11.11.2008

שתי מודעות נגד הבחירות לעירייה הציונית - י"ג חשוון תשס"ט