22.3.2013

שוב משחקת השעה לרשעים / ערב שבת הגדול תשע"ג

בס"ד

בעוה"ר יד הרשעים תקיפה, והצליחו הרשעים להקים שלטנותא דערב רב על אדמת ארה"ק, ולהעביר רוב בנ"י על דתם ואמונתם ה"י. 

בשבוע החולף וגם בעת כתיבת שורות אלו, מבקר במדינת הציונים נשיא ארה"ב באראק אבאמא יר"ה, והמה מתפארים בביקורו, והוא, לפי כללי המשחק הדיפלאמאטי, מכבדם בכל מיני כבוד ויקר מחניפם ונושא דברים בזכותם ובזכות ממשלת השמד העמלקית, אוי לנו כי רשעים אלו הם הראשים והמדברים בפני נשיאי ורוזני ארץ בשם עם ישראל.

יראי השם לעומת זאת מצטערים ומקוננים על חילול השם הגדול, ועל פרופגנדת השקר הציונית אותה מוכרים הם בלי בושה ובעזות מצח למלכי ורוזני ארץ, כגון מה שהם מכריחים לבקר בקבר אותו האיש הרצל ימ"ש, וכן במוזיאן הטמא "יד ושעם" וכו', אוי לנו כי בועה"ר היו צריה לראש ורשעים אלו אשר נטלו לעצמם שלטון וממשלה בכח הזרוע הם המדברים והמייצגים של העם היהודי ומהם יחששו ויפחדו נשיאים ומלכי ארץ, ויאלצו לכבדם בשל כוחם ושלטונם שנטלו בכח הטעראר והזרוע. 

השרידים אשר השם קורא, מעט יראי השם שנותרו לפליטה בדורנו החשוך, בעת הזאת יצאו להפגנה קטנה כשהם נושאים דגלי ארה"ב, ומחו על השתלטות הציונים ואפוטרופסותם הבלתי קרואה, מה שקצת הסיר חילול השם במקצת מן המקצת. 

לדאבוננו הרב, קול מלחמה אפס מן המחנה שנים רבות, וחוץ מאיזה ענייני "גזרות" כאן ושם, לא מוצאים לנכון אלו הנקראים ראשי היהדות החרדית להרים ראשם ולמחות נגד חילול השם, נגד ה"גזרה" הקשה מכל של שלטון הערב רב, והיא עצם שלטונם הטמא והמזוהם ואפוטרופסותם הבלתי קרואה שנים על גבי שנים בפני כל עמי הארץ כבאי כוחם של העם היהודי, אשר אין גזרה קשה מזאת, וכאן ממלאים את פיהם מים ולא עשו כמעט דבר כדי להראות בפני עמי תבל אשר ישנם כאן שני עמים נפרדים לחלוטין, עם ישראל הישן והמקורי הנושא את דגל התורה כמימים ימימה, ו"עם חדש" אשר כל כולו שלטון ליסטים ועמלקים עם כמה מלחכי פינכא שפלים אשר אין להם דבר וחצי דבר עם עם ישראל האמיתי ועם היהדות. 

אך לא לנצח ישכח אביון, ועוד בוא יבוא מלך מלכי המלכים הקב"ה ויבער הרשעים ושלטונם מן הארץ במהרה, כלם יכלם בלי להשאיר שריד ופליט מכל מלכותם ושלטונם הרשעי, ואז לא יועיל להללו לא אבאמא, ולא הבאמבע אטאם, לא עובדיה יוסף ולא האדמו"ר מגור ומבעלזא, גם ה"גדולים" מבני ברק וחיל התורא לא יעזור, לא צבאם הטמא ולא ה"משטרה" העלובה, כל אלה יחלפו ויעברו מן העולם כאבק אשר תישאנו הרוח, וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, במהרה בימנו אמן סלה: 

חג הפסח כשר ושמח