12.4.2013

ובאבוד רשעים רינה - התפגר חבר כנסת המינים לשעבר יעקב יוסף שר"י בן הראש-לץ

באבוד רשעים רינה, טמא מטומא גדול התפגר בחסדי שמים היום יום ו' עש"ק תזריע מצורע, המצורע ה"רב" יעקב יוסף שר"י אשר כל ימיו התגרות נוראה באומות רח"ל והפקרת דם ישראל כמים ה"י.

יעקב יוסף היה חבר כנסת המינים, ציוני ספרדי "תורני" אשר התעטף לו כל ימיו באיצטלא "ספרדית", אך בתוכו היה מלא וגדוש במינות וכפירה אשכנזית - ציונית, וכעת עם פטירתו, לא יוכל עוד שפל רשע זה לכתוב "הסכמות" על ספרי רבני המסרחיסטים הקוראים למרידה באומות בשיגעון וטירוף, לא יוכל להסית יותר יהודים פשוטים בגדר ה"חובה" לעלות על הר הבית ולעורר זעם הערביים, ולתמוך בכל עניין של התגרות ומרידה באומות כביכול כאיזה "חכם ספרדי", ולחלל שם שמים.

ברוך המקום שהרגו.