14.1.2010

ציונות אחת יותר מידי... - כ"ח טבת תש"ע

בס"ד
 
כלבלבי המדינה הציונית אנשי "משרד החוץ", השמים עצמם כאפוטרופסים של הכלל ישראל לעמוד כביריונים מופקרים על משמר ה"אנטישמיות" (כלומר, לשמור שתמיד יהיה אנטישמיות ושנאה נגד יהודים בכל מקום רח"ל), כרו לעצמם בור בשבוע זה, עת "שמרו" ייתר מן המידה הראויה על כבוד הביריונות וההתגרות בעמים, ואחר שנפלו בבור הזה וקיבלו את מכתם, מיהרו לצאת ממנו ככל יכולתם, למען לא יהרס ויקרוס עוד יותר כל בניין ההתגרות והביריונות, וישארו בודדים לגמרי גם ללא אלו המכירים ב"זכות שיבת עם ישראל לארצו", עכ"פ בגבולות 67'...
 
הכל התחיל עת התגאה אחד מרשעי ה"משרד" הטמא הנ"ל ייתר על המידה, והחליט להפגין את ציונותו האדוקה וביריונותו על האמבעסדאר של מדינת טורקיא ("שגריר" בלע"ז הציוני), ו"ללמדו" לקח על כך שלאחרונה מדינת טורקיא מבזה את הציונים בצורה שלא הכירו כמותו בעבר, ואינה רוקדת כבר כ"כ לצלילי החליל של אושוויץ והשש מיליאנען, וגם לא מקבלת טענת ה"טעראר" הידוע, ועוד מאשימה את צבא הפושעים הצדיקים בפשעי מלחמה ממש כמו ה"מומר" ה"בוגד" השופט "גאלדסטאן" מהיוען שחיק טמיא שר"י ימ"ש וכו' וכו' וכו', כל זאת העלה להשחית את חמתו של אחד מכלבי הציונים שמה, והחליט שיש ללמד את האמבעסדאר של טרוקיא "לקח" בצורה שלא ישכח מהרה, וידעו הכל כי העם היהודי אינו הפקר יותר כמו "פעם", אלא זהו עם חזק השומר על עצמו בכוח העף 16 של ארה"ב ואינו מתבייש ללמד לקח את כל מי שצריך לחנכו ולהזהירו לבל יעיז לפצות פיו נגד מדינת השמד והכפירה ונגד זכות הבטחת "לך אתננה ולזרעך" ע"פ המודיע ובן גוריון וכל גונדא דילה.
 
וכך ביום ב' החולף הזמינו הביריונים את האמבעסדאר של טורקיא אל האפיס שלהם, ושם ביזוהו רח"ל בצורה מזעזעת וברברית כגסי רוח שפלים ומזוהמים העוטים על עצמם תחפושת של איזה "דיפלאמטען" באי כח העם היהודי, ובכך קיוו הם שכעת לאחר ה"שיעור" השחצני הלזה מדינת טורקיא הגדולה "תלמד" אחת ולתמיד כיצד לזהר בכבוד הציונים ולחנוף אליהם "כראוי".. 
 
אך מה לעשות שמדינת טורקיא עוד לא הגיע לדרגת שפלי האגודאים והשסניקעס אוכלי שולחן איזבל, ואי אפשר לבזות נציג מדינה חשובה וגדולה שכזו משל היה הוא איזה חנף אגודאי שקצת סרר והכעיס לאדוניו נותני מחיתו אוכלי השקץ והעכבר, והזדעזעו הטורקים מאוד מגודל העזות והחוצפה של בירוני משרד החוץ המופקרים, ותכף ומיד רצו להחזיר האמבעסדאר שלהם למדינתם, ומכאן קצרה הדרך לחיסול קשרי הציונים עם מדינת טורקיא, שהיא מדינה מודרנית וחשובה בין כל האומות.
 
בראות הציונים שכלתה אליהם הרעה, ולא די שלא הצליחו לחנך מדינת טורקיא שתזהר בכבוד הציונים אלא אדרבא פעלו בדיוק ההפך הגמור, מיד החלו לגמגם ולהחליף צבעים, ולשיר זמירות אחרות, לא עוד "עם חופשי בארצנו", לא עוד גאוותנות וביריונות וציונות ו"מלחמה באנשטימיות", אלא גמגומים והתנצלויות ומבוכות, עד שהוצרך הכלב הביריוני שחשב לחנך מדינת טורקיא לכתוב מכתב התנצלות רישמי בשם כל ממשלת השמד והכפירה, ולרדת חזרה את כל העץ הגבוה עליו טיפס... 
 
יש לציין שיהודי מדינת טורקיא עצמם כעסו מאוד על מעשה השחצנות הציוני הלזה המדבר כביכול גם בשמם, ומיהרו להתנער ממנו בפני ראשי מדינתם, שם חיים הם בשלום ובשלווה וביחסים טובים מאוד עם בני העם הטורקי. 
 
תפלתנו שתבטל במהרה ממשלת הזדון הציונית הרודפת תמיד בנ"י בכל מקומות מושבותיהם ה"י, כי תעביר גילולים מן הארץ בב"א: