28.4.2009

ביקור נטו"ק בוועידת זשענעבה - ד' אייר תשס"ט

בס"ד

בשבוע החולף התקיימה בעיר זשענעבה שבשוויץ וועידה מטעם האומות בנושא זכויות אדם וכו', בהשתתפות נציגים ודיפלאמאטען מעשרות מדינות, בחסדי השי"ת זכו לנסוע לשם במס"נ גדול מספר יקירים מאנשי נטו"ק בחו"ל ופרסמו שם באסיפות וכינוסים שונים שהתקיימו שם את דבר השם ברמה נגד פשעי הציונים ומדינתם, ושאין לנו שיור רק התורה הזאת.

דבריהם כמו תמיד עשו רושם כביר על כל שומעיהם והתקבלו באהדה רבה, וכן קיבלו ב"ה פרסום גדול במאות כלי המידיע שנכחו שם, כה יתן השם וכה יוסיף הלאה לקדש את שמו הגדול יתברך בדור החשוך והמר הזה, אשריכם גיבורי החיל כה לחי!