26.11.2008

ניחום אבלים בשכונת שייח' דזשאראח / כ"ח חשוון תשס"ט

בס"ד

ביום שני החולף כ"ו חשוון תשס"ט, יצאה קבוצה מצומצמת של חברי נטורי קרתא לביקור תנחומים במאהל של משפחה ערבית בשכונת שייח דזשאראח הירושלמית שאביהם נפטר. ביתם של המשפחה נהרס ע"י העירייה הציונית מכיוון שנבנה ללא "אישורם" של המשתלטים הציונים הכופרים, ולכן הקימו בני המשפחה את המאהל עד ימצא להם פתרון. אבי המשפחה נפטר לא מכבר כתוצאה מצערו על הריסת הבית, וביום שני התקיים שם מעמד ניחום אבלים מתוקשר בשיתוף נכבדים ערבים שונים, וביניהם המופתי של ירושלים. חברי נטו"ק נשאו שם מעט שלטי הסברה והבהירו את דעתה הנצחית של התורה הקדושה שמעשי צער והתגרות באינם יהודים, כמו השלטון הציוני הטמא כולו הנם פסולים ומנוגדים בתכלית לאמונה היהודית שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלו', וליהודים חרדים אין כל שייכות חלילה עם מעשים פסולים שכאלה, ואין לנו שיור אלא רק התורה הזאת לבקש את שלום העמים כולם, בהתבדלות מוחלטת משלטון השמד והכפירה על כהניו ומשמשיו ושותפיו החרדלי"ם הצבועים מסלפי התורה והאמונה ה"י. הביקור התקבל בברכה וסבר פנים יפות ע"י הציבור הערבי שנכח שם, ושם שמים ושם ישראל התקדש והתאהב בקרב העמים ע"י פעולה ברוכה זו, וכן יעזור השי"ת שנמשיך ונצעד בגאון בדרך אבותינו דרך הגלות בלי פחד ומורא, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.

מצ"ב מעט תמונות מהביקור.