3.1.2010

שבת שכולה קידוש שם שמים / מוצש"ק ויחי תש"ע

בס"ד
 
בשב"ק החולף פרשת ויחי תש"ע, שבתו שבתם בעיר עזה כארבעה יהודים יקירים מאנשי נטו"ק ארה"ב, אשר נכנסו לשם זו כבר הפעם השניה יחד עם משלחת גדולה של אנשי יומען רייטס מענגלאנד ומעוד מקומות, שהגיעה לעזה דרך גבול מצרים.
 
חברי נטו"ק התקבלו בכבוד מלכים גדול ע"י ארגון החמאס השולט ברצועת עזה, וסודר להם מקום ללון בהאטעל שם, וכן אוכל כשר סידרו להם גם כן.
 
לכל אורך הדרך נתנו אלו היקירים הרבה מאוד אינטערוויא'ס לכלי מידיע שונים הן של ערבים והן מכל העולם, ופרסמו שכל בניין הכפירה הציונית אינו יותר מאשר שלטון כנופיות ליסטים שנבנה על דם ורציחה רח"ל, וברור לכל שאין השלטון הציוני הבולשעביקי יכול לדבר בשם העם היהודי או בשם היהדות.
 
דבר חדש שניסו קצת אנשי נטו"ק לומר ולטעון בפני הערבים בביקור הנוכחי (ועוד ארוכה כמובן הדרך לפנינו בעניין זה), הוא להסביר לערבים שכשם שיש לשחרר את פאלסטין מידי הציונים ימ"ש, כן יש להבין שצריך לשחרר גם כן את העם היהודי מציונות, ועוד חזון למועד בנושא נשגב זה.
 
במוצאש"ק פרשת ויחי תכף לאחר צאת השבת עזבו אלו היקירים את גבול עזה.
 
אין ספק שפעולה זו היא עוד נקודת אור גדולה ויקרה בחושך אפלת הדור, והרבה רווח והצלה עוד יעמוד ממנה בעז"ה לבני ישראל, ואשרי אלו המוסרים את נפשם בעמל ויגיעה וטלטולים קשים להכריז דבר האמונה בתוך מבול הכפירה ובלבול המוחות השורר בזמנים האלה, עת מפלצת של כפירה ורציחה שואגת בכל כוחה לבלוע את שארית עם השם היל"ת, אך כבר הובטחנו שדבר השם יקום לעולם, בפרוח רשעים כמו עשב - להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם בב"א: