28.4.2009

אספו עם! - ליום האיד הציוני ה' באייר תשס"ט

בס"ד

מצ"ב כרוז ליום האיד הציוני, שבע"ה יתבטל ולא יתקיים....

PDF

צרימת "יום הזכרון" - ד' אייר תשס"ט

בס"ד

גם בצרימת יום הזיכרון הציונית, אותה קבעו ליילל על הרוגיהם במלחמותיהם האסורות והבלתי פוסקות ה"י, זכו לצאת יראי השם דכאן אל רחובה של עיר ללכת דוקא בשעת הצרימה, להכריז שצרימתם אינה מחיבת שום יהודי ח"ו, ואין שום אבל ליהדות החרדית ביום שבו קבעו הציונים להתאבל במצח נחושה על רבבות ההרוגים שהם הביאו על עצמם ועל הכלל כולו בידיים ה"י.

אשרי גיבורי החיל השרידים שעוד זוכים בדור עקבתא דמשיחא לקדש שם שמים ברמה, חבי כמעט רגע ועוד תקרוס מלכות הציונים לרסיסים וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ בב"א:

מצ"ב שתי תמונות

ביקור נטו"ק בוועידת זשענעבה - ד' אייר תשס"ט

בס"ד

בשבוע החולף התקיימה בעיר זשענעבה שבשוויץ וועידה מטעם האומות בנושא זכויות אדם וכו', בהשתתפות נציגים ודיפלאמאטען מעשרות מדינות, בחסדי השי"ת זכו לנסוע לשם במס"נ גדול מספר יקירים מאנשי נטו"ק בחו"ל ופרסמו שם באסיפות וכינוסים שונים שהתקיימו שם את דבר השם ברמה נגד פשעי הציונים ומדינתם, ושאין לנו שיור רק התורה הזאת.

דבריהם כמו תמיד עשו רושם כביר על כל שומעיהם והתקבלו באהדה רבה, וכן קיבלו ב"ה פרסום גדול במאות כלי המידיע שנכחו שם, כה יתן השם וכה יוסיף הלאה לקדש את שמו הגדול יתברך בדור החשוך והמר הזה, אשריכם גיבורי החיל כה לחי!

22.4.2009

בדרך התורה... נלך! - כ"ח ניסן תשס"ט


בס"ד

שוב הגיע לו "יום השואה" הציוני, אותו קבעו הרשעים הצבועים ליילל ולבכות בדמעות תנין על השמדת ששה מיליון יהודים הי"ד, וכן להלל ולשבח את ביריוני גטו ווארשא המופקרים, שבסיבתם חוסל הגטו במהירות תוך זמן קצר, על רבבות יושביו הגלויים ובעיקר הנסתרים, שהיו להם סיכויים לא מועטים לשרוד ולהנצל, הי"ד.

אין זה סוד כמוס שידם של הציונים ימ"ש הייתה בהשמדתה של יהדות איירופא, אם בהבערת אש האנטיסעמיזעם באופן נורא ה"י עוד שנים רבות מאוד לפני עליית הנאצים, וכן לאחר עלייתם - בהתגרויות נוראות ואיומות והכרזות מלחמה וחרם על גרמניה רח"ל בשעה שמיליוני יהודים נמצאו בסכנה תחת ידם - ואם זה במניעת וסיכול כל דרכי ופעולות ההצלה במהלך ההשמדה, והפקרת מיליונים אל כבשני אוושויץ ה"י. האינטערעס והמטרה של הציונים בשואה (ובאנטיסמיזעם שעוררו באירופה עוד הרבה לפניה), היה אחד ויחיד, וזה הוא גם האינטערעס השפל שלהם בימינו אנו, שבגינו הם משקיעים הון תועפות בהנצחת השואה ובתהלוכות רעשניות למחנה אוושויץ וכו' בקול רעש גדול וצרמניה - להראות ולהוכיח שלולי מדינתם הטמאה והמזוהמת אין שייך ליהודים לחיות בגלות תחת הגויים (עפ"ל), ולהראות שהם הבעלים המוחלטים על העם היהודי החיים והמתים, כולם שייכים הם רק להם, ורק להם הזכות לדבר בשמם, לתבוע את דמם ולסחור בו, ולבקש עבורו "מדינה" ש"תגן" על יהודים מאנטיסעמיזעם עפ"ל, בשעה שהם אלו שהבעירו את כל האש.

"ביום השואה" קבעו הציונים את עמידת ה"דום" הדיקטטורית והמטופשת, להטיל את אימת ה"זכרון" על המוני העם הפשוטים, שאיש לא יעיז אפילו לחשוב חלילה לפקק ב"קדושת השואה" ע"פ הרצל ובן גוריון ימ"ש.

ב"ה שמידי שנה בשנה מאז קבעו הם את אותו "יום שואה" יחד עם עמידת ה"דום", מפירים יראי השם שתחת שלטונם את "קדושת" הצו הכפרני, ופוסעים ברחובה של עיר להוציא מלבן של צדוקים כאילו היהדות החרדית מקבלת עליה ח"ו באיזה אופן את העמידה הטיפשית או את ה"אבלות" שהחליטו הללו לגזור.

גם השנה זכו ב"ה יראי השם לצעוד בפרהסיה בזמן הצפירה, בהפירם את מצוות השלטון הציוני שציווה לעמוד "דום", כשהמוני העם הפשוטים מקפידים לקיים "מצווה" זו בחשבם בתמימות שאיזה דבר "קדוש" יש כאן, וממילא יצא כבר דין חדש ע"י החנפים החרדלי"ם למיניהם שלא לפגוע ברגשותיהם של המוני העם, ולהשתתף גם כן בעמידה הטיפשית והמגוכחת, עד שישנם כאלה שוטים מבולבלים הממלמלים פרק תהילים על מנת "לקדש" את ה"התייחדות" עם "זכרם" של הקדושים... אך דעת תורתנו הקדושה לא תשתנה לעולמים, ומה שאסור - אסור! השרידים יראי השם שאין טעמי שטות והבל מכתיבים את אמונתם הפשוטה ואין בלבולים וסתירות מעורבבים בהשקפתם הצלולה, יצאו לרחובה של עיר ללכת בדרך התורה, לקדש שם שמים, ולהכריז בעז"ה שעוד ישראל רד עם א-ל!

19.4.2009

אפס בלתך גואלנו / כ"ה ניסן תשס"ט

בס"ד

מצ"ב הספר הנפלא "אפס בלתך גואלנו" והוא ליקוט נצרך מאוד בענייני גלות וגאולה מן השמים


פי.די.עף

8.4.2009

וחפרה הלבנה ובושה החמה - ערב פסח תשס"ט

בס"ד

שוב ושוב מדרדרת לה העדה החרדית מדחי אל דחי, כשהפעם לא בושו העסקנים מארגני "מעמד ברכת החמה" לבקש פרעמיט (רישיון) לקיום המעמד מהמשטרה הציונית, שכמובן "אישרו" בשמחה את קיום המעמד ושלחו את קלגסיהם "לשמור" על הסדר ולסגור את הרחוב כולו על מנת שבני היהדות החרדית המתבדלת יוכלו לברך את ברכת החמה הנשגבת באין מפריע, וכן להקים את הבימה עבור חברי הבד"ץ והאדמורי"ם (הידועים...), ואף לשמוע אח"כ "סיום מסכת" מהראב"ד הפורץ גדר...

ניחא שבעצרות וכינוסים למיניהם שבככר השבת הם מבקשים רישיון ובכך פוגמים את כל טהרת המעמדות והכינוסים הללו (הפגומים גם בלאו הכי...), זה עוד ניחא, אך גם את מעמד ברכת החמה הנשגב לא חלו ולא הרגישו לטמא בידים בצורה שכזו?!... (ובמודעות שהוציאו עוד כינו זאת בשם "מעמד קידוש השם").

כמה דוקר וכואב היה לראות את אלפי בני היהדות החרדית המתבדלת נוהרים בהמוניהם אל פני רחבת "מאנדעלבוים" הסמוכה למא"ש, ואומרים שם את סדר ברכת החמה עם הריקודים שאח"כ וכו', כשהכל נעשה ברשותם חסותם ו"היתרם" המלא של המשתלטים הציונים רח"ל שסגרו במיוחד לעדה החרדית את הרחוב, כששום קול מחאה לא נשמע על חילול השם הנורא, וכל הדיינים והמנהיגים שותקים וממלאים את פיהם מים!!!!

השרידים יראי השם המתבדלים התבדלות גמורה ממלכות השמד והכפירה כמובן שלא יכלו להסכים בשום פנים ואופן לברך שם את ברכת החמה הקדושה, אלא ברכו במקומות צדדיים אחרים ללא חסותם הטמאה של הפאליציי הציוני.

מי יתן שנזכה שיחוס ויחמול עלינו השי"ת, וישלח לנו במהרה גואל צדק ומנהיג אמת שילמד את העם בינה ויורה את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ותמלא הארץ דעה כמים לים מכסים במהרה בימנו בקרוב אמן סלה: