14.1.2010

חומת בערלין / כ"ח טבת תש"ע

בס"ד
 
בשבוע הבא (יום שני לסדר בא תש"ע), מתכוון להגיע לבערלין שבדייטשלאנד (גרמניא) ראש הכופרים שר"י, למטרת קניית כלי משחית ובאמבעס לצרכי המדינה הציונית, ולפרסם שהעם היהודי הינו עם לוחם ומורד בעמים ה"י. 
 
יראי השם היקירים באירופא גם הם חוגרים כלי זיינם כנגדו, ותולעת יעקב אין כוחה אלא בפיה, למחות נגד מופקר טמא זה ולעמוד כחומה בצורה נגד חילול השם הנורא שזד שפל ומזוהם זה בא לעשות בשם העם היהודי כולו, ולאמר לעמים כפר ישראל באלוקיו ח"ו.
 
הפגנה גדולה תתקיים אי"ה יחד עם המון ערביים הבאים גם כן למחות ולהביע כאבם נגד ביקור ראש הביריונים והרוצחים הלז ה"י.
 
לע"ע אין לנו אלא להתפלל על שלוחי העם היהודי שיצליחו בעז"ה לפרסם חזק חזק האמונה בפני הגויים שמה, לבזות היטב ולהשפיל כבוד הציונות וממשלת הערב רב, ולקדש שם שמים, להציל ולהנצל.
 
שאר פרטים בילדערס וכו' נביא בעז"ה בהמשך: