28.5.2010

קינת ארץ ישראל י"ט סיוון

בס"ד
 
לרגל חיטוטי השכבי האחרונים ה"י ע"י הציונים ימ"ש,
אנו מצ"ב קינה הנקראת "קינת ארץ ישראל", בדבר מעלת שלטון ערבי על ארה"ק עד כי יבוא גואל, בב"א
 
 

24.5.2010

אש בארץ הקודש! / י"א סיוון תש"ע

בס"ד

בעקבות המשך הסכנה לחילול קברי אבותינו הקדושים ביפו ובאשקלון ע"י משטר הרשע האכזרי הנקרא בזיוף בשם "ישראל", ממשיכים ביתר שאת וביתר עוז מחאות היהדות החרדית באה"ק נגד משטר ה"משטרה" האכזרי, הוא ושותפיו ה"דתיים" הטמאים.

מאות עצורים היו בימים האחרונים בירושלים וביפו, ביניהם זקנים ונכבדים שבאו למחות על חיטוטי השכבי שמבצע שלטון עמלק הציוני, רק היום התמלא אחד מאולמות בתי המספח הציוניים בז"ך (27) מקדשי שם שמים טהורים, שהכריזו הכרזת האמונה "איני מכיר בערכאות יהודי", סרבו לתת שמם או לחתום על שום דבר, ובחסדי שמים שוחררו כעבור זמן קצר.

אל שכונת מאה שערים הגיע סר הפנים הציוני מטעם מפלגת שאס, על מנת לעלות ל"ניחום אבלים" אצל זקן "היכל שלמה" המזרחיסטי הידוע, אך רכבו נרגם במטר אבנים ע"י בני ירושלם היקירים שאינם מכירים לא ברבו הראש - לץ, ולא ב"שררתו" הרשעית, שותף מלא בשלטון השמד עוקר היהדות והאמונה, ונגרמו לו תה"ל ביזיונות גדולים, ורק הפאליציי הציוני שחשו לעזרתו הצליחו לחלצו משם ככלב, ולא נודע שררתו וכבודו בהם הוא רגיל במקומות "מתורבתים" יותר, שם לא בוערת אש המלחמה לה' בעמלק.

בימים אלו ניכרת היטב המחאה ברחובות ירושלם, וההפגנות לא פוסקת תה"ל לא ביום ולא בלילה, "כבישים" חסומים, פחי אשפה בוערים, קול המחאה על חילול קברי אבותינו נשמע למרחוק, ובעז"ה נקווה מאוד שיועילו המחאות, ויסלקו הציונים ימ"ש את ידיהם המסואבות משוכני עפר.

כמו כן גם הציתו יראי השם את דגל עמלק הציוני כשעליו תמונת נביאם הראשון של הציונים ש"ט, ועליו כתבו "פאגאני", לשחוק על מה שמנסים הארכיאולוגין הארורים ימ"ש לטעון כאילו הקברים באשקלון אינם של ישראל, אלא של "פאגאנים" (עובדי אלילים) כמותם...

יש לציין שחנפי האגודאים למיניה"ם יוצאים מכליהם מחמת המחאות הסוערות שאינם כלל וכלל לרוחם ה"מנומס", המלא כידוע ב"אהבת ישראל" מופלגת ו"קידוש השעם" צבועי, ופניהם מכוסות בושה וכלימה בפני אהוביהם הפוקרים הכועסים על ה"התפרעויות של החרדים", מנסים בימים אלו האגודאים השפלים לחנוף ולהתייפייף ככלבים בפני אדוניהם הציונים ולהגיד שזו "אינה דרכה של תורא", אך ללא הועיל... יבושו המה ויכלמו לעד, וימשיכו המחאות ביתר שאת וביתר עוז לקדש שם שמים, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל


מצ"ב כמה תמונות, רוב התמונות ע"י חדשות 24 עזדשענסי

21.5.2010

מחה תמחה את זכר עמלק / עש"ק נשא תש"ע

בס"ד

קשה מאוד לתאר את גודל הזעזוע וההלם מאכזריות ורשעות שלטון עמלק הציוני בשבוע האחרון, עת עקרו באכזריות נוראה תוך כדי טעראר וכח הזרוע, קברי אבותינו ורבותינו הקדושים זי"ע בעיר אשקלון, ואח"כ גם ביפו, תוך דיכוי והשתקת זעקת קולה של היהדות החרדית באופן מבהיל רח"ל, והשלכת עשרות יהודים יקרים לבתי מעצר בנוסח רוסיא של שלטון הקאמאניזעם.

מאורעות דיכוי הדת והיהדות של השבוע האחרון הם רק דוגמא אחת קטנה על מסכת של טעראר, אכזריות ורשע, שנהגו העמלקים הציונים ימ"ש כלפי בנ"י עוד בגילגולם הקודם של העמלקים לפני כמאה שנים, בדמות ה"משכילים" ימ"ש באירופה, שכל מגמת ומהותם הייתה אחת ויחידה - לעקור כל זכר ושארית של שם ישראל הטהור רח"ל, ונתינת ישראל למשיסה בפני העמים בכל מחיר ובכל דרך, על מנת להבנות מחורבנם של ישראל.

חיש מהר הפכו המשכילים מאירופה לכנופיית הציונים החשוכה שמטרתם אחת - הקמת מדינה חזקה משלהם בה יוכלו למשול על עם בנ"י ע"י טעראר ודיכוי כבדים וקשים, ולהצהיר בפני העולם כולו שיהודים הינם מחללי שבת ופורקי עול ה"י, וזה נקרא "ישראל" רח"ל.

כבר למעלה ממאה שנים שהעם היהודי סובל משלטנותא דערב רב של כופרים ומומרים פורקי עול, שפינוי הקברים האכזרי השבוע באשקלון וביפו, הינם כאמור רק גרגיר אחד ממסכת ארוכה של עקירת כל הקדוש והיקר לעם היהודי.

בני הדור הקודם זוכרים עדיין את מסע עקירת הדת הנאצי בשנות ה 50, מרבבות ואלפי בני עדות המזרח הי"ד, את חילולי השבת הנוראים, הפצת הכפירה והזוהמה כמו הטרפות והנבלות, ערבוב חלב עכו"ם בלחם הממשלתי למען להכשיל הרבים באיסורי בשר וחלב רח"ל, והכל תוך כדי דיכוי וטעראר אכזריים מאוד אשר לא יאומן כי יסופר רח"ל, אך גם היום כל מי שיש לו רק עיניים לראות, יכול להבין שמסע זה עדיין לא נפסק לו אי שם בשנות ה 50 האימתניות של שלטון מפא"י כפי שטועים ההמונים הנבערים לחשוב, אלא הכל ממשיך עדיין עד עצם היום הזה ממש באין מפריע ע"י שלטון רשע אכזרי הנקרא בשם המזוייף "ישראל", גם ע"י המפלגות ה"טובות" וה"מסורתיות", כולם רשעות ועקירת תורה, כולם מחללי שבת וחייבי כריתות שלא יכול לצמוח מהם שום טובה לעם היהודי, גם אם מראים פנים שוחקות כאיזה "שומרי מסורת" מדומים (למען האינטערעס המפלגתי המזוהם שלהם), והלוואי שלא היו מראים.

בעוה"ר, קנה שלטון זה ומדינה זאת שביתה בלבבות גם כאלו המכונים בשם "חרדים" "חסידים" "אדמורי"ם" ו"רבנים", כולם כולם מתחברים ל"ע אל הרשעים הללו חרף כל אזהרות התורה העצומות והנוראות בדבר התחברות לרשעים, נותנים להם כבוד ויקר, ממשלה וגדולה, שמחים בעלייתם ועצבים בשברונם, ואותי שכחת נאום ה'.


לא יכלו הציונים ימ"ש מעולם לעקור הקברים הקדושים הללו באשקלון וביפו, ולא יכלו לעקור הדת באכזריות כה רבה מזה כבר למעלה מ 60 שנים של גיהנום נוראי ה"י, אלמלא לא קיבלו כח חיזוק וגושפנקא, מכל אלו הרבנים והאדמורים, הצדיקים ובעלי רוח הקודש והמופתים למיניהם ימ"ש, שהם הם אלו שחיזקו וברכו אותם להצלחה במלחמותיהם האסורות ה"י, הם אלו שהכתירום לראשים וחיזקו ממשלתם חרף כל מעשיהם האכזריים והרשעיים, הם הם אלו ששחקו עמם והראו להם ידידות ואחווה וחסו על עמלק, ונתנו להם את העוז והגבורה למשול על עם השם ולהוליכו לשמד ואבדון ה"י.

לא ראינו ולא שמענו מעולם, שיתנו רבנים ואדמורים אלו, חיזוק לרפורמים או למיסיונרים למשל, או יהיו עמם באיזה בחינה של שלום וידידות ואחווה, ובזכות זה באמת, אין לאלו האחרונים כל קשר ושייכות עם בנ"י, והם מוקצים מחמת מיאוס בכל קהילות ועדות ישראל בכל מקומות מושבותיהם.

אך ראינו ושמענו בעוה"ר, חיזוק ותמיכה מרבנים ואדמורים לעוקרי תורה, ראינו ושמענו שלום וידידות מרבנים ואדמורים וצדיקים לעוקרי קברים וקודשי יהדות, ראינו ושמענו צווחת "חוב קדוש" אל בית המינות שהקימו העמלקיים למען העביר את עם ישראל על אמונתו בכל האמצעים העומדים לרשותם ה"י, ראינו ושמענו מתן כבוד וגדולה ע"י ראשי קהילות שומרי שבת ושומרי תורה ושו"ע, לראשים ליסטים עוקרי שבת ועוקרי תורה והלכה, ובשחוק מכאיב יאמר "זו תורה, וזו שכרה" (המר כלענה), אלולי "כח התורה" שמחזיק ותומך ביד נדיבה משטר הרשע הציוני - לא היה יכול לעקור זיז אחד מתורתינו הקדושה, אלולי הרבנים והמנהיגים החרדיים אותם רכשו הציונים באגורת כסף - לא יכלו הם לשלוט על עם בנ"י, לא יכלו לבצע את זממם, כמשל הקרדום והעצים, שאמר הקרדום לעצים "עץ אחד מכם אל יכנס בי ואין אחד מכם ניזוק".

בעוה"ר הרבה מאוד "עצים" נכנסו במשך שנות דור אל קרדום הרשע הציוני, הרבה מאוד "עצים" מכל העדות והחוגים נתנו לו (או לעציו) חיזוק, ואם כן מה לנו כי נלין על שמשומדים מזוהמים אלו עושים ככל העולה על רוחם בעקירת הדת ערב ובוקר וצהריים.

ידענו היטב שגם בעת הזאת לא יתעוררו כלל כל אלו ההולכים כסומים אחר הציונים ודבוקים בהם בכל ליבם ונפש רח"ל, ידענו שלא יתעוררו הם לא היום ולא מחר, כי מכרו הם את נשמתם לבעל הציוני תמורת שוחד של הבל הבלים, מה גם שרבים מהאדמורים והצדיקים הגדולים שהסיתו את בנ"י אחרי הבעל והאשרה כבר התפגרו והלכו לבית עולמם, ואין בידם לתקן את אשר עיוותו.

בעת הזאת אשר המלחמה קשה היא מאוד מאוד, שעה שמבית פנימה ישנם מקררים רשעים שותפי עמלק, עלינו לזכור שוב ושוב ולהכריז מי הם רגליו האמיתיים של שלטנותא דערב רב, מי הם אלו שנותנים לו את האוויר והחמצן לו הוא זקוק כדי להמשיך ולעקור תורה ולשלוט ברשעות על עם בני ישראל.

לו יתפקחו העיוורים והסומים מסמאונם ותרדמתם העצום, יכריזו חרם חמור וגמור והתבדלות מוחלטת משלטון השמד הציוני, או אז יחלש כוחו וירד מטה מטה, ולא יוכלו יותר הארכיאולוגים הרשעים להניף כלי זיינם על עצמות קדמונינו, לא יכלו יותר העמלקים לשלוט על עם השם ולסמאות את עיניו באלף אלפי תרוצי הבל ורעות רוח של טובות והצלה וכו', ולא נצטרך יותר לפחוד מהם ולהיות תלויים ב"טוב ליבם" של מחללי השבת אוכלי השקץ והעכבר, "שומרי המסורת" חייבי הכריתות.

התבדלות מוחלטת מהציונים, כמו ההתבדלות שמתבדלים היום כולם מהרעפארמען - היא היא החלשת כוחם ואבדנם, היא מחייתם וקץ ממשלתם על עם בני ישראל.

כל שאר הדרכים האחרות דרכי מוות המה, הנותנות כח ביד עוקרי התורה לעקור התורה מעם בנ"י ה"י.


הבדלו מעדת הציונים, לבל תספו בכל חטאתם20.5.2010

תמונות מהפגנה בעיר לאנדאן יצ"ו, שב"'ק במדבר תש"ע

בס"ד


בשב"ק האחרון פרשת במדבר תש"ע, התקיים ב"סיטי" של לאנדאן מול ה"דאונינג האוז" (בית ראש הממשלה של ענגלאנד), הפגנה של פאלסטינען לציון מאורעות ה"נאכבא" (אסון הגירוש והרציחה) שעוללו להם הציונים ימ"ש בשנת שח"ת.

יראי השם שומרי משמרת הגלות הזדרזו לקדש שם שמים, ולמרות הטרחה הגדולה שבדבר יצאו בהליכה רגלית של כמה שעות הלוך וחזור עד אל מקום ההפגנה, שם המתינו להם כבר השילטן שהביא מקודם שבת גוי.

במהלך ההפגנה עבר במקום פראפ' נכבד מאאוניברסיטת "קימברידזש" הידועה בענגלאנד, ואמר ליראי השם שלא יחשבו לנפשם שהם נראים כמו איזה כמה אנשים מועטים, כי יש לפעולותיהם השפעה אדירה על הגויים ועל המידיע, וכמה יהודים אחדים העומדים בהפגנות הללו משפיעים לפחות כמו כמה מאות גויים...

יראי השם הודו לפראפ' הגוי הזה על דבריו המהווים בלי ספק חיזוק גדול מאוד בעיתים הללו, וכן הודו לבורא ית"ש לעד על שזיכם לקדש את שמו הגדול ברבים להציל ולהינצל, ברוך המקדש שמו ברבים אמן:
14.5.2010

ורדפו מכם חמישה מאה... / כ"ט אייר תש"ע

בס"ד

נהוג לומר שבדורנו החשוך אין קל להיות שומתומ"צ, כ"ש שאין קל להיות "אנטי ציוני", וכ"ש שאין קל להיות "קיצוני" לגמרי ולפרסם האמונה בקרב העמים בכלל ובקרב הערביים והמוסלמים בפרט, כאן זהו כבר "קו אדום" שמעט מזעיר בדורנו המר והנמהר דור עקבתא דמשיחא זוכים לחצותו ולעוברו ב"שלום" (תרתי משמע), לכן דייקא את גודל מעלת חלקם של אלו היחידים המוסרים נפשם על פרסום האמונה במצב שכזה, אין לשער ולתאר כלל.


כפי שדיווחנו כאן לפני כמה ימים, ביום ג' החולף לסדר במדבר תש"ע, הגיע הרשע הביריון חבר בית המינים בעגין שר"י (הקרוי על שמו של נביאם של הציונים ש"ט), אל שכונת "הענדן" שבלאנדאן יצ"ו, שם נאם נאום כפירה והתגרות ודברי בלע ל"ע באיזה טעמפעל ציוני, לרגל החגא הציוני "יום ירושאלאיים".

כאמור ציבור גדול של יומען רייטס ופאלסטינען התאספו שם מבחוץ למחות נגדו, ואליהם נילוו גם יראי השם שומרי משמרת האמונה, לקדש שם שמים להציל ולהנצל.

בפעם הזאת ואל המקום הזה, אולי מחמת הסכנה הגדולה שבדבר, הגיעו רק כחמישה יראים גיבורי חי"ל, ועמדו שם בתוך לוע הארי שכונת הענדן הציונית, והרגיזום בכעס גדול עם דגל פאלסטין (גדול)...

הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו, לעומת אלו החמשה חומשי תורה הטהורים, התייצבו נגדם המון גדודי הסט"א לבלעם חיים, כמה מאות של ציונים מופקרים וכן כאלו המחופשים כשומרי תורה עם "קאפעלך" וציצית שבאו אל הקלויסטער לשמוע הדרשה מהגלח, וברציחה נוראה רח"ל רצו לעשות מה שרצו (במיוחד חרה להם על הדגל פאלסטין...), אך חסדי השי"ת ששומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם, ובמקום נכחו פאליציי שעמדו בין המון הצפעונים הציונים לבין יראי השם, ולא נתנו להם להתקרב ולהזיק.

...בראות הצפעונים שלא עלה בידם להזיק יראי השם (ובפרט לא הצליחו ליקח הדגל פאלסטין), טיכסו ביניהם עצה מה לעשות, וכאשר ראו איך שהתחיל אחד מצדיקי לאנדאן ה"ה הר"ר ר' יענקל ווייס שליט"א לומר על המגביה קול דברי אמונה והצלה וקידוש השם, החלו כולם לפצוח בשירי ייללה כחולי רוח, וייללו הפרוצים והפרוצות את ה"עם יסראעל מת" כמשוגעים בכל כוחם, אולי באמת יהיה עי"ז איזה תיקווה וישועה וחיות למדינתם הגוססת, ו"לעם יסראעל" השיקרי שלהם...

יש לציין שאנשי הפאליציי הבריטי היו המומים ומזועזעים מגדול הרציחה והטירוף של רשעי הציונים, עד שמפקד הפאליציי פנה אל אחד מהיראים ואמר לו שהוא בתימהון ותדהמה גדולים מגודל הפראות והטירוף של הציונים כלפי אלו שחושבים מעט אחרת מהם, וכמו כן הוא הודה מאוד ליראי השם על בואם וחיזק את ידם, שכן הוא רואה תמיד כסדר על הטעלוויזשען מה שהציונים ימ"ש מעוללים תמיד לפאלעסטינען ה"י, ואמר גם שלו ניתן היכולת בידו היה מצטרף אל מחאת היומען רייטס והיראים, אך מנוע הוא מכך, מחמת תוקף תפקידו כאיש פאליציי...

גם בעת חזרתם של יראי השם משכונת הענדן, ניסו לארוב להם איזה ציונים חרדים "פרומערס" בתוך איזה קאר ומי יודע מה רצו לעשות, אך תה"ל שהשגיחו בם יראי השם וקראו על המקום את הפאליציי שתפס את הציונים החרדיים הללו ולקחם.

ההפגנה בהענדן הייתה קידוש השם גדול ואדיר הצלה וישועה, ובפרט חתו שם גחלים בוערות על ראשם של הכופרים שצעקו וציווחו ווי ווי, לע"ע אין עדיין בילדערס משם אך ב"נ כפי המצב נשתדל להביא ולשלוח.

ובלתי ספק שהתקיים באלו החמשה יקירים מה שקראנו בפרשת בהר בחוקותי של השבת שעבר, "ורדפו מכם חמשה מאה", ואליהם יאמר:

אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!
13.5.2010

אש להבה בלאנדאן / כ"ח אייר תש"ע

בס"ד

מחר יום ג' לסדר במדבר, זומם המופקר הרשע בנו כמותו של מ. בעגין שר"י, להגיע אל הקלויסטער הציוני של אנשי המסרחי שבשכונת "הענדן" שבלאנדאן יצ"ו, ולשאת שם דרשה מלאה מינות והתגרות רח"ל בדבר "שלמות ירושלאיים" עפ"ל.

(ולכל מי שאינו יודע, נאמר כאן ששכונת "הענדן" הזו שבלאנדאן היא מקום מושבם של כל החלבנה והפורצי גדר למיניהם, ומפורסמת ב"יראי השם" המופלגים בכפירה וציונות ל"ע המתגוררים בה..).

יראי השם שומרי משמרת השבועות דעיר לאנדאן יצ"ו, יצאו מחר בעז"ה אל מקום הפירצה וימחו נגד הביריון הרשע המופקר ימ"ש יחד עם עוד קהל פאלסטינען ויומען רייטס, לקדש שם שמים ברבים ולהבזות הרשע, להכריז בפני העמים שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא ית"ש:

11.5.2010

אין לנו שיור בגלות המר הזה אלא רק התורה הזאת / כ"ב אייר תש"ע

בס"ד
 
במהלך השבוע החולף, נפגשו בנו יארק שבארה"ב משלחת מחשובי ונכבדי נטורי קרתא דשם, יחד עם הפרעזידענט של איראן מר אחמדינאזשאד יר"ה, השוהה שם לרגל כינוס מדינות שהתקיים ביוען.
 
הנשיא כהרגלו קיבל את פני נטו"ק בחמימות רבה, והעריך מאוד מאוד את נטורי קרתא הממשיכים את דרך המסורה והיהדות האמיתי ללא כחל ושרק, ומפרישים את עצמם לגמרי לגמרי מכל בניין הכפירה הציוני, ואין רצונם אלא לקיים התורה והמצוות בשלום ובשלווה, באיזה מקום שיהיה.
 
כחצי שעה נמשכה הפגישה, ובסיומה העניקו לנשיא שי לאות ידידות ושלום, והתקדש שם שמים ברבים.
 
מצ"ב תמונות מהמעמד, התמונות מתוך הסייט הרשמי של ממשלת איראן.
 
 

3.5.2010

איך נפלו גיבורים / על הגה"צ ר' משה הירש זצ"ל

בס"ד
 
ביום ל"ג בעומר הסתלק מאיתנו הרב הגאון הצדיק היקר באדם ר' משה הירש זצ"ל.
 
ר' משה הירש זצ"ל לא היה איש של כיבודים ומפלגות, לא היה איש של הליכה עם רוח השעה, לא היה איש של דמגוגיא וליצנות, שנא וריחק ר' משה כל מיני שקר ופוליטיק וחנופה זולה, אמת אחת הייתה קבועה בליבו, ואם כל העולם והמוני העם רחוקים לעת עתה מן האמת הזו בתכלית הריחוק, אזי מה בכך, ילכו הם בשלהם והוא בשלו, ונראה דבר מי יקום. 
 
כל ימיו לא זז ר' משה הירש זי"ע מן האמת הטהורה שנקבעה בליבו, והיא שהציונים רוצחים המה, גזלנים ושודדים חשוכים המה, וכל מלכותם שקר וכזב ואין להכיר בהם ח"ו אפילו כמלא הנימא, ויש לעשות הכל כדי להיכנע אל הערביים וליצור איתם קשרי ידידות ושלום, אף על אפם וחמתם של הציונים וכל ההמונים הנגררים אחריהם בעוה"ר כסומים בארובה בלי שימת לב ובבלי דעת. 
 
ממש כמעט כל ימיו סבל ר' משה הירש זי"ע ביזיונות והתנכלויות רבות ורעות מצד קרובים ורחוקים על "עוונו" הגדול, על שהעז להיכנע ולהתפייס עם אוייבי הציונים המרים ביותר, ואינו מוכן להיות עכ"פ חלק מ"קאנצנזוס" השתיקה והדמימה, שפשה בעוה"ר גם בין מחנה היראים, לשתוק ולהניח את הציונים ימ"ש לדבר בשם העם היהודי כרצונם, ולהוביל במהירות את הספינה כולה אל עבר פי פחת ואבדון ה"י. 
 
כחומה בצורה ניצב ר' משה כל ימיו על אמונתו, ידע והבין ר' משה היטב בדעתו שאי אפשר לשחק ח"ו עם התורה, אי אפשר לפסוח על שתי הסעיפים, ומי שמבין שיהודי אינו יכול להיות ציוני, מחוייב הוא גם כן להבין שיהודי אינו יכול להישאר במנוחה אצל הציונים ימ"ש בתור בשר תותחים בסיר ההתגרות והמלחמות הרותח והמבעבע שלהם רח"ל, מי שאינו ציוני מוכרח הוא ע"פ התורה להוציא את עצמו תכף ומיד ממעגל הדמים האסור ע"י הכרזה אל העמים, אבל גם לשנוא ולהתנגד לציונים וגם יחד עם זה לבטוח ולסמוך על זרוע הבשר שלהם באיזשהו אופן ולתרץ תירוצים שאין בהם ממש, זה אי אפשר. 
 
באחד מההתנכלויות האכזריות שהתנכלו אליו הציונים ימ"ש, איבד ר' משה אף את אחת מעיניו ל"ע, ונס גדול היה שלא רצחוהו גם נפש. 
 
ר' משה נולד באמריקה שלפני שמונים שנה בבית חרדי אם כי "בנוסח אמריקה" מעט, ובבחרותו נשלח ללמוד אצל ר' אהרן קוטלר ז"ל בישיבת לייקוואד. אח"כ זכה והגיע לירושלם עיה"ק ת"ו של אותם ימים, שם בחר בו מורנו הגה"צ ר' אהרן הלוי קאצענעלנבויגען זצ"ל מנהיג נטורי קרתא, כחתן לבתו. 
 
בסיומה של מלחמת ששת ימי האפילה, כשהיקום הציוני כולו היה שיכור כלוט מהצלחות ניסי הס"מ והסתובבו הכל ברחוב צוהלים כמשוגעים, הלך ר' משה יחד עם כמה מחברי נטו"ק כשבראשם מורנו הגה"צ ר' עמרם בלויא זי"ע אל עבר העיר העתיקה, ובמעמד צנוע באו בפני כמה מידיע'ס שונים של גויים, והסבירו להם בטטו"ד את עמדת היהדות הנאמנה על המלחמה וכו', והתפרסמו דבריהם היטב, והתקדש שם שמים על ידם. 
 
ר' משה שדיבר אנגלית צחה מבית הוריו, היה כל השנים לתועלת גדול אצל המידיע של הגויים, ומיני אז היה מפרסם הרבה מאוד את עמדת היהדות הנאמנה על כלי המידיע. בפרט נודע ר' משה בקשריו הטובים אותם כונן עם מנהיג הפאלסטינען לשעבר "ערפאת", קשרים שבזכותם התגדל והתפרסם דעת היהדות הנאמנה עוד יותר ויותר בקרב העמים, ולא לחינם רדפוהו הציונים כל כך ושנאוהו בתכלית השנאה. 
 
עד לפני כמה שנים עוד זכה ר' משה לילך אל מנהיגי הערביים ולפרסם בפניהם שעוד ישראל רד עם א-ל, וקידש את שמו הגדול יתברך, הציל וניצל כמצוות התורה, וכל אלף אלפי חיצים ואבני בליסטראות שבעולם לא הזיזוהו כחוט השערה ממקומו.
 
בשנים האחרונות נחלש מאוד והדרדר מצבו, וכמה פעמים אף זכה כותב השורות לתמוך בימין משה בעת הליכתו ברחוב, לסייע בידי יהודי אמיתי, תלמיד חכם ובעל תורה, יהודי שכל ימיו כפירה וביזוי הע"ז הציונית כולה, יהודי שכל ימיו מסכת של אמונה בא-ל אחד, ובתורה אחת ניצחית, שאינה מתחלפת ח"ו לעולם ולעולמי עולמים. 
 
זכה ר' משה ויצאה נשמתו בטהרה ביום נשגב, יומא דהילולא קדישא דהרשב"י זיע"א, בו נאמר "זה המרגיז ממלכות", ונטמן לעת ערב בהר הזיתים. 
 
הותיר אחריו זרע ברך השם, זכותו יגן עלינו ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן:
 
  
 
מצ"ב מודעת האבל עליו מנטורי קרתא
 

2.5.2010

שאלו שלום ירושלים / י"ד אייר תש"ע

בס"ד
 
מבול הדמים והשנאה הציוני אינו פוסק לרגע קל, לשטוף את עם ישראל כולו בהרגשים לאומיים, מלחמות וצרות והתגרות באומות.
 
מידי פעם מקפידים הציונים ימ"ש להוסיף שמן אל המדורה, על מנת שזו לא תדעך חלילה וחס, ומצוות "פיקוח נפש" הנצרכת אל האינטערס הלאומי תתפורר לה כלא הייתה, כאשר במיוחד מקפידים בריוני המתנחלים המופקרים להמשיך וללחום את ה"מרי העברי" נוסח זשבוטינסקי ש"ט, נוער בית"ר, וכהנא מת כלפי האוכלוסיה המקומית, ו"להוכיח" לכל מי שרק רוצה ואינו רוצה, שהארץ "ל"יהודים" בלבד היא, ועל כל תושביה הפאלסטינים פשוט לארוז את החפצים וללכת מכאן... 
 
כך אירע ביום ראשון החולף לסדר פר' אמור (י"א אייר תש"ע), שצמד המופקרים הביריונים הידועים החליטו לצער ולהכאיב לתושבי הכפר "סילוואן" שבפאתי הר הזיתים בעיה"ק ירושת"ו, וכל זאת משום שהללו מפריעים בעצם קיומם ונוכחותם את השתלטות המתגרים באומות בכפר הנ"ל, שכבר כמה וכמה מתושביו הערביים הושלכו מבתיהם על מנת שתלמידי זשבוטינסקי ימ"ש יוכלו לקיים בו בהידור רב את מצוות "ישוב ארץ ישראל" ע"פ הרשע הטמא כהנא שר"י. 
 
האדונים הציונים, היושבים ראשונה במלכות עמלק, לא הייתה דעתם נוחה כ"כ לחדש את מסורת זשבוטינסקי והאצ"ל בזמן הזה עת מנסים להציג בפני האומות פנים אחרות ויפות של "שאלום", אך לאחר שהגישו בג"ץ עכו"מי, קיבלו המופקרים על נקל את מבוקשם, דהיינו את הפרמיט לחלל שם שמים רח"ל, ומיהרו לחולל בכפר את הפרובוקציה האכזרית שלהם. 
 
בשעות הבוקר המוקדמות של יום א' הנ"ל, הגיעו כמה מנייני רשעים ארורים אל כפר סילוואן, ותחת שמירה כבדה של הפאליציי הציוני החלו להלוך ב"מארש" צווחני בחוצות הכפר (מלמעלה למטה, לכיוון גיא בן הינום הראוי להם באמת...), כאשר הם נושאים בידיהם את דגלי משטר הרשע הציוני, להכריז שכפר ישראל באלוקיו רח"ל, ומידיע רבה מלווה אותם. 
 
זה לעומת זה עשה לי אלוקים, לא הרחק משם התקיימה כמובן גם הפגנת מחאה של תושבי הכפר נגד צעדה רשעית ואכזרית זו, כאשר ביחד עמם משתתפים גם פעילי יומען רייטס שונים, ומוחים נגד הדיכוי הציוני הבלתי פוסק כבר כמאה שנים רח"ל, כנגד תושבי הארץ הערביים.
 
בחסדי השי"ת זכו והגיעו אל ההפגנה גם כמה יחידים יקירים מאנשי נטו"ק דעיה"ק ת"ו, והתקבלו בכבוד גדול ושמחה רבה ע"י התושבים הפאלסטינען.
היקירים פייסו בפיוס גדול את תושבי הכפר, הניפו בגאון את דגל הפאלסטינען להוציא מליבן של אלו המתגרים הארורים המניפים דגל עמלק, והכריזו שאין לנו שיור רק התורה הזאת.
 
מידיע רבה שנכחה במקום לקחה תמונות ואינטערוויא'ס מאלו היקירים, וש"ש התקדש והתגדל תהלה לא-ל. 
 
במשך כשלוש שעות תמימות שהו היקירים בהפגנה עד לסיומה, כאשר במיוחד ילדי הכפר הקטנים נכרכים סביבם ושמחים על בואם. 
 
יש לציין שהפגנת הפאלסטינען גם כן צעדו ברחובות הכפר, ולקראת סיום ההפגנה הגיעו הקהל אל מקום סכנה שבו נערי הערביים זרקו אבנים גדולות וכבדות אל עבר הפאליציי הציוני (תוך כדי שהם מסתירים היטב את פניהם ע"י מסווה), וכמעט שלא הגיעו מהאבנים הללו גם אל עבר הקהל... היקירים בראותם זאת נסו ונמלטו אל הצדדים, ואחד מהם אזר אומץ ואף התקרב אל הנערים הללו שהיו מלאי כעס וחימה שפוכה ה"י נגד רשעת אכזריות הציונים ימ"ש, אך בחסדי שמים ע"י עצת התורה "אדוני עשו עבדך יעקב", בראותם אותו אט אט השתכחה כל חמתם וכעסם ולא פגעו כלל בו לרעה, ועוד אדרבה ביקשו אותו לסייעם בזריקת האבנים על הציונים... (ואף נתנו כמה אבנים בידו). אך דא עקא, אם כי היה אכן ראוי להעתר לבקשתם זו, עדיין אכתי עבדי אחשווראש אנן בכמה וכמה בחינות... (במיוחד כאשר ממול עמדו המידיע ולקחו תמונות בלי הפסק, ואין יודעים להיכן עלולים התמונות הללו להתגולל וד"ל), ע"כ נאלץ לסרב לבקשתם זו, והתקבלו דבריו עליהם, וכמה רגעים אח"כ גם הפסיקו כל האבנים לגמרי... 
 
 
בריך רחמנא דסייען, מי יודע עוד איזה רווח והצלה יעמוד ליהודים בזכות זה מלבד הקידוש ש"ש וכו', אין לנו אלא לשמוח ולהודות לאלו היהודים היקרים על שהלכו לשם למרות כל המלעיזים והמקררים למיניהם מבית ומחוץ וכו', ב"ה שזכו שלא להביט על כל אלה ולילך לשם בשמחה לקדש שם שמים, וגם טרם בואם שמה היו כמה מניעות וחששות, ב"ה שזכו לדלגם, לא נותר לנו אלא לייחל שתבטל כבר המדינה הציונית כולה במהרה, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, במהרה בימינו אמן: