28.10.2011

פרשת נח / מאת הרב אליהו קאופמאן

בס"ד

פרשת נח / הרב אליהו קאופמן

הרבה אפשר לפלפל ולהקיש על פרשת נח. עניין כינוי "איש ואשתו" לחיות ולבהמות לעומת העופות בהם נאמר "בן זוג". אפשר לפלפל בפירוש המילה "גיבורים" כשהיא נדרשת על דורי המבול וההפלגה, ומנגד כשהיא נדרשת על מלכי ישראל שאול ודוד. גם שאלת "דברים אחדים" היא מעניינת לקושיא ומסתמא שגם עניין בלבול השפות יכול להיות נושא לדיון - באם גם היום ("איחוד אירופה" למשל), בילבול השפות והעמים הוא רלוונטי וכל ניסיון לבנאם דברים היא עבירה.

אך בפרשה זו דווקא הייתי חפץ דווקא לפלפל בפירוש רש"י על הפסוק הראשון בפרשה : "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". רש"י הקדוש מסביר ש"יש מרבותינו הדורשים" שאם היה בדורו של אברהם אבינו  הוא היה גדול יותר. אח"כ ממשיך רש"י "ויש הדורשים" שאם היה בדורו של אברהם אבינו, אזי, היה מתגמד לעומתם. אין "מקרה" ואין חיסרון אות אצל קדושי ישראל ולכן נשאלת השאלה מדוע רש"י הקדוש החסיר את המילה מרבותינו במשפט השני – כשדרש את ה"ויש האומרים"? יתרה מכך, ההסבר כי אילו נח היה חי בדורו של אברהם אבינו הרי שהיה מתגמד, הוא ההסבר שמקובל יותר, ודווקא שם המילה "רבותינו" כאילו "נשמטת"?...

אך מסתבר שלא לחינם "נשמטה" אותה מילה "מרבותינו", ב"יש אומרים" השני של הפירוש. למעשה ישנו מצב שבו דברי תורה קולעים וגדולים יותר יכולים להיאמר ע"י כאלה שאינם ראויים לכינוי "רבותינו". 

הכיצד? חכמת הבנת התורה ורזייה מחייבת גם קדושה ולא רק ידע. זהו ההבדל הבסיסי בין היהדות לשאר החוכמות החיצוניות. לא לחינם נאמר בספר "דברים" כי הקב"ה ינסנו ב"נביא שקר" או "חולם חלום". כדי להיות בנבואת שקר או להחטיא בחלומות שווא צריך בכל זאת ידע והבנה בתורה. מכאן שהיהודי חי בניסיון לא פשוט. אז בכל זאת, מסתבר שלא צריך להתלהב מידע של מישהו, אלא אם האומר שורשיו בקדושה. הרבי מסאטמר  - כדרכו של רבי נחמן מברסלב, מוסיף שאף אם האיש קדוש צריך לבדוק האם קדושתו משפיעה על הסביבה לחיוב, וזאת עפ"י מערכת יחסיו עם הרשעים.

דהיינו, יכול להיות אדם גדול בתורה ועם קדושה אישית במצוות היום יומיות, אך אם יניקתו מכוחות רשע הרי שתורתו מהשטן, וככל שגדולה היא, כך היא מסוכנת. איש כזה הוא אמנם "דרשן", אך לא מרבותינו.

למילה "רב" היה פעם משקל גדול ביהדות. גדולי התנאים והאמוראים ירקו דם עד שזכו לתור "רבי". בימינו לא רק שהדורות חלשים אלא שליהדות האורתודוכסית נכנסה השפעת הציונות ובעזרת צבא הפוקרים ("הרבנות הצבאית"), "הרבנות הראשית" ו"משרד החינוך והתרבות" הציוני, מוענקים תוארי "רב" עפ"י קריטריון "אקדמאי" וללא קשר לקדושה. ההסבר של הרבי מסאטמר בודאי שולל "רבנים" כאלה והוא נוגע עמוק יותר, כנגד כאלה המכהנים כרבנים בעלי אצטלה והדרת פנים ועם סמיכה מגדולי עולם, אך הם עצמם הפכו למשועבדים לכוחות הרע הפוקרים, בכספים טמאים ובכבוד מרשעים, ולכן אינם עוד נמנים על "רבותינו".

מכאן שאף אם נפגוש "גדול בתורה" המסגף עצמו מבוקר עד לילה אך יש לו קשרים ידידותיים עם רשעי ישראל - ויהיו הסיבות אשר תהיינה ("קירוב", "תשובה" או ניצול הרשע לענייני קודש"), הרי הוא בבחינת נביא שקר ויש להתרחק ממנו כמאש ממש.

ההתחברות לרשעי ישראל איננה בדרך אקראי אלא עניין של זיווג רוחני שמקורו בסיטרא אחרא, ומי שזיווגו כזה הרי שליחותו היא ע"י השטן וכל אשר יאמר הם שיפתי שטן המדובבות דרכו להכשיל. לכן אין גם להתפלא או לא להאמין לגילויים כי "ידעני יהדות" הם המובילים בהכשלת הרבים, ואין גם להתפלא על קשריהם של הללו עם רשעי ישראל  - שבדורנו הם הפכו לרבים כעשב השדה.

פרפראות

פוגרום הבריונים הציונים - השמאלנים ממר"צ (במוצאי פרשת "בראשית") ב"מאה שערים" עדיין מהדהד בראשינו.

אני אינני מתפלא על כך שהרי ברור מיהם ומהי מטרתם אך יש לחפש את האשמים בעידודם. אילו בריונים אלה ידעו כי "מאה שערים" היא טריטוריית קודש שעלייה איש לא יוותר והחרדים יגנו על כל קורבן שם, בודאי שבריוני מר"צ היו חושבים יותר מפעמיים. אך כאשר הללו רואים כיצד "שבאבניקים" בעלי חזות חרדית מנסים בעצמם לשבור את הקדושה הרי הם שואבים "מרץ" כפול מכך.

ליצני "בלזא החדשה", הארחי פרחים פרסטר וחליבה (מהרדיו הציוני "קול חי"), הם אלה שלפני זמן קצר הביאו עימם חיילות פרוצות מצבא הניאוף הציוני לתוך "מאה שערים", כדי לחלל בקודש. ה"בלזאים החדשים" ושאר מרעי בישי ה"שביבה", משתמשים באתרי האינטרנט ה"חרדים" וב"עיתונות החרדית" לסכל כל רוח של נזיפת קודש בקורעי המחיצות תוך כינויים של תלמידי חכמים "סיקריקים".

ה"סיקריקים" האמיתיים הם השוטרים וסוכני השב"כ של בלזא, ואנשי מר"צ יודעים זאת היטב ולכן הם באים בביטחון לפרובוקציה שלהם כדי לראות בריונים בחזות חסידית מכים את אחיהם.

מי יודע אם התופעות של "בלזא החדשה" ומרעיהם לא היו מצטמצמות אילולי כלי תקשורת מיליטנטי ברוח תורת ישראל היה נילחם בהם והשקפותיהם. אך מה לעשות ובראש השבועון ה"עדה" עומדים שני גלמים המחוברים לחוג ב"עדה" החשוד בלקיחת כספים ציוניים, ובמקום לתקוף את אותם פושעים, במקום לכתוב מאמרי השקפה וכתבות תחקיר אנטי ציוניות, הם יושבים וחושבים כל שבוע איזה חוג חדש שאינו על טהרת הקודש - להציג כדי להיות "אובייקטיבים" ולהיקרא גם בלייקווד ואצל הציונים החרדים.

אין ספק ששיטה זו רק מטשטשת את ההבדלים בין שלומי אמוני ישראל לחרדים הציונים ודוחפת רבים וטובים לזרועות השטן בגלל שני ליצנים שמנהלים ועורכים את השבועון הזה (שמעיה וליברמן). העיתון הזה אינו תחת השפעת רבני ה"עדה החרדית" אלא עובד בסמוי עם העיתון הסופר ציוני חרדי ששמו "בקהילה", ושאותו הקים אותו דודי זילברשלג הידוע לשמצה. השבוע למשל - פרשת נח, מתגאה העיתון הנלוז הזה בכתבתו על חסידות בוהוש ועל "אנטי ציונותה".

מכל החסידויות הרומניות (של ה"רגאט") רק האדמו"ר הראשון של ואסלוי (הגר"ש היילפרין זצ"ל) היה קנאי ואנטי ציוני. בימים אלה יצא לשוק ספר נלוז וציוני של אדם ממוצא רומני אשר כל כתביו ליצנות וכפירה בתורה והוא משבח את "אדמו"רי ורבני רומניה" על כך שברומניה הישנה (ללא טרנסילבניה ובוקובוניה) לא נמצאו רבנים אנטי ציונים. דרך אגב, על ספרו זה (שיצא בעזרת הפדרציה של יהודי רומניה...) מופיעות המלצות של "רבנים" ו"אדמו"רים" רומנים, בני זמנינו. בוהוש הייתה שייכת תמיד לרומניה הישנה. גם ה"יחסים המיוחדים" בין חסידות בוהוש דהיום לפדרציה היהודית ברומניה, מעלים מחשבות מטרידות.

נכון שדעותיו הפרטיות של האדמו"ר האחרון השתנו בנוגע למדינה אך החסידים עצמם עדיין לא הפכו פניהם נגד הציונות ויש בתוכם גם כאלה שלא זה המקום להציג את "פעילותם" ברומניה (למשל האחים אברהם ובמיוחד ישראל סולומון...). עיתון כמו ה"עדה" היה יכול למצוא ונושא וחוג קנאי יותר כדי להרחיב את הלחימה בציונות בימינו דרך עמודיו. עיתון "העדה" הפך עצמו לעוד "עיתון של חוג" עם "מוספים" וכתיבה עילגת ופרימיטיבית, במקום להיות אותו העיתון שלחם על קודשי ישראל בימי הרב אלימלך בלויא ור' גרשון שטמר.

ולאלימות של מר"צ ב"מאה שערים" עוד שורש ושמו: "קבוצות התיירות". הגיע הזמן שרבים יבינו את מה שאני הבינותי לפני יותר מעשור ("את חטאי אני מזכיר היום") שביקורי הפוקרים - בחילול שבת וחג, אין עימו דבר עם קירוב ותשובה אלא המשך הצגת החרדים והיהדות כגן חיות תת - תרבותי. על דרך החטאה זו אמונה חסידות קרלין סטולין שבהרצאותיה לפוקרים מדברים יותר דובריה נגד אוכלוסיית "מאה שערים", נגד ה"עדה החרדית" ו"נטורי קרתא", מאשר בעד היהדות והקירוב.

מאחורי הבאת אותם פוקרים ל"מאה שערים" עומדים קרייריסטים ציונים בלבוש חרדי המחכים לתגמול כספי או כבוד וקידום מהציונים.

שבת שלום ומבורך 

 

27.10.2011

חסידי גור ממשיכים להשתולל / כ"ט תשרי תשע"ב

בס"ד

ביריוני גור - ממשיכים להשתולל ולרצוח ברחובות ירושלים כחבורת מאפיונרים צמאת דם רח"ל.

בשבת האחרונה פלשו הללו בהמוניהם בעת תפילת שחרית אל תוך ה"שטיבלאך" במאה שערים, הפכו שולחנות, היכו מתפללים, כמיטב ה"מסורת" הגוראית הביריונית, והכל בגלל שלתושבי בתי ווארשא נמאס מהם, נמאס מהשתלטותם הפראית על ההקדש, נמאס מרצונם להפוך את השכונה הירושלמית הוותיקה לשכונה של חסידי גור, ואח"כ בשלב ב', למכרה נדל"ן ואזור מסחרי.

לא מכבר פנו חלק גדול מהתושבים אל הערכאות הציוניות (שידם תקיפה...) בבקשה לערוך בחירות חדשות לוועד ההקדש, למגינת ליבם של חסידי גור שהבינו שבאם זה באמת יקרה - חסל סדר ההשתלטות על השכונה. 

אמש, ההשתוללות המשיכה ועלתה מדרגה, כאשר עשרה רוצחים רשעים התנפלו על הרב אברהם הירשמן שליט"א, היכו ופצעו אותו בצורה מזעזעת וקשה ה"י עד שאיבד את הכרתו ופונה לבית חולים במצב קשה, וכל זה בגלל שהוא האיש העומד בדרכם לחסל את שכונת "בתי ווארשא", ואינו מוכן לקבל את עול מרותם והשתלטותם המרושעת. 

בעקבות התקיפה החמורה נערכה הערב עצרת תפילה ומחאה גדולה בככר השבת נגד הרוצחים השפלים שר"י, ונישאו דרשות.  

אולי כעת יפסיק כבר בד"ץ העדה החרדית למלא את פיו מים ויגנה את האירוע ויתחיל לעמוד לימין התושבים הנאנקים תחת בירוני גור. 
 
נא להתפלל לרפואתו השלמה והמהירה של משה אברהם בן גיטל רייזל 


18.10.2011

שחרור השבוי הלאומי גלעד שליט - על 63 שנים של חולשה, וצביעות ציונית נוטפת / כ' תשרי תשע"ב

בס"ד

יום "חג" והתרגשות ביקום הציוני, החייל הציוני החטוף גלעד שליט השתחרר וחזר למדינת הציונים לאחר יותר מחמש שנים בשבי ארגון החמאס בעזה, וזאת לאחר שראשי הארגון חתמו על "עסקת חילופי שבויים" עם הציונים, שעל פיה בתמורה לשחרורו של החייל גלעד שליט ישחררו הציונים כאלף אסירים פאלסטינים הכלואים שנים רבות וארוכות ב"יסראעל" בעוון טעראר ורציחה ה"י נגד הציונים ומדינתם השפלה. 

ה"עסקה" יצאה אל הפועל, לפנות בוקר של יום ג' לסדר פר' בראשית תשע"ב (ו' דחוהמו"ס), הגיעו באסעס מלאים באסירים פאלסטינים אל מעברי הגבול עם מצרים ועם גאזא סטריפ, ומעט אחרי זה גלעד שליט הועבר אל מצרים, ומשם אחרי כמה שעות אל עבר "יסראעל".

הפאלסטינים עצמם בעזה ובשאר המקומות, שמחו מאוד מאוד על שיחרור אסיריהם ויקיריהם, שאחרי שנים רבות שהיו במאסר תחת יד הציונים התקיפה והשולטת (על עוון פעולות הנקמה ומלחמת ההתקוממות שלהם בציונים), הצליחו עתה לשחררם לכל הפחות ע"י העיסקה הזאת. האסירים התקבלו בשמחה גדולה בעזה וכן בראמאללה, תוך כדי שהפאלסטינים מקווים שבעתיד ישתחררו כל שאר אסיריהם שתחת יד המשתלטים הציונים הרשעים ימ"ש.    

מנגד, במעמד "קבלת פנים" מיוחד שנערך לכבודו התקבל גם השבוי הציוני הלאומי בצד היסראעלי ע"י ראש הכופרים, סר ה"ביטחון", ושאר ראשי מדינת הכפירה וצבא הזוהמה, לפי כל כללי ה"טקס" הציוני הצורמני. במעמד הצומרני נשאו הציונים כהרגלם דרשות מלאות שקרים וצביעות, ובנצלם את היותם הצד ה"נסחט" ב"עסקה", זה אשר הסכים לאחר "התלבטויות קשות" לשחרר "מרצחים" לחופשי, ייללו הם בדבריהם לא פחות ולא יותר על "קדושת החיים" הקיימת בתורה ובעם היהודי... הם הציונים הרוצחים המופקרים, אשר הפקירו ומפקירים כבר מאה שנים דם כל ישראל כולו למען קיום מדינתם ומלכותם, הם אלו אשר יטיפו ויגידו דרשות ופסוקים על קדושת החיים הקיימת בעם היהודי... אותם אלו אשר רצחו והתנפלו באכזריות על כל מי שרק עמד בדרכם, אותם אלו עמלקים שעקרו באכזריות התורה והיהדות מאלפים ורבבות "עולים" אומללים, הם אלו המדברים גבוהה גבוהה כיום על "קדושת החיים" בתורה וביהדות...  

כמו כן פיטפטו הם על כך אשר אצלם הציונים ה"צדיקים" "לא חוגגים שחרור של רוצחים" ח"ו, אך כאשר מאן דהו מה"יוען" למשל מעיז להאשים בדו"ח לו את צבאם המופקר בפשעי מלחמה, הרי אוי לו ואוי לנפשו, אחת דינו להחתם ולהכתב כ"שונא ישראל" שקרן וכו' וכו'. הם הרוצחים השפלים שעד היום הזה מתעללים ומשפילים בכל מיני דרכים ואופנים אוכלוסיה פאלסטינית אדירה ה"י, וגם בדם ורציחה של אזרחים חפים מפשע ידי חייליהם מלוכלוכות כידוע וכמפורסם, עד שהרבה מאזרחי מדינתם לא מוכנים ללכת ולשרת בצבאם הטמא מסיבה זו, הם כמובן "לא חוגגים שחרור של רוצחים", מה שמותר להם אסור כמובן באיסור חמור לפאלסטינים, כי הם הרי "צבא ההגנה" (שם בדוי לצבא הרציחה), ואילו הפאלסטינים הם "טעראריסטען", "מרצחים", ושאר הפראפאגנדה הציונית הידועה. 

63 שנים של חולשה

לאחר שירד האבק התקשורתי מעל ה"עיסקה", לאחר שהחגיגות השונות יגמרו, צריך להבין שה"עיסקה" הזאת החטיפה של החייל גלעד שליט וכו', הכל למעשה זה חלק מהחולשה הכללית הגדולה של הערבים וחוסר יכולתם לשחרר את אדמתם מעול הכיבוש של התנועה הציונית הרשעית.

לא הצליחו למרבה הצער עמי ערב עד היום הזה לנצח את מדינת הציונים הרשעית, לא במלחמה הראשונה ב 48', לא במלחמת ששת ימי האפילה ב 67', לא ע"י באמבעס מלבנון, ולא ע"י רקטות מעזה. לא ע"י פיגועים רבים של רציחה והתאבדות ה"י בקרב אזרחים, ולא ע"י חטיפות חיילים ושבויים למיניהם. גם "הסכמי שלום" ופניות ליו ען לא עזרו ולא הועילו.  

מלחמת ההתקוממות הפאלסטינית, כמו ניסיונותיהם של מדינות ערב הסובבות את מדינת הציונים, לא הצליחו מעולם במשך כל השנים לנצח את הציונים בניצחון אמיתי שפירושו מפלה סופית ומוחלטת לכל שלטון הרשע שהוקם ע"י כופרים ואפיקורסים על אדמת ארץ הקודש מלפני שנות דור. תמיד הצליחו הציונים לגרש את הערבים, תמיד הצליחו הציונים לנצח את הערבים ולגבור עליהם בקלות ובמהירות יחסית, עד עצם היום הזה. הערבים מעולם לא ניהלו בציונים מלחמה אמיתית, אלא רק משחקים של מלחמה. על פי תכסיסי המלחמה, על מנת להכניע את מדינת הציונים ולשבור את כוחם יש צורך בהפגזה חזקה של עשרות ואולי אף מאות אלפי באמבעס בלי הפסק על כל שטחי המדינה, ואחרי זה פלישה גדולה של צבא מכל הכיוונים. הערבים מעולם לא עשו ככה, אלא תמיד קצת פה, וקצת שם, מה שהוא לשחוק בעיני הציונים. אך כפי הנראה אין לאל ידם של הערבים החלשים לנצח את צבאם של הציונים, מה שמדינות אחרות, גדולות וחזקות, היו יכולות לעשות זאת. ועקב כך, עדיין אנחנו בגלותא דערב רב. 

ובעמדנו כעת בחג הסוכות הקדוש נבקש ונתחנן שבזכות שבעת האושפיזין, השי"ת יבטל במהרה את מדינת הציונים, בחסד וברחמים, אמן:    

     

11.10.2011

שוטה רשע וגס רוח

בס"ד

בבני ברק מתגורר איש זקן, חולה ושוטה, המכונה בשם "האדמור משומרי אמונים".

כחומץ בן יין, וכן כ"אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשו", גם אדמור זה הינו בנו יחידו של רב קדוש ונורא מאוד שעלה בסערה השמימה לגנזי מרומים מלפני למעלה משישים שנים, הלא הוא רבינו השרף הקדוש משומרי אמונים, ר' אהרן ראטה זצוקללה"ה, אשר אין לתאר ולשער גודל צדקתו קדושתו ויראתו, ואין להשיג גודל מעלתו הנורא. 

והנה לאחר שנפטר רבינו הנורא משומרי אמונים זיע"א, בחרו רוב רובו של הקהל, שלא להמשיך תחת מנהיגותו של ה"בן" הזה, וביקרו את חתנו זי"ע שיהיה מנהיג על העדה, ונקראו בשם "תולדות אהרן", וזאת מכיוון שראו שאין בן זה ממשיך את דרכי אביו הקדוש, אלא פורץ גדרים ומבלבל את הכל, ואין ראוי הוא למנהיגות.

הבן לעומת זאת, הלך והתיישב בעיר האגודאית בני ברק, ובקרב מעט החסידים שהלכו אחריו ביטל הרבה מאוד מהתקנות הקדושות שהנהיג אביו זצ"ל, ובסוף התקיים בו בו "אוי לרשע ואוי לשכנו", הרבה מחסידיו הולכים ומשתתפים בבחירות הטמאות לכנסת המינים, נוטלים תקציבים אסורים לבתי החינוך שלהם משלטון הרשע, והחריב את דרך אביו הטהור זי"ע. 

בשנים האחרונות "מתראיין" הזקן הזה לכל מיני כתבי עת "חרדיים" מלאי אשפה, וב"ראיונות" אלה פוער פיו בדברי התגרות באומות, ציונות לאומיות "חרדית" וכפירה, וכעת למרבה הבושה והכלימה פער פיו נגד נשיא ארה"ב הנכבד, וכינה אותו בכינוי גנאי מכוער ושפל ביותר ל"ע. 

ידעו אם כן הכל שזקן כסיל זה הנקרא "אדמור משומרי אמונים בני ברק" הינו חולה רוח, טיפש שוטה ועז פנים, ומידי פעם מקיא את הבליו החוצה, ואת הקאותיו וטינופיו אצים ורצים לשתות בצמא כל הלאומנים המטורפים למיניהם, אנשי המאחזים ופרחחי הגבעות, עולי המקדש התמהוניים חייבי הכרת ושאר בעלי "ארץ ישראל" "דין כיבוש" ו"הלכות מלחמה" למיניהם.    

יוריד האדמור את לבושיו ומחלצותיו וה"וויסע זאקען", יקח בידו "גאן" וילך לגור עם אנשי ארץ ישראל בשומרון, ושלום על ישראל. 

     

9.10.2011

"שא אש להצית אין דבר" - הציונות הישנה חוזרת שוב!

בס"ד

"שא אש להצית, אין דבר" - מילים אלה שכתב הכופר זשבוטינסקי שר"י, היו בעצם המשך לדרכו ושיטתו של הנביא הציוני הרצל ימ"ש, להתסיס אנטישמיות ולעורר מלחמות וחורבן נגד יהודים כמה שיותר ובכל מחיר, בהפקרות נוראה ה"י, למען האינטרס הציוני החשוך שהציג את רעיון הציונות בתור "גאולה" לעם היהודי מהאנטיסעמיזעם...

בחודשים האחרונים נשמע שהמתנחלים המופקרים, אשר מתקשים לעמו בפני אדוניהם הציונים שמפנים אותם ומגרשים אותם מגבעותיהם ומ"מאחזיהם", מצאו לעצמם "דרך" למחות על זה ולהזיק למדינת הציונים, ע"י פגיעה בערבים בצורה השפלה ביותר - חילול ושריפת מסגדים דרך הפקרות, מעשים אשר מעוררים שנאה וכעס נורא ה"י, ועלולות להביא נקמה גדולה ל"ע.

כעת נשמע אשר חילולו המופקרים גם בתי קברות של ערביים בעיר יפו, והתוצאה המרה לא איחרה לבוא - בקבוק תעברה הושלך על בית כנסת, בתור נקמה מהערביים. 
 
הציונים כולם, מ"שמאל" ו"מימין", רוגזים על המתנחלים אשר מציתים את האש על דעתם, ומערערים את הסדר והשלום במדינת הכפירה, ועל זאת נחפזו ה"נשיא" העמלקי הידוע יחד עם שני זנבותיו, רבני הרבנוט הרישעית - ללכת אל המסגדים ומקום החילול, על מנת לפייס את הערבים ולהשקיט הרוחות,  ולמחות קבל עם ועולם על "ההתגרות באומות"... רק דגלי פאלסטין היה חסר בידם כדי שנחשוב שמדובר בנטורי קרתא'ניקעס שבאו זה עתה ממאה שערים... 

אך מה להם לציונים כי נזעקו עתה על "תג המחיר" של מטורפי ה"שטחים", הלו הם הם הציונים עצמם לפני שנות דור, עת שנקראו בשמות הלח"י, האצ"ל, נוער בית"ר "השומר" ושאר מרעין בישין, היו אלו שעשו באכזריות וברשעות פעולות "תג מחיר" כאלו למאות ולאלפים, פעולות אשר הביא מרחץ דמים נורא על ארץ הקודש כולה, ועד היום עדיין לא דעכה אותה האש שהציתו כלל, והגיעו הדברים שיהודים פוחדים להסתובב חופשי בערי הערבים וישוביהם, ובכל מקום נתקלים בשנאה ואיבה ל"ע. 

לכן בשעה שבאים אותם ראשי מדינת הציונים לדבר גבוהה גבוהה נגד מעשי המתנחלים אשר הם מנוגדים לערכי היהדות וכו' וכו', לא ישכחו גם להזכיר את מעלליהם עצמם.