25.6.2009

מה ידידות מנוחתך / ג' תמוז תשס"ט

בס"ד

מנוחה ושלווה, הם אלו הדברים המאפיינים כל כך את הרע - בנים בדורנו. שלווים הם ושאננים, הלא "אכשר דרא", ויש תהלה לא-ל "ישיבות" למכביר, מוסדות ותלמודי תורה, כשעניין הציונות אצלם הוא רק איזה מחלוקת קטנה בין כמה "גדולים", ושלום עליך נפשי.

הרב האנטוורפעני האגודאי, ראביי יצחק טוביה ווייס, מאב"ד ירושלם עיר הקודש, הינו אחד מאותם מהרסי ומחבלי כרם השם צבקות, ב"שיטה" העמלקית שיש רק "שיטה" בין היהדות החרדית לאגודאים, וחוץ מזה כולם אהובים כולם ברורים, איש על מחנהו ואיש על דגל"ו.

בתור דוגמא קטנה ל"שיטה" זו בה דבק מאב"ד ירושלם השוטה, נציין שבמערכת השבת הנוכחית נגד פתיחת ה"קניונים", עשה מאב"ד העדה החרדית כל מאמץ על מנת להפוך את המערכה לנחלת ה"כלל", ואנו יודעים היטב למרבה הצער מיהו ה"כלל" הזה, כלל שיצא מן הכלל ולא בא להחמיר אלא להקל...

כעת ביום ג' תמוז תשס"ט, נפגש מאב"ד העדה החרדית בידידות מופלגת עם חבר כנסת המינים הלץ ליצמאן אשר מונה ע"י אדוניו ל"שר הבריאות" של ממשלת השמד והכפירה, וקרוב לשעה שלמה שוחח עמו על ענייני "בריאות" עליהם הוא ממונה כסר ה"בריאות" הציוני. בסיומה של הפגישה הלבבית ברך בחביבות ראביי יצחק טוביה ווייס את ח"כ המינים ליצמאן בלא פחות מ"הצלחה בהמשך תפקידו" רח"ל, כיאה לרוח ה"שיטה" החדשה....

הזאת ירושלם עיר הקודש?! לאן הגענו?! על הכבוד "קדושת" (טומאת) מרען ה"גאב"ד" (המאבד) הזה וכל כיוצא בו, יאמר את מה שששאגו מלבם הטהור יקירי ירושלם שומרי משמרת החומות, בזמן שהלך האדמור מגור לבקר בידידות את הרב הציוני קוק ימ"ש (הרבה אחרי שהתגלתה כבר כל טומאתו), ולא עמד בפניהם מעמדו הרם, הניסים והנפלאות ורוח הקודש ורבבות החסידים, יחד עם כל תורתו וצדקתו:

לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב... מפני שהוא מינו!!!

השי"ת ירחם על עמו ישראל וישלח לנו מנהיג אמת, ויקויים בנו השיבה שופטינו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, בב"א:

מצ"ב מודעת המחאה בנידון

(PDF)