28.4.2009

צרימת "יום הזכרון" - ד' אייר תשס"ט

בס"ד

גם בצרימת יום הזיכרון הציונית, אותה קבעו ליילל על הרוגיהם במלחמותיהם האסורות והבלתי פוסקות ה"י, זכו לצאת יראי השם דכאן אל רחובה של עיר ללכת דוקא בשעת הצרימה, להכריז שצרימתם אינה מחיבת שום יהודי ח"ו, ואין שום אבל ליהדות החרדית ביום שבו קבעו הציונים להתאבל במצח נחושה על רבבות ההרוגים שהם הביאו על עצמם ועל הכלל כולו בידיים ה"י.

אשרי גיבורי החיל השרידים שעוד זוכים בדור עקבתא דמשיחא לקדש שם שמים ברמה, חבי כמעט רגע ועוד תקרוס מלכות הציונים לרסיסים וידעו כי אתה שמך השם לבדך עליון על כל הארץ בב"א:

מצ"ב שתי תמונות