29.1.2010

שודדי הנפשות! - ה' שבט תש"ע

בס"ד
 
ביום ג' החולף לסדר "וגם ערב רב עלה איתם" (ד' שבט תש"ע), זממו שלוחי הסוכנות הציונית הידועה לשמצה לבוא ולצוד נפשות יקרות בעיר מאנטשעסטער שבענגלאנד, "להעלותם" אל המדינה של גיהנום, למען הורידם לבאר שחת ה"י.
 
אין די לציונים ימ"ש מה שבכל רגע ורגע מסכנים ע"י מדינת הרשע שלהם מיליוני יהודים רח"ל, אין די להם במה שכבר העבירו על הדת והאמונה למאות ולאלפים יהודים רח"ל מכל מיני עדות קדושות וחשובות ממזרח וממערב, עדיין ממשיכים הציונים ימ"ש במלאכת השמד שלהם שאינו פוסק לרגע קל, ותאבים להביא ולמשוך עוד ועוד יהודים מכל פינה ומקום בעולם הגדול אל תוך תחומי שלטונם האכזרי, להפכם לבשר תותחים נוסף על מה שכבר נמצא בבית הכלא הגדול שבנו בכח הזרוע והטעראר על אדמת ארץ הקודש. 
 
כאמור, ביום ג' העבר הגיעו לעיר מאנטשעסטער המיסיאנערען הציונים מטעם ארגון "נפש בנפש" (שם בדוי לארגון "פרטי" כביכול, שמאחוריו עומדת למעשה הסוכנות הציונית העמלקית), ותכננו לקיים שם איזה כינוס של דרשות הסתה למען לבוא ולמרוד בגזרת הגלות ולהיות חיזוק למלכות השמד והכפירה המתנוססת בארץ הקודש, לאמר גלוי לכל העמים - כפר ישראל באלוקיו! רח"ל. 
 
עוד בימים שלפני כן, ניסו הטמאים הללו לעשות אסיפה כזאת גם בלאנדאן, אך תה"ל נשמע קול מחאה גדול נגד זה מיראי השם דשמה, ופחדו לקיימו, ע"כ הלכו בלאט אל עיר מאנטשעסטער שמה קיוו לחשוב שאין כל כך הרבה "קנאים", ויצליחו לבצע את זממם...
 
כדרך המיסאנערען ניסו רוצחי הנפשות בתחילה לקיים אסיפתם באיזה בית כנסת, אך לא צלחה מחשבתם, ובסוף בלית ברירה נאלצו לשכור איזה אולם קטן בהאטעל עוד יותר קטן, וציפו ל"הצלחה גדולה"...
 
אך חסדי השי"ת שלא השבית לנו גואל, ויראי השם גיבורי החיל דעיר מאנטשעסטער לא החשו לעומתם, וכארבעים גיבורים שומרי משמרת השבועות יצאו למלחמת השם בעמלק הציוני, ועמדו שם מבחוץ וזעקו קול האמונה, עם סיינ'ס וכו' במשך שעתיים רצופים.
 
לשמע זעקת היראים, הרבה כאלה תמימים שרצו לבוא לא הגיעו אל הכינוס, והתקלקל כל האסיפה למען הע"ז הציונית, ועוד כמה שהיו כבר בפנים ברחו משם באמצע הדרשות, כך שנותרו שם רק כשבעה אנשים בודדים בלבד...
 
בראות הרשעים שהתקבצו לנגדם יראי השם וקלקלו כל זממם הרע, באו כמה עמי ארצות בני בליעל ועמדו ממולם בצד השני של הרחוב יחד עם מעט סמרטוטים בצבעי כחול ולב..., ובזאת ניסו להציל קצת דרשות המיסיון, ואולי להחזיר חזרה את אלה שיצאו משם באמצע, אך ללא הועיל.
 
(אחד מהריקים הנאספים, ביריון ורוצח ידוע ומפורסם בעיר מאנטשעסטער המחופש כחרדי, בערה בו חמתו להשחית, ובגמר המחאה החל לרדוף עם ה"קאר" שלו אחר יראי השם, עד שלא יכל להתאפק ויצא מהקאר והכה באגרוף רשע את אחד מהיקירים, ואילולי מוראה של מלכות מי יודע עוד מה היה עושה... שומרי משמרת האמונה הלכו והתלוננו כנגד הנ"ל אצל הפאליציי בעיר מאנטשעסטער, מה שגרם כעת לצרות צרורות לביריון הנ"ל, שאולי ילמד את לקחו...). 
 
לא נותר לנו אלא לחזק ולהודות בכל ליבנו לאלו היקירים הקדושים שעמדו כחומה בצורה אל מול מזוהמי ה"סוכנות", הן בלאנדאן והן במאנשטסעטער (והן לאלו שהטריחו עצמם במיוחד מלאנדאן למאנטשעסטער...), המשיכו לעמוד איתן על משמרת האמונה הצרופה ולקדש שמו יתברך ברבים, עד נזכה לשוב לארץ ישראל בשוב השם את שיבת ציון ברחמים ע"י משיח צדקנו, במהרה בימנו אמן: