8.2.2011

שוב תוקעים זקני האגודה סכין בגב מערכות קודשי ישראל / ד' אדר א' תשע"א

בס"ד

כידוע מזה כבר חודשים ארוכים מנהלת היהדות החרדית מאבק מר ועיקש על גורל בית העלמין העתיק בעיר יפו, המחולל בזדון ובשאט נפש ע"י מרשיעי ברית שר"י. עד עתה לא נחל המאבק למרבה הצער הצלחה אמיתית של ממש, אך אחד מכלי הנשק העיקריים של היהדות החרדית במאבק היה החרם שהוכרז על חברת "אלקטרה", המבצעת את העבודות בפרוייקט חילול הקברים בעיר יפו.

חרם זה של שלומי אמוני ישראל הצליח תה"ל להכות בצורה קשה את חברת אלקטרה הזדונית, גרם לה להיכנס ללחץ, ולעשות כל טצדקי על מנת להוכיח שאין היא קשורה כביכול לחיטוטי שכבי הנעשה שם בבית העלמין העתיק.

עסקני המערכה, ברצונם להגדיל הכמות אף על חשבון האיכות ולהוסיף קהלים רבים ככל הניתן למערכה על קברי קדמונינו שהתחילה (כמו תמיד) ע"י העדה החרדית, פנו עד מהרה אל כמה מזקני האשמאי הבני ברקים המסיתים ומדיחים את עם השם להשתתף וליטול חלק בהעמדת משטר הרשע הכפרני באר"י, וצירפו אותם אל החרם ואל המערכה, כאשר בכך מקווים הם "לקרב" אולי את אלו שנכבה בהם כבר אש הקדושה (כדברי מרן זי"ע מסאטמאר אשר קיבל מאבותיו הק' אשר כל היונק ממקור טמא סוף דבר שיכבה בו אש הקדושה רח"ל) אל הלב הפועם של אלו אשר לא כרעו ברך לבעל הציוני.

אך מה לעשות, "זריק חוטרא אאוירא, אעיקרא קאי" (אם תזרוק מקל לאוויר יפול על עיקרו), גם אם ננסה לעורר קצת את האגודאים מתרדמתם לא יועיל להם אחרי שבחרו ביודעין בדרך הרע ובילו כל ימיהם על פשרות וקרירות נורא ה"י, ומאלו שכבר שנים רבות כהו כל חושיהם ונשכחו מהם כל עיקרי התורה אין לצפות לשום ישועה או עזר ליהדות החרדית, ואכן לא עברו חודשים מועטים ואנשי אלקטרה יחד עם משת"פים זולים מבית הגיעו אל זקני האשמאי האגודאים למיניה"ם, ועד מהרה הצליחו "לשכנעם" לבטל את כל חתימותיהם מהחרם והאיסור. 

היהדות החרדית השותת דם מכות הקלגסים בעיר יפו עמדה המומה וזועמת לנוכח תקיעת הסכין החדשה של אותם אגודאים שפלים בגבה, ושוב הוכח מי הם  רבני האגודאים, מה תוכנם, ומהי מהותם העלובה. 

אולי דבר זה ילמד מעט להבא את העסקנים שלא למהר לרוץ לבתי הפסילים בבני ברק ולבקש חתימותיהם, חבור עצבים אפרים הנח לו, תמשיך לה היהדות החרדית הנותרת לפליטה בדרכה הבהירה חרף כל הקושי והניסיונות, עד אשר ירחם השם ויתגלה כבוד שמים, בב"א:


מצ"ב מודעה בנידון