9.4.2013

מחאת היראים נגד בנק הפועלים עשתה פרי

בס"ד

בשורה טובה בעניין חילול הקברים בעיר טבריא ע"י בנק הפועלים, כידוע לבנק הפועלים יש היתר עיסקא מבד"ץ העדה החרדית, ולרבבות מבני היהדות החרדית הנאמנה יש אצלם "עקאונט", וגם כאלה אשר יש אצלם סכומים ועסקים גדולים, הן מבני אר"י והן מבני חו"ל.

לאחר אלפי מחאות אשר הגיעו אל הנהלת הבנק הזה מבני היהדות החרדית בארץ ובחו"ל, ולאחר הבהרות שבאם החילול הנוראי רח"ל לא יפסק אזי לא תהיה ברירה ובני היהדות החרדית ברבבותיה יאלצו להיפרד מהבנק הזה, הגיע בשורה טובה על עצירת החילול כאשר הודיעו מהנהלת הבנק אשר הם מוכנים להפסיק תכף ומיד החילול הנורא ולציית אך ורק אל העסקנים היחידים והראויים העוסקים בהצלת קברי אבותינו - הלא הם רבני ארגון "אתרא קדישא" המקובל על היהדות החרדית הנאמנה, ולא לנסות לחשוב אשר יוכלו כאן להשתמש עם שירותי ההכשר המפוקפקים של שלום פריד שר"י וחבר מרעיו השפלים חדשים מקרוב באו, אשר הרסו כל המערכות עד היום והרבו בידיים חיטוטי שכבי רח"ל.

ישר כוחם של יראי השם אשר במסירות נפש נתנו גוום למכים, ולכל מי אשר מחה בכל דרך, שכרם ישולם מן השמים אמן: