9.2.2010

ציונים רוצחים!!! / כ"ה שבט תש"ע

בס"ד

מצ"ב מעט תמונות שקבלנו על האימייל, מ"גראפיטי" שנעשה ב"ככר השבת" ירושת"ו, ע"י יראי השם לוחמי מלחמת השם בעמלק נגד המשתלטים הציונים הארורים ימש"ו. וישר כח גדול לאברכים היקירים שטרחו וטורחים תמיד כפי כוחם להחליש מלכות עמלק הציונית ולפגום בכבודם, אשריהם בעוה"ז, ואשריהם לעוה"ב!