14.7.2009

קול השם ממאנטשעסטער! / כ"ב תמוז תשס"ט

בס"ד

מצ"ב כמה כרוזים, מחאות, ומכתבים בענייני אמונה (ובענייני השעה), שנשלחו אלינו הישר מעיר תורה מאנטשעסטער יצ"ו,

נתחברו ע"י ידידנו עוז הרב החפץ בעילום שמו שליט"א, ישר חילו לאורייתא, אשריו ואשרי חלקו!


PDF