5.4.2013

אש הקודש מירושלים ממשיכה

בס"ד

היום יצאו יהודים יקרים מירושלים אל עיר טבריא ת"ו למחות על חילול קברי אבותינו ה"י ע"י באנק "פועלים" אשר בונה שם בניין גדול על שטח אשר בו טמונים קברי קדמונים. 

אברך חשוב נתפס ל"ע ע"י הפאליציי הציוני הרשעי, אך רוחם של יראי השם ואש הקודש הבוער בם לא נכבה ח"ו, והמחאות ממשיכות עוד ועוד, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ויהי רצון שתצליח המערכה בס"ד. 


הציבור נקרא בזאת לשלוח מחאות אל בנק פועלים ויועיל בעז"ה. 


בפאקס: 

7136146- 03


השולחים מחו"ל יעשו קודם 972 ובלי המספר "0"

בטעל:

5673697 - 03 

(להמתקשרים מחו"ל כנ"ל)

או באדרעס:

בנק הפועלים בע"מ
שדרות רוטשילד 50, תל אביב
מיקוד: 66883