30.10.2008

יצא המרצע מן השק / א' חשוון תשס"ט

מודעה שיצאה לאחרונה נגד ר' דוד קאהן (האדמו"ר מתולדות אהרן)

PDF