25.6.2009

מה ידידות מנוחתך / ג' תמוז תשס"ט

בס"ד

מנוחה ושלווה, הם אלו הדברים המאפיינים כל כך את הרע - בנים בדורנו. שלווים הם ושאננים, הלא "אכשר דרא", ויש תהלה לא-ל "ישיבות" למכביר, מוסדות ותלמודי תורה, כשעניין הציונות אצלם הוא רק איזה מחלוקת קטנה בין כמה "גדולים", ושלום עליך נפשי.

הרב האנטוורפעני האגודאי, ראביי יצחק טוביה ווייס, מאב"ד ירושלם עיר הקודש, הינו אחד מאותם מהרסי ומחבלי כרם השם צבקות, ב"שיטה" העמלקית שיש רק "שיטה" בין היהדות החרדית לאגודאים, וחוץ מזה כולם אהובים כולם ברורים, איש על מחנהו ואיש על דגל"ו.

בתור דוגמא קטנה ל"שיטה" זו בה דבק מאב"ד ירושלם השוטה, נציין שבמערכת השבת הנוכחית נגד פתיחת ה"קניונים", עשה מאב"ד העדה החרדית כל מאמץ על מנת להפוך את המערכה לנחלת ה"כלל", ואנו יודעים היטב למרבה הצער מיהו ה"כלל" הזה, כלל שיצא מן הכלל ולא בא להחמיר אלא להקל...

כעת ביום ג' תמוז תשס"ט, נפגש מאב"ד העדה החרדית בידידות מופלגת עם חבר כנסת המינים הלץ ליצמאן אשר מונה ע"י אדוניו ל"שר הבריאות" של ממשלת השמד והכפירה, וקרוב לשעה שלמה שוחח עמו על ענייני "בריאות" עליהם הוא ממונה כסר ה"בריאות" הציוני. בסיומה של הפגישה הלבבית ברך בחביבות ראביי יצחק טוביה ווייס את ח"כ המינים ליצמאן בלא פחות מ"הצלחה בהמשך תפקידו" רח"ל, כיאה לרוח ה"שיטה" החדשה....

הזאת ירושלם עיר הקודש?! לאן הגענו?! על הכבוד "קדושת" (טומאת) מרען ה"גאב"ד" (המאבד) הזה וכל כיוצא בו, יאמר את מה שששאגו מלבם הטהור יקירי ירושלם שומרי משמרת החומות, בזמן שהלך האדמור מגור לבקר בידידות את הרב הציוני קוק ימ"ש (הרבה אחרי שהתגלתה כבר כל טומאתו), ולא עמד בפניהם מעמדו הרם, הניסים והנפלאות ורוח הקודש ורבבות החסידים, יחד עם כל תורתו וצדקתו:

לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב... מפני שהוא מינו!!!

השי"ת ירחם על עמו ישראל וישלח לנו מנהיג אמת, ויקויים בנו השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, בב"א:

מצ"ב מודעת המחאה בנידון

(PDF)

21.6.2009

ליום היארצייט של הקדוש דה האן הי"ד - כ"ט סיוון תשס"ט

בס"ד

כמידי שנה בשנה לקראת יום הרצחו של הקד' דה האן הי"ד, מפרסמת נטורי קרתא את נוסח המודעה המצ"ב, שחיבר מורנו הרה"צ ר' עמרם בלויא זצ"ל ליום היארצייט של האיש הנפלא שהציל כפשוטו כמשמעו, את היהדות החרדית מידי צפורני הציונים, הלא הם חבורת ה"וועד הלאומי" הטרוריסטי בראשות ד"ר וויצמאן שר"י, ואף העמיד בסכנת קיום ממשית, את המפעל הציוני הטמא כולו.

דמו של הפרופ' דה האן הי"ד עדיין שותת ומבעבע, ולא ינוח ולא ישקוט, עד תתבטל ותקרוס במהרה מלכות השמד הציונית שרצחה אותו נפש.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

85 שנים בדיוק עברו מאז פילחו כדורי העופרת הציונים את ליבו הטהור של פרופ' דה האן. שמונים וחמש שנים אומללות, שמונים וחמש שנים בהם לא הצליחה היהדות החרדית לזקוף את ראשה בקרב מלכים ורוזני ארץ, כפי שעשה זאת בגאונות אדירה הפרופ' דה האן עבור בני הישוב הישן, ללא פחד ומורא, כשהוא יודע בדיוק מאילו מהלכים חוששת המנהיגות הציונית.

דה האן הבין את מה שרבים וטובים מבני היהדות החרדית ומנהיגיה לא הבינו, או שהבינו אך לא היה בידם להוציא זאת מהכח אל הפועל.

דה האן הבין שהנשק האמיתי מול הציונים הוא אך ורק דה לגיטמציה של הציונות כמייצגת של העם היהודי, בקרב העמים כולם.
מזה פחדו ראשי "ההגנה" פחד מוות. החלוצים הציונים סבלו את רבה של ירושלם הגאון הצדיק ר' יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל שניהל נגדם מלחמת חרמה, ואף את לוחמי מלחמות השם - אנשי נטורי קרתא שעמדו בחוד החנית נגדם בהפגנות ומחאות בלתי פוסקות, וכן באי אלו מכתבים לאו"ם וכד', יכלו ה"חלוצים" עוד איך שהוא לסבול. כדי לבלום את נטורי קרתא או אפילו את העדה החרדית, די היה במשחקי "חתול ועכבר" בירושלים, ונדמה שככה זה נותר אף עד היום.

אך לא כשמדובר בדה האן.

כי דה האן היה האיש שבישר את המוות המוחלט של הציונות כולה. דה האן היה האיש שהתעתד למחוק את נביחות הציונים אצל האנגלים, ולאיים על ביטולה של הצהרת בלפור כולה. דה האן היה גם האיש שהתעתד להוציא רבבות ואולי אפילו מאות אלפי יהודים, מהגטו הפוליטי המסוכן שיעדו להם באטימות ובאכזריות, ראשי ארגון המאפיה הציונית העולמית. דה האן לא הוציא מודעות רחוב או פשקווילים, הוא גם לא ארגן עצרות מחאה ותפילה בשטיבלך "ישועות יעקב". הוא פשוט שיחק עם הציונים במגרש שלהם. דה האן הזניק את העדה החרדית קדימה, יחצ"ן אותם בצורה פאנטסטית בפני השלטונות הבריטים, וכלי השחמט שלו הלכו וסגרו על הוועד הלאומי של ד"ר וויצמאן מכל כיוון.

* * *

את דה האן רצחו מהר, כשנתיים בלבד לאחר שהתגייס לשורות היהדות החרדית. ועם מותו, נשמו המפלגות הציוניות כולן לרווחה.

שכן עם מותו, חזרו נטורי קרתא והעדה החרדית למקומם ה"טבעי" בעיני הציונים, "שמורת אינדיאנים" קטנה בתוך מאה שערים, שקל להציגה כלא רלוונטית. על שאר העדות והקהילות היהודיות הקטנות והחלשות שהיו אז באר"י, השתלטו הציונים כמובן במהירות ובקלות.

דה האן אמנם נרצח, אך דרכו לא נרצחה כלל. היא מעלה אמנם אבק רב, ממתינה לגואל.