26.4.2013

על ראש האגודיסטען שר"י בוער לפיד...

בס"ד

בשבוע החולף, אחד מראשי הכפירה המכונה "לפיד" נשא דרשה גדולה בכנסת המינים, וחרף וגידף בדרשתו את האגודאים ומלחכי הפינכה החרדלי"ם למיניהם, ושפך על ראשם אש וגפרית, מה שלא קיבלו עד עתה משאר אדוניהם הציונים אהוביהם מאז ומתמיד, נותני לחמם ומימם. 

שכן לפיד זה, כבר עם היבחרו לכנסת המינים הודיע אשר לא ייתן לאגודיסטען ולשסי"ם שום יד ורגל בממשלתם הטמאה, ויוכלו אם הם רוצים רק לשבת ב"אופוזיציא" ומאז הקמת ממשלת הכפירה ועד עתה, חוטפים הללו מכות נאמנות שוק על ירך, ומבוזים בכל מיני ביזיונות וחרפות בכנסת המינים ע"י אדוניהם הציונים שנהפכו עליהם לרעה, והתקיימו באותם שפלים דברי חז"ל הקדושים במלואם "סהדי שיקרא אאוגרייהו זילי" - עדי שקר, על שוכריהם הם מבוזים (סנהדרין כ"ט). אותם המכונים "חרדים" ויונקים כל חיותם משולחן הרשעים ומודים בממשלת הכפירה כל הימים ונאמנים לשלטון הרשע - סוף כל סוף על אדוניהם הציונים הם מתבזים ונמאסים.

המה ראו כן תמהו, ומייללים ולא יודעים מה לעשות כעת, כאשר נלקח מהם התקציבים והמשרדים והשררה הבזויה בה התגעלו וטימאו נפשם שנים על גבי שנים רח"ל. 

אך זאת יש לנו לדעת, אשר כמה שאותו "לפיד" הינו רשע טמא ומשוקץ, המה חברי כנסת המינים המחופשים לחרדים טמאים ומשוקצים אלף אלפי רבבות פעמים יותר ממנו, שכן חילול השם אשר המה מחללים ביושבם שמה, והתורה שנתנו למשיסה ועקרוה כליל רח"ל והחורבן שגרמו ליהדות החרדית ע"י דבקותם בע"ז הציונית ושותפותם עמה, זה גרוע אלף אלפי פעמים יותר מכל כופר מחלל שבת אחר אשר לא ראה מאורות מימיו, אשר אינו יכול בשו"א להזיק התורה ולסלף האמונה כלל ועיקר כפי שהללו עשו בעוה"ר.

מי יתן ואולי עתה יפקחו מעט עיניהם לראות האסון והחורבן שגורמים ביושבם שמה, ואם הולכים בעצת התורה ונבדלים מרשעים ולא משתתפים ויושבים עמם בשלטונם הליסטי - אזי כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכו' במהרה בימינו אמן:

12.4.2013

ובאבוד רשעים רינה - התפגר חבר כנסת המינים לשעבר יעקב יוסף שר"י בן הראש-לץ

באבוד רשעים רינה, טמא מטומא גדול התפגר בחסדי שמים היום יום ו' עש"ק תזריע מצורע, המצורע ה"רב" יעקב יוסף שר"י אשר כל ימיו התגרות נוראה באומות רח"ל והפקרת דם ישראל כמים ה"י.

יעקב יוסף היה חבר כנסת המינים, ציוני ספרדי "תורני" אשר התעטף לו כל ימיו באיצטלא "ספרדית", אך בתוכו היה מלא וגדוש במינות וכפירה אשכנזית - ציונית, וכעת עם פטירתו, לא יוכל עוד שפל רשע זה לכתוב "הסכמות" על ספרי רבני המסרחיסטים הקוראים למרידה באומות בשיגעון וטירוף, לא יוכל להסית יותר יהודים פשוטים בגדר ה"חובה" לעלות על הר הבית ולעורר זעם הערביים, ולתמוך בכל עניין של התגרות ומרידה באומות כביכול כאיזה "חכם ספרדי", ולחלל שם שמים.

ברוך המקום שהרגו.

9.4.2013

מחאת היראים נגד בנק הפועלים עשתה פרי

בס"ד

בשורה טובה בעניין חילול הקברים בעיר טבריא ע"י בנק הפועלים, כידוע לבנק הפועלים יש היתר עיסקא מבד"ץ העדה החרדית, ולרבבות מבני היהדות החרדית הנאמנה יש אצלם "עקאונט", וגם כאלה אשר יש אצלם סכומים ועסקים גדולים, הן מבני אר"י והן מבני חו"ל.

לאחר אלפי מחאות אשר הגיעו אל הנהלת הבנק הזה מבני היהדות החרדית בארץ ובחו"ל, ולאחר הבהרות שבאם החילול הנוראי רח"ל לא יפסק אזי לא תהיה ברירה ובני היהדות החרדית ברבבותיה יאלצו להיפרד מהבנק הזה, הגיע בשורה טובה על עצירת החילול כאשר הודיעו מהנהלת הבנק אשר הם מוכנים להפסיק תכף ומיד החילול הנורא ולציית אך ורק אל העסקנים היחידים והראויים העוסקים בהצלת קברי אבותינו - הלא הם רבני ארגון "אתרא קדישא" המקובל על היהדות החרדית הנאמנה, ולא לנסות לחשוב אשר יוכלו כאן להשתמש עם שירותי ההכשר המפוקפקים של שלום פריד שר"י וחבר מרעיו השפלים חדשים מקרוב באו, אשר הרסו כל המערכות עד היום והרבו בידיים חיטוטי שכבי רח"ל.

ישר כוחם של יראי השם אשר במסירות נפש נתנו גוום למכים, ולכל מי אשר מחה בכל דרך, שכרם ישולם מן השמים אמן:

5.4.2013

אש הקודש מירושלים ממשיכה

בס"ד

היום יצאו יהודים יקרים מירושלים אל עיר טבריא ת"ו למחות על חילול קברי אבותינו ה"י ע"י באנק "פועלים" אשר בונה שם בניין גדול על שטח אשר בו טמונים קברי קדמונים. 

אברך חשוב נתפס ל"ע ע"י הפאליציי הציוני הרשעי, אך רוחם של יראי השם ואש הקודש הבוער בם לא נכבה ח"ו, והמחאות ממשיכות עוד ועוד, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ויהי רצון שתצליח המערכה בס"ד. 


הציבור נקרא בזאת לשלוח מחאות אל בנק פועלים ויועיל בעז"ה. 


בפאקס: 

7136146- 03


השולחים מחו"ל יעשו קודם 972 ובלי המספר "0"

בטעל:

5673697 - 03 

(להמתקשרים מחו"ל כנ"ל)

או באדרעס:

בנק הפועלים בע"מ
שדרות רוטשילד 50, תל אביב
מיקוד: 66883

ויהי השם את יוסף! / כ"ה ניסן

בס"ד

בעיר אמסטרדאם שמדינת האלאנד גר יהודי יקר לוחם מלחמת השם בגיבורים ומפרסם את דבר השם ברמה בין העמים, ה"ה הר"ר יוסף ענתבי שליט"א.

יהודי יקר זה החי בגפו בבדידות ל"ע, סובל שנים רבות מבריאות לקויה וקשיים כלכליים מרובים, עקב התעללות והתאכזרות הציונים הרשעים עליו אשר היכוהו רח"ל באגרוף רשע וגרמו לו נזקים קשים בגוף, אם כי בנפש, עוד יוסף חי ואיתנה רוחו ולא נשברה לעומתם, ואדרבא עוד מפרסם ומוחה נגד הציונות הארורה בחו"ל כפי כוחו בס"ד.

כעת מנהל הרב יוסף ענתבי שליט"א כבר כמה שנים משפט גדול בחו"ל נגד שלוחי הציונות הארורים אשר כמעט רצחוהו נפש רח"ל, ונקבע יום המשפט המתנהל בעיר האג ללא פחות מאשר יום האיד הציוני ה' באייר, אשר השנה "נדחה" ה"חג" עקב "קדושת" יום הזיכרון לחלליהם, ויחוגוהו הכופרים וחנפיהם השפלים ביום ו' אייר (יום ג').

יראי השם בחו"ל, שרידים אשר השם קורא, וכל איש מאמין, נקראים בזאת לחזק את הרב יוסף שליט"א בעת משפטו, לבוא במסירות נפש גדול ולתומכו בבית הדין בהאג, אשר לא יהיה שם לבד יחיד מול רבים חלילה, וגם זה זמן טוב לעשות מחאה גדולה שם נגד מדינת הציונים, וכידוע ישנם שם מן הסתם הפגנות מוסלמים וכו' אשר גדול זכות קידוש השם בין העמים, על אפם ועל חמתם של צבועי הציונים ויללותיהם, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.
ויהי רצון שיצא לאור משפטו ויצליח, וכל אשר עושה יוסף השם מצליח בידו, אמן ואמן.