5.4.2013

ויהי השם את יוסף! / כ"ה ניסן

בס"ד

בעיר אמסטרדאם שמדינת האלאנד גר יהודי יקר לוחם מלחמת השם בגיבורים ומפרסם את דבר השם ברמה בין העמים, ה"ה הר"ר יוסף ענתבי שליט"א.

יהודי יקר זה החי בגפו בבדידות ל"ע, סובל שנים רבות מבריאות לקויה וקשיים כלכליים מרובים, עקב התעללות והתאכזרות הציונים הרשעים עליו אשר היכוהו רח"ל באגרוף רשע וגרמו לו נזקים קשים בגוף, אם כי בנפש, עוד יוסף חי ואיתנה רוחו ולא נשברה לעומתם, ואדרבא עוד מפרסם ומוחה נגד הציונות הארורה בחו"ל כפי כוחו בס"ד.

כעת מנהל הרב יוסף ענתבי שליט"א כבר כמה שנים משפט גדול בחו"ל נגד שלוחי הציונות הארורים אשר כמעט רצחוהו נפש רח"ל, ונקבע יום המשפט המתנהל בעיר האג ללא פחות מאשר יום האיד הציוני ה' באייר, אשר השנה "נדחה" ה"חג" עקב "קדושת" יום הזיכרון לחלליהם, ויחוגוהו הכופרים וחנפיהם השפלים ביום ו' אייר (יום ג').

יראי השם בחו"ל, שרידים אשר השם קורא, וכל איש מאמין, נקראים בזאת לחזק את הרב יוסף שליט"א בעת משפטו, לבוא במסירות נפש גדול ולתומכו בבית הדין בהאג, אשר לא יהיה שם לבד יחיד מול רבים חלילה, וגם זה זמן טוב לעשות מחאה גדולה שם נגד מדינת הציונים, וכידוע ישנם שם מן הסתם הפגנות מוסלמים וכו' אשר גדול זכות קידוש השם בין העמים, על אפם ועל חמתם של צבועי הציונים ויללותיהם, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.
ויהי רצון שיצא לאור משפטו ויצליח, וכל אשר עושה יוסף השם מצליח בידו, אמן ואמן.