29.1.2010

שודדי הנפשות! - ה' שבט תש"ע

בס"ד
 
ביום ג' החולף לסדר "וגם ערב רב עלה איתם" (ד' שבט תש"ע), זממו שלוחי הסוכנות הציונית הידועה לשמצה לבוא ולצוד נפשות יקרות בעיר מאנטשעסטער שבענגלאנד, "להעלותם" אל המדינה של גיהנום, למען הורידם לבאר שחת ה"י.
 
אין די לציונים ימ"ש מה שבכל רגע ורגע מסכנים ע"י מדינת הרשע שלהם מיליוני יהודים רח"ל, אין די להם במה שכבר העבירו על הדת והאמונה למאות ולאלפים יהודים רח"ל מכל מיני עדות קדושות וחשובות ממזרח וממערב, עדיין ממשיכים הציונים ימ"ש במלאכת השמד שלהם שאינו פוסק לרגע קל, ותאבים להביא ולמשוך עוד ועוד יהודים מכל פינה ומקום בעולם הגדול אל תוך תחומי שלטונם האכזרי, להפכם לבשר תותחים נוסף על מה שכבר נמצא בבית הכלא הגדול שבנו בכח הזרוע והטעראר על אדמת ארץ הקודש. 
 
כאמור, ביום ג' העבר הגיעו לעיר מאנטשעסטער המיסיאנערען הציונים מטעם ארגון "נפש בנפש" (שם בדוי לארגון "פרטי" כביכול, שמאחוריו עומדת למעשה הסוכנות הציונית העמלקית), ותכננו לקיים שם איזה כינוס של דרשות הסתה למען לבוא ולמרוד בגזרת הגלות ולהיות חיזוק למלכות השמד והכפירה המתנוססת בארץ הקודש, לאמר גלוי לכל העמים - כפר ישראל באלוקיו! רח"ל. 
 
עוד בימים שלפני כן, ניסו הטמאים הללו לעשות אסיפה כזאת גם בלאנדאן, אך תה"ל נשמע קול מחאה גדול נגד זה מיראי השם דשמה, ופחדו לקיימו, ע"כ הלכו בלאט אל עיר מאנטשעסטער שמה קיוו לחשוב שאין כל כך הרבה "קנאים", ויצליחו לבצע את זממם...
 
כדרך המיסאנערען ניסו רוצחי הנפשות בתחילה לקיים אסיפתם באיזה בית כנסת, אך לא צלחה מחשבתם, ובסוף בלית ברירה נאלצו לשכור איזה אולם קטן בהאטעל עוד יותר קטן, וציפו ל"הצלחה גדולה"...
 
אך חסדי השי"ת שלא השבית לנו גואל, ויראי השם גיבורי החיל דעיר מאנטשעסטער לא החשו לעומתם, וכארבעים גיבורים שומרי משמרת השבועות יצאו למלחמת השם בעמלק הציוני, ועמדו שם מבחוץ וזעקו קול האמונה, עם סיינ'ס וכו' במשך שעתיים רצופים.
 
לשמע זעקת היראים, הרבה כאלה תמימים שרצו לבוא לא הגיעו אל הכינוס, והתקלקל כל האסיפה למען הע"ז הציונית, ועוד כמה שהיו כבר בפנים ברחו משם באמצע הדרשות, כך שנותרו שם רק כשבעה אנשים בודדים בלבד...
 
בראות הרשעים שהתקבצו לנגדם יראי השם וקלקלו כל זממם הרע, באו כמה עמי ארצות בני בליעל ועמדו ממולם בצד השני של הרחוב יחד עם מעט סמרטוטים בצבעי כחול ולב..., ובזאת ניסו להציל קצת דרשות המיסיון, ואולי להחזיר חזרה את אלה שיצאו משם באמצע, אך ללא הועיל.
 
(אחד מהריקים הנאספים, ביריון ורוצח ידוע ומפורסם בעיר מאנטשעסטער המחופש כחרדי, בערה בו חמתו להשחית, ובגמר המחאה החל לרדוף עם ה"קאר" שלו אחר יראי השם, עד שלא יכל להתאפק ויצא מהקאר והכה באגרוף רשע את אחד מהיקירים, ואילולי מוראה של מלכות מי יודע עוד מה היה עושה... שומרי משמרת האמונה הלכו והתלוננו כנגד הנ"ל אצל הפאליציי בעיר מאנטשעסטער, מה שגרם כעת לצרות צרורות לביריון הנ"ל, שאולי ילמד את לקחו...). 
 
לא נותר לנו אלא לחזק ולהודות בכל ליבנו לאלו היקירים הקדושים שעמדו כחומה בצורה אל מול מזוהמי ה"סוכנות", הן בלאנדאן והן במאנשטסעטער (והן לאלו שהטריחו עצמם במיוחד מלאנדאן למאנטשעסטער...), המשיכו לעמוד איתן על משמרת האמונה הצרופה ולקדש שמו יתברך ברבים, עד נזכה לשוב לארץ ישראל בשוב השם את שיבת ציון ברחמים ע"י משיח צדקנו, במהרה בימנו אמן: 
 
 
    

14.1.2010

ציונות אחת יותר מידי... - כ"ח טבת תש"ע

בס"ד
 
כלבלבי המדינה הציונית אנשי "משרד החוץ", השמים עצמם כאפוטרופסים של הכלל ישראל לעמוד כביריונים מופקרים על משמר ה"אנטישמיות" (כלומר, לשמור שתמיד יהיה אנטישמיות ושנאה נגד יהודים בכל מקום רח"ל), כרו לעצמם בור בשבוע זה, עת "שמרו" ייתר מן המידה הראויה על כבוד הביריונות וההתגרות בעמים, ואחר שנפלו בבור הזה וקיבלו את מכתם, מיהרו לצאת ממנו ככל יכולתם, למען לא יהרס ויקרוס עוד יותר כל בניין ההתגרות והביריונות, וישארו בודדים לגמרי גם ללא אלו המכירים ב"זכות שיבת עם ישראל לארצו", עכ"פ בגבולות 67'...
 
הכל התחיל עת התגאה אחד מרשעי ה"משרד" הטמא הנ"ל ייתר על המידה, והחליט להפגין את ציונותו האדוקה וביריונותו על האמבעסדאר של מדינת טורקיא ("שגריר" בלע"ז הציוני), ו"ללמדו" לקח על כך שלאחרונה מדינת טורקיא מבזה את הציונים בצורה שלא הכירו כמותו בעבר, ואינה רוקדת כבר כ"כ לצלילי החליל של אושוויץ והשש מיליאנען, וגם לא מקבלת טענת ה"טעראר" הידוע, ועוד מאשימה את צבא הפושעים הצדיקים בפשעי מלחמה ממש כמו ה"מומר" ה"בוגד" השופט "גאלדסטאן" מהיוען שחיק טמיא שר"י ימ"ש וכו' וכו' וכו', כל זאת העלה להשחית את חמתו של אחד מכלבי הציונים שמה, והחליט שיש ללמד את האמבעסדאר של טרוקיא "לקח" בצורה שלא ישכח מהרה, וידעו הכל כי העם היהודי אינו הפקר יותר כמו "פעם", אלא זהו עם חזק השומר על עצמו בכוח העף 16 של ארה"ב ואינו מתבייש ללמד לקח את כל מי שצריך לחנכו ולהזהירו לבל יעיז לפצות פיו נגד מדינת השמד והכפירה ונגד זכות הבטחת "לך אתננה ולזרעך" ע"פ המודיע ובן גוריון וכל גונדא דילה.
 
וכך ביום ב' החולף הזמינו הביריונים את האמבעסדאר של טורקיא אל האפיס שלהם, ושם ביזוהו רח"ל בצורה מזעזעת וברברית כגסי רוח שפלים ומזוהמים העוטים על עצמם תחפושת של איזה "דיפלאמטען" באי כח העם היהודי, ובכך קיוו הם שכעת לאחר ה"שיעור" השחצני הלזה מדינת טורקיא הגדולה "תלמד" אחת ולתמיד כיצד לזהר בכבוד הציונים ולחנוף אליהם "כראוי".. 
 
אך מה לעשות שמדינת טורקיא עוד לא הגיע לדרגת שפלי האגודאים והשסניקעס אוכלי שולחן איזבל, ואי אפשר לבזות נציג מדינה חשובה וגדולה שכזו משל היה הוא איזה חנף אגודאי שקצת סרר והכעיס לאדוניו נותני מחיתו אוכלי השקץ והעכבר, והזדעזעו הטורקים מאוד מגודל העזות והחוצפה של בירוני משרד החוץ המופקרים, ותכף ומיד רצו להחזיר האמבעסדאר שלהם למדינתם, ומכאן קצרה הדרך לחיסול קשרי הציונים עם מדינת טורקיא, שהיא מדינה מודרנית וחשובה בין כל האומות.
 
בראות הציונים שכלתה אליהם הרעה, ולא די שלא הצליחו לחנך מדינת טורקיא שתזהר בכבוד הציונים אלא אדרבא פעלו בדיוק ההפך הגמור, מיד החלו לגמגם ולהחליף צבעים, ולשיר זמירות אחרות, לא עוד "עם חופשי בארצנו", לא עוד גאוותנות וביריונות וציונות ו"מלחמה באנשטימיות", אלא גמגומים והתנצלויות ומבוכות, עד שהוצרך הכלב הביריוני שחשב לחנך מדינת טורקיא לכתוב מכתב התנצלות רישמי בשם כל ממשלת השמד והכפירה, ולרדת חזרה את כל העץ הגבוה עליו טיפס... 
 
יש לציין שיהודי מדינת טורקיא עצמם כעסו מאוד על מעשה השחצנות הציוני הלזה המדבר כביכול גם בשמם, ומיהרו להתנער ממנו בפני ראשי מדינתם, שם חיים הם בשלום ובשלווה וביחסים טובים מאוד עם בני העם הטורקי. 
 
תפלתנו שתבטל במהרה ממשלת הזדון הציונית הרודפת תמיד בנ"י בכל מקומות מושבותיהם ה"י, כי תעביר גילולים מן הארץ בב"א: 
 
    
 
      
 

חומת בערלין / כ"ח טבת תש"ע

בס"ד
 
בשבוע הבא (יום שני לסדר בא תש"ע), מתכוון להגיע לבערלין שבדייטשלאנד (גרמניא) ראש הכופרים שר"י, למטרת קניית כלי משחית ובאמבעס לצרכי המדינה הציונית, ולפרסם שהעם היהודי הינו עם לוחם ומורד בעמים ה"י. 
 
יראי השם היקירים באירופא גם הם חוגרים כלי זיינם כנגדו, ותולעת יעקב אין כוחה אלא בפיה, למחות נגד מופקר טמא זה ולעמוד כחומה בצורה נגד חילול השם הנורא שזד שפל ומזוהם זה בא לעשות בשם העם היהודי כולו, ולאמר לעמים כפר ישראל באלוקיו ח"ו.
 
הפגנה גדולה תתקיים אי"ה יחד עם המון ערביים הבאים גם כן למחות ולהביע כאבם נגד ביקור ראש הביריונים והרוצחים הלז ה"י.
 
לע"ע אין לנו אלא להתפלל על שלוחי העם היהודי שיצליחו בעז"ה לפרסם חזק חזק האמונה בפני הגויים שמה, לבזות היטב ולהשפיל כבוד הציונות וממשלת הערב רב, ולקדש שם שמים, להציל ולהנצל.
 
שאר פרטים בילדערס וכו' נביא בעז"ה בהמשך:
 
 
 

3.1.2010

שבת שכולה קידוש שם שמים / מוצש"ק ויחי תש"ע

בס"ד
 
בשב"ק החולף פרשת ויחי תש"ע, שבתו שבתם בעיר עזה כארבעה יהודים יקירים מאנשי נטו"ק ארה"ב, אשר נכנסו לשם זו כבר הפעם השניה יחד עם משלחת גדולה של אנשי יומען רייטס מענגלאנד ומעוד מקומות, שהגיעה לעזה דרך גבול מצרים.
 
חברי נטו"ק התקבלו בכבוד מלכים גדול ע"י ארגון החמאס השולט ברצועת עזה, וסודר להם מקום ללון בהאטעל שם, וכן אוכל כשר סידרו להם גם כן.
 
לכל אורך הדרך נתנו אלו היקירים הרבה מאוד אינטערוויא'ס לכלי מידיע שונים הן של ערבים והן מכל העולם, ופרסמו שכל בניין הכפירה הציונית אינו יותר מאשר שלטון כנופיות ליסטים שנבנה על דם ורציחה רח"ל, וברור לכל שאין השלטון הציוני הבולשעביקי יכול לדבר בשם העם היהודי או בשם היהדות.
 
דבר חדש שניסו קצת אנשי נטו"ק לומר ולטעון בפני הערבים בביקור הנוכחי (ועוד ארוכה כמובן הדרך לפנינו בעניין זה), הוא להסביר לערבים שכשם שיש לשחרר את פאלסטין מידי הציונים ימ"ש, כן יש להבין שצריך לשחרר גם כן את העם היהודי מציונות, ועוד חזון למועד בנושא נשגב זה.
 
במוצאש"ק פרשת ויחי תכף לאחר צאת השבת עזבו אלו היקירים את גבול עזה.
 
אין ספק שפעולה זו היא עוד נקודת אור גדולה ויקרה בחושך אפלת הדור, והרבה רווח והצלה עוד יעמוד ממנה בעז"ה לבני ישראל, ואשרי אלו המוסרים את נפשם בעמל ויגיעה וטלטולים קשים להכריז דבר האמונה בתוך מבול הכפירה ובלבול המוחות השורר בזמנים האלה, עת מפלצת של כפירה ורציחה שואגת בכל כוחה לבלוע את שארית עם השם היל"ת, אך כבר הובטחנו שדבר השם יקום לעולם, בפרוח רשעים כמו עשב - להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם בב"א: