל "חכמתו" המופלגת, שוב מוכיח לכולם ה"רב הראשי" לשעבר שהוכתר ל"גדול הדור" ע"י כמה פוליטיקאים סרוחים אנשי מפלגת הספרדים "שאס" שהוא אינו אלא פוחז המוני קל וריק, עם הארץ נבער מכל דעת ובינה, שוטה וטיפש שאין כדוגמתו, "רב" ו"מנהיג" שאינו אלא חמור נושא ספרים ותו לא מידי, ובעצם עוד הרבה הרבה יותר גרוע מחמור...

הראש ל"ץ הכסיל הידוע הדבוק כל חייו ברשעים ובשלטונם הטמא, קילל הפעם בכעסו את הערביים הפאלסטינען ואת נשיאם מר עבאס יר"ה, בדברי התגרות חמורים ונוראים, והתוצאות של "קידוש השם" המופלג לא איחרו כמובן לבוא... אך בפעם הזאת, לא יצא רק קצפם של הערביים על דברי הבלע והקללות ההמונים והעממיים שהשמיע ה"רב" ההמוני והעממי כאחרון הירקנים שבשוק הבוכרים, אלא אף עד הבית הלבן בוואשינגטאן שבארה"ב הגיעו הקללות והגידופים של ה"רב" חובב הזמר המצרי אותו מתיר לשמוע כידוע, ועוררו שם הלם ותדהמה.

לא שמענו מעולם מה"רב" השוטה הזה שום קללות וגידופים על אדוניו הציונים עוקרי התורה והיהדות כולה רח"ל, ואם כי ידועים דברי חז"ל ש"גדול המחטיאו יותר מן ההורגו", הרי שאת אדוניו הציונים לעולם לא קילל ה"רב" הרשעי שיאבדו מן העולם, אלא תמיד כיבדם ומכבדם בכבוד גדול ורב, ומתפלל להצלחתם ולשלומם... אוי לנו שעבדים משלו בנו, פרחחים קלים וריקים יוצאי משרד הרעבנוט הציוני שמכרו נשמתם לשטן תמורת אגורת כסף, הם אלו המוכתרים בימנו לגדולי ומנהיגי הדור בעוה"ר, הם הלו המחברים שותי"ם וספרים "תורניים" בכל מה שרק אינו עומד בסתירה עם משטר הרשע הציוני ומחפים בכך על כל מעשי הרשעים רח"ל, ואין מושיע.

מי יתן ויתקיים בנו במהרה "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", ויעמדו לעם ישראל רבנים גאונים וצדיקים, גיבורי כח אדירי התורה, אנשי אמת ואמונה לוחמי מלחמות השם, אשר באמת יחזירו העטרה ליושנה, במהרה בימנו אמן:

4.8.2010

קרבות יחפצון / כ"ד אב תש"ע

בס"ד
 
הרשעים כים נרגש השקט לא יוכלו, שוב נשמע כעת שצבא הזוהמה העמלקי התגרה בחיילי צבא לבנון, ובחילופי אש שארעו אמש על גבול משטר הרשע הציוני עם לבנון, הרגו ופצעו כמה חיילים לבנונים ה"י. כמו כן בזמן האחרון תוקפים הציונים מידי פעם את גאזא סטריפ, וממשיכים להבעיר האש בשמנו ועל חשבוננו, לעורר אנטיסעמיזם בכל העולם כולו ולהפקיר דם ישראל כמים רח"ל. 
 
בעת הזאת יניפו יראי השם שוב ושוב ושוב דגלי הפאלסטינען, ולבנון, להוציא מליבן של צדוקים ועמלקים שיש לנו איזה שייכות איתם ועם "שמירתם" ועם התגרותיהם האסורות ח"ו, ואין לנו שיור בגלות המר הזה רק ד' אמות של תורה ותפילה, נודיע לערביים שיהודים אינם ציונים, וציונים אינם יהודים, עד אשר נזכה לראות במפלתם של רשעים, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ במהרה בימנו אמן: