31.8.2010

דם ישראל מידו נדרש / כ"ב אלול תש"ע

בס"ד
 
טרם חלפו להם ימים בודדים מאז פער פיו הראש ל"ץ הציוני עובדיה יוסף שר"י נגד הפאלסטינען ומנהיגם, דבר שעורר אצלם צער גדול וסערת נפש ל"ע, והנה כבר אוכלים אנו את פירות הביאושים של ה"רב" שהבאיש את ריחנו בעיני העמים.
 
כאבעה יהודים נרצחו היום (יום ג' לסדר נצו"י תש"ע) באש חיה ה"י באזור הר חברון, ומי יודע עוד מה ילד יום ל"ע. 
 
אך התמיה הגדולה היא לא על אותו מלך זקן וכסיל המדבר מפעם לפעם דברי שטות והתגרות נגד העמים כולם, אלא התמיהה הגדולה היא על רבני היהדות החרדית כולה, היכן הם? מדוע לא נשמע קולם במחאה כלשהי על חילול השם הגדול? לא מכבר התפרסם שאפילו מנהיגי הרעפארמען בארה"ב יצאו במחאה גדולה על דברי הבלע של הראש ל"ץ הציוני (ודבריהם אכן פעלו את פעולתם בקרב הערביים להרגעת הרוחות), הם הרעפארמען הארורים מוחים על ההתגרות, ורבני היהדות החרדית שותקים, ולא תהא כהנת כפונדקית?
 
רואים אנו אמנם עצרות וכנסים גדולים תה"ל על עניינים של תורה ויהדות, גיזרות חיטוטי שכבי, חינוך, שבת וכד', אך למה כאשר הדברים מגיעים לפגיעה באומות העולם שותקת היהדות החרדית מתעלמת כליל מהעולם הסובב אותה ומחרישה?
 
אין זאת אלא שהכל התרגלו כבר לחשוב לעצמם שהם חיים באיזה כוכב אחר, והם נמצאים לבד בעולם... לא מיבעיא חוגי האגודאים המחוברים לשלטון השמד והכפירה, מהם אנו לא מצפים ולא דורשים שום דבר, אך אפילו חוגי היהדות החרדית המובדלת משלטון השמד הציוני שותקים ומחרישים בכל פעם שמתרחש חילול השם גדול ע"י הציונים או המחוברים להם כמותם... (ונזכיר לאחרונה את פרשת אוניית ה"מרמרה" מטורקיא למשל).
 
התרגלה לה העדה החרדית לחשוב שהיא חיה לה לבד בעולם, אין כאן מסביבה באר"י מיליוני שכנים פאלסטינען, אין גויים, ואין שום דבר, יש רק "מאה שערים" ו"בית שמש" וחוץ מדברים שפוגעים בקודשי הדת וסדרי החיים, הכל שקט ושלווה... מחרישים ודוממים ראשי ומנהיגי העדה"ח ולא משמיעים את קולם בשום עניין הקשור לענייני התגרות באומות, והפקרת דם ישראל ה"י.
 
מי יתן וכבר תבין לה העדה החרדית ששתיקתה הרועמת ושתיקת רבניה בכל הנושאים העומדים על הפרק בענייני ציעור הגויים וההתגרות באומות שנעשה ע"י הציונים ימ"ש היא שתיקה המנוגדת להלכה לתורה וליהדות, והלוואי ויקומו להם בעדה החרדית העסקנים הנכונים שידעו ללכת ולו במעט בדרכי המלחמה הישנים מ"תור הזהב" של העדה"ח כשבראשה עמדו הגרי"ח זוננפלד זי"ע והפרופ' הק' דה האן הי"ד, ויקימו כבר עכשיו אופיס מיוחד לעניינים הללו, "משרד חוץ" קטן בו יעמדו על המשמר ובכל פרשיה המתעוררת עקב התגרויות הציונים ימ"ש יצאו מיד אל המידיע העולמית והערבית בפרט, וישמיעו להם בשם העדה"ח כולה ומנהיגיה את דעת היהדות הצרופה שאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, ואין הציונים ושותפיהם איזה דוברים או אפוטרופסים של העם היהודי. 
 
אם יעשו כן, אז יראו איך שבכמה פעולות קטנות ופעוטות מאוד אפשר לחולל גדולות ונצורות מה שלא יאומן כי יסופר, הלא די רק באיזה משפט קטן של גנאי שיושמע נגד דברי ההתגרות של אותו ראש ל"ץ מפי רב גדול ונכבד, בכדי להחזיר את הגלגל אחורה ולתקן את הנזק הגדול שנגרם ל"ע.
 
לא נותר לנו אלא לקוות מאוד שמצב השתיקה וההתעלמות הנוכחית מצד העדה החרדית מכל המלחמות וההתגרויות בעמים מה שמתרחש סביב יפסק כבר, ותחדש ימיה כקדם בעזה"י גם במערכות מסוג אחר, במהרה בקרוב אמן: