26.11.2008

ניחום אבלים בשכונת שייח' דזשאראח / כ"ח חשוון תשס"ט

בס"ד

ביום שני החולף כ"ו חשוון תשס"ט, יצאה קבוצה מצומצמת של חברי נטורי קרתא לביקור תנחומים במאהל של משפחה ערבית בשכונת שייח דזשאראח הירושלמית שאביהם נפטר. ביתם של המשפחה נהרס ע"י העירייה הציונית מכיוון שנבנה ללא "אישורם" של המשתלטים הציונים הכופרים, ולכן הקימו בני המשפחה את המאהל עד ימצא להם פתרון. אבי המשפחה נפטר לא מכבר כתוצאה מצערו על הריסת הבית, וביום שני התקיים שם מעמד ניחום אבלים מתוקשר בשיתוף נכבדים ערבים שונים, וביניהם המופתי של ירושלים. חברי נטו"ק נשאו שם מעט שלטי הסברה והבהירו את דעתה הנצחית של התורה הקדושה שמעשי צער והתגרות באינם יהודים, כמו השלטון הציוני הטמא כולו הנם פסולים ומנוגדים בתכלית לאמונה היהודית שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלו', וליהודים חרדים אין כל שייכות חלילה עם מעשים פסולים שכאלה, ואין לנו שיור אלא רק התורה הזאת לבקש את שלום העמים כולם, בהתבדלות מוחלטת משלטון השמד והכפירה על כהניו ומשמשיו ושותפיו החרדלי"ם הצבועים מסלפי התורה והאמונה ה"י. הביקור התקבל בברכה וסבר פנים יפות ע"י הציבור הערבי שנכח שם, ושם שמים ושם ישראל התקדש והתאהב בקרב העמים ע"י פעולה ברוכה זו, וכן יעזור השי"ת שנמשיך ונצעד בגאון בדרך אבותינו דרך הגלות בלי פחד ומורא, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.

מצ"ב מעט תמונות מהביקור.9.11.2008

מחאה נוספת נגד "תולדות אהרן" / י"א חשוון תשס"ט

בס"ד

למרות שהעיתונים החרדלי"ם הצבועים למיניהם טיטאו מתחת לשטיח וגזרו שתיקה מוחלטת בכל נושא הפוגרום האכזרי של ביריוני "תולדות אהרן" בביהמ"ד "אהל שרה", מחשש ש"לא לפגוע" בחסידות תולדות אהרן, הרי שבמחנה היהדות החרדית המתבדלת מהציונים, התקשה מאוד הדבר להיות כלא היה ולא נברא, שכן נושא הפוגרום היה לשיחה בפי כל.

ביריוני "תולדות אהרן" שחששו מביקורת נגדם, מיהרו א"כ להפוך את הקערה על פיה, ובדמעות של קוזק הנגזל סיפרו לכל הרבנים שבדיוק ההפך קרה, והמפגינים הם אלו שעשו באלגן וחוללו מהומות והתיזו גז מדמיע וכו' וכו', ובדרכי מרמה ושקר, תוך הפעלת מרפקים לחצים וכח של חסידות גדולה המונה מאות משפחות וקשרים, הצליחו להוציא מספר מכתבים חתומים ע"י רבנים שונים, המגנים את קומץ המפגינים הפראיים והמסוכנים מ"אהל שרה"...

בנוסף, גייסו את העיתון "דער איד" האידישאי היו"ל ע"י חסידי סאטמאר רז"ל, שם "אורגנה" כתבה מכורה שהשמיצה את יראי השם אנשי נטורי קרתא, והיללה ושיבחה את ביריוני תולדות אהרן חמומי המוח, ותיארה אותם כנרדפים אומללים...

הננו מצ"ב את מודעת המחאה שיצאה מטעם נטו"ק נגד הכתבה השיקרית של ה"דער איד".

PDF